Jakiego kierunku studiów szukasz?

Technologie obiegu zamkniętego

Studia na kierunku Technologie obiegu zamkniętego mają charakter interdyscyplinarny i koncentrują się na zagadnieniach związanych z przetwarzaniem surowców naturalnych dla przemysłu chemicznego, spożywczego, farmaceutycznego, chemii gospodarczej i dziedzin pokrewnych.

Wyposażają w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje w zakresie szeroko rozumianej produkcji przemysłowej, gospodarowania surowcami naturalnymi i odnawialnymi, planowania nowych proekologicznych rozwiązań technologicznych, gospodarowania odpadami, a w szczególności wykorzystywania odpowiednich technologii recyklingowych oraz podstawowych technik unieszkodliwiania zanieczyszczeń przedostających się do środowiska naturalnego.

Są to studia I stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku technologie obiegu zamkniętego

Technologie obiegu zamkniętego to propozycja dla pasjonatów: matematyki, chemii, fizyki, informatyki i biologii. Na tych studiach odnajdą się ci, którym nie jest obojętny stan środowiska naturalnego i pragną poznać zasady funkcjonowania zrównoważonego rozwoju oraz metody projektowania nowatorskich i innowacyjnych materiałów użytkowych, dających możliwość ponownego ich wykorzystania, tak by odpady stały się ponownie surowcem. Kandydat powinien być systematyczny, dociekliwy i dokładny, cechy te są niezbędne w pracy badawczej prowadzonej w laboratorium.

Program kształcenia na kierunku technologie obiegu zamkniętego

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • chemia ogólna i nieorganiczna
 • fizyka
 • grafika inżynierska
 • matematyka
 • chemia analityczna
 • materiałoznawstwo i podstawy konstrukcji maszyn
 • analiza finansowa i możliwości pozyskiwania funduszy i programy wspierające GOZ
 • strategia zarządzania ryzykiem w warunkach GOZ
 • aparatura procesowa
 • mikrobiologia
 • termodynamika
 • toksykologia
 • struktura i właściwości fizykochemiczne minerałów
 • chemia bioorganiczna
 • chemia fizyczna
 • podstawy biotechnologii
 • podstawy inżynierii procesowej
 • prawne i administracyjne uwarunkowania w gospodarce obiegu zamkniętego
 • obiegi zamknięte w systemach oczyszczania ścieków komunalnych
 • polimery i tworzywa sztuczne
 • surowce naturalne i wtórne w technologii nieorganicznej
 • optymalizacja kosztów przedsiębiorstwa w gospodarce o obiegu zamkniętym
 • materiały biodegradowalne i kompostowalne.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku technologie obiegu zamkniętego

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym to:

 • język polski,
 • język obcy nowożytny
 • matematyka
 • przedmiot do wyboru: biologia, chemia, fizyka, informatyka.

Perspektywy pracy po kierunku technologie obiegu zamkniętego

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcja tworzyw sztucznych,
 • firmach farmaceutycznych,
 • zakładach energetycznych i elektrotechnicznych,
 • przedsiębiorstwach budowlanych,
 • zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego,
 • branży motoryzacyjnej.

Opinie o kierunku technologie obiegu zamkniętego

Kierunki pokrewne do kierunku technologie obiegu zamkniętego

Jakie uczelnie oferują kierunek technologie obiegu zamkniętego

W których miastach można studiować kierunek technologie obiegu zamkniętego

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Politechnika Łódzka
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Zamojska
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu