Jakiego kierunku studiów szukasz?

Geologia w Poznaniu

Geologia to jedna z propozycji studiów przyrodniczych dostępnych w Poznaniu. Poznaj ofertę kształcenia, dostępne specjalności, program nauczania na kierunku. Zobacz, jak przebiega rekrutacja. Sprawdź perspektywy pracy oraz zarobki absolwentów Geologii.
geologia w Poznaniu

Geologia – studia w Poznaniu

Studenci Geologii zdobywają wiedzę z zakresu nauk geologicznych, geologii inżynierskiej, geotechniki i inżynierskiego rozpoznania podłoża, hydrogeologii, eksploatacji wód podziemnych i modelowania ich przepływów, paleontologii i stratygrafii, mineralogii i petrologii, geologii strukturalnej, sedymentologii, geologii regionalnej Polski. Poznają procesy kształtujące naszą planetę oraz ich wpływ na życie codzienne człowieka.

Uczą się rozpoznawania, dokumentowania oraz eksploatowania wód podziemnych, a także badania podłoża budowlanego i interakcji pomiędzy konstrukcjami inżynierskimi a gruntem. Zapoznają się ze specjalistycznymi programami komputerowymi, zdobywają umiejętność oceny stanu środowiska gruntowo-wodnego i skutków wpływu człowieka.

Studia realizowane są na poziomie pierwszego i drugiego stopnia.

Na pierwszym stopniu można wybrać 3-letni cykl kończący się tytułem licencjata lub 3,5 letnie studia inżynierskie.

Geologia – przedmioty na studiach

W programie kształcenia przewidziano kursy: historia życia na Ziemi, wstęp do kartografii i GIS, mineralogia, sedymentologia, geologia dynamiczna, geologia złożowa, geozagrożenia, procesy glacjalne, ochrona środowiska geologicznego, geologia dynamiczna, geodezja, specjalistyczna pracownia komputerowa (m. in. nauka pracy w środowisku: AUTO-Cad, GIS, GEO5, BIM), hydrogeologia, ujęcia wód podziemnych, zagrożenia powodziowe, kartowanie geologiczno-inżynierskie, budownictwo ogólne, podstawy interpretacji geotechnicznych badań in situ.

Duży udział w programie studiów licencjackich stanowią ćwiczenia terenowe, realizowane w odsłonięciach, jak i czynnych kopalniach. Realizowane są w różnych częściach kraju: od wybrzeża Bałtyku poprzez Niż Polski po Sudety i Góry Świętokrzyskie i okolice Krakowa.

Czym zajmuje się geolog?

Geolodzy analizują skład chemiczny skał i minerałów, identyfikując ich składniki chemiczne oraz strukturę krystaliczną. Badają także powstawanie i ewolucję minerałów w różnych warunkach geologicznych. Badają strukturę geologiczną Ziemi, w tym budowę skał, warstwowość skorupy ziemskiej oraz ruchy tektoniczne. Analizują także złoża złóż kopalin i formacje geologiczne, takie jak góry, doliny czy płyty tektoniczne.

Geolodzy prowadzą badania dla potrzeb przemysłu wydobywczego, energetycznego, budowlanego oraz inżynierii środowiska. Pomagają w identyfikacji i ocenie zasobów naturalnych, planowaniu i monitorowaniu projektów inżynieryjnych oraz analizie wpływu działalności przemysłowej na środowisko naturalne.

Pomagają w identyfikacji obszarów zagrożonych katastrofami naturalnymi oraz opracowują strategie ochrony i zrównoważonego rozwoju.

Geologia – specjalności

Na studiach drugiego stopnia dostępne są specjalności:

 • geologia inżynierska i hydrogeologia
 • geologia stosowana Niżu Polskiego
 • geologia stratygraficzno-poszukiwawcza
 • geozagrożenia.

Geologia – rekrutacja w Poznaniu

Podczas naboru punktowany jest język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot wybrany spośród: geografia, biologia, fizyka/fizyka i astronomia, informatyka, matematyka lub wiedza o społeczeństwie.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Geologię możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia na tym kierunku i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Geologia – praca po studiach

Absolwent kierunku jest specjalistą na stale rozwijającym się rynku usług geologicznych. Może pracować przykładowo w:

 • firmach geologicznych, geologiczno-inżynierskich, hydrogeologicznych
 • przedsiębiorstwach poszukiwawczych i wydobywczych
 • jednostkach administracji publicznej różnego szczebla zajmujących się wykorzystaniem surowców naturalnych i ochroną środowiska przyrodniczego
 • firmach zajmujących się drogownictwem
 • zakładach górniczych
 • instytutach badawczych
 • firmach regionalnych.

Zarobki po Geologii

Analizując oferty pracy osób z wykształceniem geologicznym zarobki wahają się w przedziale od 4500 do 14 000 zł brutto zależnie od zakresu obowiązków i rodzaju umowy.

Geologia – opinie

Ukończenie studiów na geologii i odbycie odpowiedniej praktyki zawodowej umożliwia ubieganie się o uzyskanie uprawnień geologicznych, czyli potwierdzenie kwalifikacji pozwalających na samodzielne wykonywanie, dozorowania i kierowanie pracami geologicznymi – np. przy poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż kopalin, wykonywaniu prac kartografii geologicznej, poszukiwaniu i rozpoznawaniu zasobów wód podziemnych, określaniu warunków geologiczno-inżynierskich (kategorie I-VIII i XIII).

Czy warto studiować Geologię?

Studia geologiczne często obejmują pracę terenową i podróże do różnych regionów geograficznych, co może być fascynujące dla osób lubiących odkrywanie nowych miejsc i pracę na świeżym powietrzu.

Wiedza geologiczna jest niezbędna do zrozumienia i eksploatacji zasobów naturalnych, takich jak węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny czy surowce mineralne. Studia geologiczne mogą przygotować do pracy w przemyśle wydobywczym, energetyce czy górnictwie.

Geolodzy odgrywają kluczową rolę w ochronie środowiska naturalnego, monitorując zmiany geologiczne, identyfikując obszary zagrożone katastrofami naturalnymi oraz opracowując strategie ochrony środowiska i zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych.

Jakie uczelnie w Poznaniu oferują kierunek geologia

Jakie inne kierunki oferowane są w Poznaniu

a
administracja akustyka analityka danych ekonomicznych analityka kryminalistyczna i sądowa analityka medyczna analityka produktów spożywczych analiza biznesowa i data science analiza i przetwarzanie danych animacja aplikacje internetu rzeczy arabistyka archeologia archeometria architecture architektura architektura krajobrazu architektura wnętrz astronomia automatic control and robotics automatyka i robotyka
b
bachelor in business administration bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne bezpieczeństwo zdrowotne biofizyka bioinformatyka biologia biologia i zdrowie człowieka biologia stosowana biomedical engineering biotechnologia biotechnologia medyczna biotechnology biznes manager budownictwo budownictwo zrównoważone
c
central europe in the international perspective central european and balkan studies chemia chemia aplikacyjna chemia dla inżynierów chemia materiałowa chemia medyczna z projektowaniem leków chemistry civil engineering computer science
d
design i komercjalizacja produktu dialog i doradztwo społeczne dietetyka dyrygentura dziennikarstwo dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
e-commerce edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edukacja techniczno - informatyczna ekoenergetyka ekonomia electrical engineering electronics and telecommunications elektroenergetyka elektromobilność elektronika i telekomunikacja elektroradiologia elektrotechnika energetyka energetyka jądrowa energetyka przemysłowa i odnawialna english linguistics: theories, interfaces, technologies english studies: literature and culture environmental protection etnolingwistyka etnologia european legal studies
f
farmacja film eksperymentalny filmoznawstwo i kultura mediów filologia angielska filologia angielska w edukacji filologia angielska z pedagogiką filologia angielsko-celtycka filologia angielsko-chińska filologia bałkańska (bałkanistyka) filologia duńska filologia fińska filologia francuska filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia klasyczna filologia koreańska filologia nowogrecka filologia polska filologia polska jako obca filologia rosyjska (rusycystyka) filologia rumuńska filologia skandynawska (skandynawistyka) filologia szwedzka filologia ukraińska filologia węgierska filologia włoska filologia wschodniosłowiańska filozofia finance finanse i rachunkowość finanse, audyt, inwestycje fizjoterapia fizjoterapia w języku angielskim fizyka fizyka medyczna fizyka techniczna fotografia
g
game development geodezja i kartografia geografia geohazards and climate change geoinformacja geologia geoslawistyka german studies / studia o Niemczech global communication gospodarka i ekonomia w dziejach gospodarka przestrzenna gospodarka turystyczna governance of organizations grafika groznawstwo
h
hebraistyka historia historia sztuki historyczne praktyki wykonawcze humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie hydrologia, meteorologia i klimatologia
i
indologia informacja naukowa i bibliotekoznawstwo informatyka informatyka i ekonometria informatyka i inżynieria danych informatyka kwantowa innovation management instrumentalistyka intermedia inżynieria bezpieczeństwa i jakości inżynieria biomedyczna inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria cyklu życia produktu inżynieria farmaceutyczna inżynieria hydrotechniczna inżynieria materiałowa inżynieria ochrony klimatu inżynieria rolnicza inżynieria środowiska inżynieria zarządzania
j
jakość i bezpieczeństwo żywności jakość i rozwój produktu japonistyka jazz i muzyka estradowa język niemiecki i komunikacja w biznesie językoznawstwo i zarządzanie informacją
k
kartografia i geomatyka kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kierunek prawno-ekonomiczny kognitywistyka kompozycja i teoria muzyki komunikacja europejska komunikacja wizerunkowo-mediacyjna koreanistyka kosmetologia kreatywna produkcja filmowa kryminologia kultura klasyczna kulturoznawstwo kuratorstwo i teorie sztuki
l
language, mind, technology leśnictwo liberal arts and sciences lingwistyka kulturowa lingwistyka kulturowa regionu azjatyckiego lingwistyka kulturowa regionu europejskiego lingwistyka stosowana literatura powszechna logistics logistyka lotnictwo lotnictwo i kosmonautyka
m
malarstwo management marketing marketing internetowy master of digital entrepreneurship matematyka matematyka nowoczesnych technologii matematyka w technice mechanika i budowa maszyn mechanika i budowa pojazdów mechatronics mechatronika media media interaktywne i widowiska mediaworking międzydziedzinowe studia indywidualne międzynarodowe stosunki gospodarcze muzykologia
n
nadzór i kontrola nauczanie biologii i przyrody nauczanie matematyki i informatyki neurobiologia nowe media w komunikacji
o
ochrona dóbr kultury ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna ochrona środowiska ogrodnictwo optometria (optyka okularowa) optyka okularowa z elementami optometrii
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna pielęgniarstwo polacy i niemcy w europie politologia polityka społeczna polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie położnictwo praca socjalna prawo prawo europejskie prawo w biznesie produkcja audiowizualna projektowanie kultury projektowanie mebli protetyka słuchu przemysł 4.0 psychologia psychologia w biznesie
q
quantitative finance
r
rachunkowość i finanse biznesu ratownictwo medyczne reżyseria dźwięku rolnictwo rzeźba
s
scenografia sinologia socjokryminologia socjologia sport stosunki międzynarodowe studia niderlandystyczne studia o Polsce studia slawistyczne studia śródziemnomorskie sustainable building engineering / budownictwo zrównoważone sztuczna inteligencja sztuka pisania
t
taniec w kulturze fizycznej techniki dentystyczne technologia chemiczna technologia drewna technologia żywności i żywienie człowieka technologie informatyczne technologie komputerowe technologie obiegu zamkniętego teleinformatyka teologia terapia zajęciowa tłumaczenie konferencyjne polsko-angielskie tłumaczenie kreatywne i specjalistyczne tłumaczenie ustne transition, innovation and sustainability environments transport turkologia turystyka i rekreacja
w
weterynaria wiedza o teatrze wokalistyka wschodoznawstwo wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zaawansowane badania socjologiczne zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie i prawo w biznesie zarządzanie państwem zarządzanie środowiskiem zarządzanie w administracji lokalnej zarządzanie w it zdrowie publiczne zielona energia zintegrowane planowanie rozwoju zmiany klimatu ziemi zootechnika
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Gdański
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Politechnika Białostocka
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Tarnowska
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Collegium Humanum w Lublinie