Jakiego kierunku studiów szukasz?

Lotnictwo

Który mały chłopiec nie marzy o tym, aby zostać pilotem? Cóż - ten kierunek pilotów nie wykształci, ale za to przygotuje wciąż poszukiwanych na rynku specjalistów ruchu lotniczego.

W ramach kierunku prowadzone są następujące specjalności:

  • organizacje lotnicze (specjalność ukierunkowana na kształcenie specjalistów, analityków i projektantów w zespołach powoływanych w organizacjach lotniczych oraz kierowników na podstawowych szczeblach zarządzania w organizacjach militarnych i pozamilitarnych)
  • zarządzanie ruchem lotniczym (specjalność kształcąca specjalistów w zakresie funkcjonowania instytucji i organizacji odpowiedzialnych za zarządzanie przestrzenią powietrzną, zapewnianie służb ruchu lotniczego oraz zarządzanie przepływem ruchu lotniczego).

Dla kogo studia na kierunku lotnictwo

Kierunek lotnictwo został stworzony dla absolwentów szkół średnich, którzy chcą związać swoją przyszłość z działalnością lotniczą w ramach podmiotów gospodarczych, instytucji publicznych administracji rządowej (w tym wojskowej i pozarządowej) oraz ośrodków zarządzania kryzysowego. Osoby pragnące studiować kierunek lotnictwo powinny posiadać umiejętność logicznego myślenia oraz być kreatywne.

Program kształcenia na kierunku lotnictwo

W programie nauczania znajdują się zarówno przedmioty ścisłe, jak i wywodzące się z nauk społecznych (np. zarządzanie). Studenci mają możliwość wyboru przedmiotów wykładanych w języku angielskim, co pozwala im rozwinąć kompetencje komunikacyjne na wysokim poziomie.

Program kształcenia obejmuje przedmioty modułu ogólnego i zasadniczego, a także ograniczonego i swobodnego wyboru. Ponadto każdy student otrzymuje możliwość realizacji praktyk zawodowych w instytucjach i organizacjach lotniczych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku lotnictwo

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji na kierunek lotnictwo to geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka oraz informatyka.

Perspektywy pracy po kierunku lotnictwo

Absolwentów lotnictwa mogą zatrudnić:

  • instytucje naukowe
  • instytucje i organizacje lotnicze
  • prywatne podmioty sektora lotniczego
  • urzędy obsługujące organy centralnej administracji rządowej, w tym Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Opinie o kierunku lotnictwo


Kierunki pokrewne do kierunku lotnictwo

Jakie uczelnie oferują kierunek lotnictwo

W których miastach można studiować kierunek lotnictwo

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Politechnika Łódzka
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi