Jakiego kierunku studiów szukasz?

Geologia w Szczecinie

Studia na Geologii dostępne są m.in. w Szczecinie. Poznaj ofertę kształcenia w tym ośrodku akademickim, sprawdź możliwości wyboru specjalności, program nauczania. Zabacz, jakie musisz zdać na maturze przedmioty, aby rekrutować na Geologię. Przeczytaj, gdzie pracują absolwenci Geologii i czy warto studiować ten kierunek w Szczecinie.
geologia w Szczecinie

Geologia – studia w Szczecinie

Studenci Geologii uczą się wykonywać i nadzorować prace geologiczno-inżynierskie związane z rozpoznaniem warunków gruntowo-wodnych oraz zagrożeń geodynamicznych i ochroną brzegu morskiego, prace hydrogeologiczne związane z poszukiwaniem i eksploatacją wód podziemnych oraz z zakresu ochrony wód gruntowych, realizować prace geologiczno-poszukiwawcze, w szczególności kruszyw mineralnych i surowców ceramicznych.

Poznają zasady przeprowadzania prac laboratoryjnych dotyczących określenia właściwości fizycznych gruntów, analiz mikropaleontologicznych, paleobotanicznych.

Zapoznają się z metodami gromadzenia, przetwarzania i archiwizowania informacji geologicznych z zastosowaniem technik komputerowych wykorzystujących specjalistyczne oprogramowanie.

Studia realizowane są na poziomie pierwszego i drugiego stopnia.

Geologia – przedmioty na studiach

W programie kształcenia przewidziano m.in.: mineralogia, geomorfologia, geologia fizyczna z elementami planisekcji, matematyka dla geologów, fizyka dla przyrodników, geoinformatyka, paleontologia, petrografia, podstawy ekologii, podstawy gleboznawstwa, geochemia, geologia dna mórz i oceanów, kartografia geologiczna, podstawy geochronologii i stratygrafii, podstawy hydrologii, podstawy oceanografii, sedymentologia, paleoklimatologia, geologia inżynierska, geologia złożowa, hydrogeologia.

Geologia – specjalności

Studia drugiego stopnia realizowane są w ramach specjalności:

 • geologia morza
 • geologia czwartorzędu.

Czym zajmuje się geolog?

Geolog to osoba, która odczytuje historię Ziemi zapisaną w minerałach i skałach oraz rezultatach różnych procesów. Zależnie od specjalizacji, do zadań geologa należeć może badanie składu chemicznego skał i minerałów, badanie struktury geologicznej naszej planety i procesów na niej zachodzących, takich jak takich jak erozja, osadzanie, tektonika płyt, wulkanizm czy metamorfizm.

Geologowie są zaangażowani w badania nad ochroną środowiska naturalnego oraz zrównoważonym wykorzystaniem zasobów naturalnych. Pomagają w identyfikacji obszarów zagrożonych katastrofami naturalnymi oraz opracowują strategie ochrony i zrównoważonego rozwoju.

Prowadzą badania geologiczne dla potrzeb przemysłu wydobywczego, energetycznego, budowlanego oraz inżynierii środowiska. Pomagają w identyfikacji i ocenie zasobów naturalnych, planowaniu i monitorowaniu projektów inżynieryjnych oraz analizie wpływu działalności przemysłowej na środowisko naturalne.

Geologia – praca po studiach

Osoby, które ukończyły studia geologiczne mogą przykładowo pracować w:

 • służbach geologicznych
 • przedsiębiorstwach geologicznych i wiertniczych
 • przedsiębiorstwach zajmujących się oceną warunków geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych dla potrzeb działalności gospodarczej
 • laboratoriach badawczych
 • instytucjach i przedsiębiorstwach, których działalność związana jest z poszukiwaniem i eksploatacją zasobów naturalnych
 • biurach planistycznych i projektowych
 • urzędach administracji rządowej i samorządowej np. wydziałach planowania przestrzennego lub ochrony środowiska.

Geologia – rekrutacja w Szczecinie

Kandydaci na Geologię przyjmowani są na podstawie wyników maturalnych z trzech przedmiotów. Wybierają jeden przedmiot z każdej grupy wskazanej przez uczelnię. Grupa I: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, język polski, Grupa II: biologia, geografia, informatyka, matematyka, język obcy nowożytny, grupa III: filozofia, historia, informatyka, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Geologię możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia na tym kierunku i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Czy warto studiować Geologię w Szczecinie?

Studia na Geologii to nie tylko teoria, ale też liczne zajęcia praktyczne, laboratoryjne czy terenowe. Do dyspozycji studentów jest m.in. Geocentrum – Ośrodek Kompetencji Nauk o Ziemi i Środowisku, laboratorium wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę badawczą, Muzeum Geologiczne.

Organizowane są wyjazdy w Tatry, Sudety, do Morskiej Stacji Brzegowej w Międzyzdrojach, zajęcia odbywają się na statku naukowo-badawczym SNB-US-1.

Studia w Szczecinie wyróżnia unikatowa oferta specjalistycznych przedmiotów warsztatowych, m.in. warsztaty georadarowe, geofizyczne, geotechniczne, hydrochemiczne, dendrochronologiczne oraz z mikropaleontologii morskiej, które zapewniają opanowanie najbardziej nowoczesnych metod badań geologicznych.

Zarobki geologa

Analizując oferty pracy osób z wykształceniem geologicznym zarobki wahają się w przedziale od 4500 do 14 000 zł brutto zależnie od zakresu obowiązków i rodzaju umowy.

Geologia – opinie

Osoba z dyplomem ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia na kierunku geologia może ubiegać się o uzyskanie uprawnień w zawodzie geolog (po zdaniu egzaminu państwowego).

***

Może zainteresują Cię również kierunki:

Geoinżynieria i górnictwo otworowe

Inżynieria górnicza

Inżynieria naftowa i gazownictwo

Inżynieria geologiczna

Górnictwo i geologia

Geologia stosowana

Geologia poszukiwawcza

Poznaj inne kierunki inżynierskie

Dowiedz się więcej o studiach technicznych

Jakie uczelnie w Szczecinie oferują kierunek geologia

Jakie inne kierunki oferowane są w Szczecinie

a
administracja agrobioinżynieria analityka medyczna animacja kultury aquaculture and fisheries archeologia architektura architektura krajobrazu architektura wnętrz architektura wnętrz, scenografia i przestrzeń wirtualna audyt finansowy automatyka i robotyka
b
baltic region studies bałtyckie studia kulturowe bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo techniczne bezpieczeństwo w biznesie i administracji bezpieczeństwo wewnętrzne biologia biologiczne podstawy kryminalistyki biotechnologia biotechnologia medyczna borders and boundaries branding miast i regionów budownictwo budownictwo (inżynier europejski) business intelligence w gospodarce business management
c
chemia chemical engineering chłodnictwo i klimatyzacja
d
diagnostyka sportowa dietetyka dietetyka kliniczna dziennikarstwo i komunikacja społeczna dziennikarstwo i zarządzanie mediami
e
economics economics and IT applications edukacja artystyczna edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ekonomia ekonomiczno-prawny eksploatacja zasobów naturalnych elektrotechnika energetyka
f
farmacja film eksperymentalny filologia angielska filologia germańska filologia germańska z dodatkowym językiem filologia hiszpańska (iberystyka) filologia norweska filologia polska filologia romańska filologia romańska z językiem obcym filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym filozofia finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyka fotografia
g
genetyka i biologia eksperymentalna geodezja i kartografia geografia geoinformatyka geologia global communication gospodarka nieruchomościami gospodarka przestrzenna gospodarka turystyczna grafika artystyczna grafika komputerowa i produkcja multimedialna grafika projektowa gry komputerowe i rzeczywistość wirtualna
h
historia hydrobiology
i
ichtiologia i akwakultura informatyka informatyka i ekonometria informatyka w biznesie instrumentalistyka international and european business law international economics inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria e-commerce inżynieria eksploatacji inżynieria materiałowa inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe inżynieria środowiska inżynieria transportu inżynieria w medycynie inżynieria zarządzania italianistyka
j
jazz i muzyka rozrywkowa
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kognitywistyka komunikacji komunikacja i psychologia w biznesie komunikacja wizualna i projektowanie ux kosmetologia kosmologia kryminologia kuratorstwo i realizacja wystaw kynologia
l
lingwistyka dla biznesu logistyka logopedia kliniczna z terapią zajęciową
m
malarstwo management instytucji publicznych i public relations management w sporcie marketing i sprzedaż matematyka materials science and engineering mechanical engineering mechanika i budowa maszyn mechanika i robotyzacja przemysłu mechatronika media media i cywilizacja menedżer dziedzictwa kulturowego międzynarodowy biznes turystyczny mikrobiologia
n
nauki o rodzinie navigation nawigacja
o
obronność i bezpieczeństwo narodowe oceanografia oceanotechnika ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego ochrona środowiska odnawialne źródła energii ogrodnictwo optometria (optyka okularowa)
p
pedagogika pedagogika opiekuńczo-wychowawcza pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika resocjalizacyjna pedagogika specjalna pielęgniarstwo politologia polityka społeczna polonistyczno-germanistyczne wspólne studia nauczycielskie położnictwo praca socjalna prawo prawo służb mundurowych projektowanie architektury wnętrz i otoczenia projektowanie mody projektowanie produktu przedsiębiorczość i inwestycje przekład rosyjsko - polski psychologia psychologia w biznesie psychologia zdrowia
r
ratownictwo medyczne z bezpieczeństwem morskim i sektora offshore rolnictwo rynek nieruchomości
s
scenografia i przestrzeń wirtualna social sciences socjologia socjologia organizacji i zarządzania socjotechnika i oddziaływanie społeczne stosunki międzynarodowe studia anglistyczno-slawistyczne studia nad wojną i wojskowością studia pisarskie sztuka mediów
t
technologia chemiczna technologia żywności i żywienie człowieka technologie materiałowe i spawalnicze teleinformatyka teologia transport turystyka i rekreacja
u
uprawa winorośli i winiarstwo
w
wokalistyka wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego zarządzanie odnawialnymi źródłami energii zdrowie publiczne zootechnika
ż
żegluga śródlądowa
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Politechnika Łódzka
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Politechnika Poznańska
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Politechnika Białostocka
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie