Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria lotnicza i kosmiczna

Ku przestworzom! Inżynieria lotnicza i kosmiczna uczy projektowania, wytwarzania, zasad funkcjonowania oraz eksploatacji statków powietrznych i obiektów kosmicznych. Studenci poznają też tajniki materiałów stosowanych do budowy statków powietrznych oraz logistyki transportu lotniczego. Uczą się przepisów prawnych oraz podstawowych mechanizmów ekonomicznych dotyczących zasad ustrojowych państwa.

Ale lotnictwo to dzisiaj także... drony. W ostatnich latach znacznie wzrosło zainteresowanie bezzałogowymi statkami powietrznymi używanymi np. do policyjnych patroli autostrad, monitorowania torowisk, jak również do fotografii. Absolwenci tego kierunku będą umieli konserwować i odpowiednio obsługiwać takie urządzenia.

Kierunek oferuje cztery ścieżki dyplomowania realizowane po 4 semestrze:

 • projektowanie statków powietrznych
 • eksploatacja i konstrukcje silników lotniczych
 • materiałoznawstwo lotnicze
 • logistyka lotnicza.

Inżynieria lotnicza i kosmiczna będzie realizowana na wydziałach Transportu i Inżynierii Lotniczej, Mechaniczno-Technologicznym, Inżynierii Materiałowej, Automatyki oraz Elektroniki i Informatyki, Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz w Instytucie Fizyki.

Dla kogo studia na kierunku inżynieria lotnicza i kosmiczna

To kierunek, o jakim z pewnością marzyłby niejeden chłopiec w wieku na długo przed zdaniem matury! Inżynieria lotnicza i kosmiczna, jak sama nazwa wskazuje, to kierunek wymarzony dla fanów lotnictwa i podboju kosmosu. Warto jednak dodać, że niezbędna jest pewna dyscyplina oraz gotowość do ciągłej nauki w rozwijającym się zawodzie.

Program kształcenia na kierunku inżynieria lotnicza i kosmiczna

Program kierunku zakłada odpowiednie przygotowanie ogólne m.in. z zakresu ekonomii czy zasad zarządzania oraz specjalistyczne – inżynierskie, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności praktycznych.

Na liście przedmiotów kierunkowych znalazły się takie zajęcia jak:

 • informatyka i podstawy programowania
 • grafika inżynierska
 • podstawy elektrotechniki
 • podstawy elektroniki
 • mechanika ogólna
 • podstawy konstrukcji maszyn i CAD
 • wytrzymałość materiałów
 • technologie i materiały lotnicze
 • dynamika gazów
 • podstawy automatyki i awioniki lotniczej
 • aerodynamika lotnicza
 • prawo lotnicze
 • podstawy eksploatacji statków powietrznych
 • symulatory lotnicze.

Studenci wybierają też dodatkowe przedmioty w ramach jednej z czterech wspomnianych wyżej specjalizacji.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria lotnicza i kosmiczna

Rekrutacja na ten kierunek obejmuje punktację z obowiązkowej matematyki oraz wynik egzaminu z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym (spośród matematyki, chemii, biologii, fizyki, informatyki).

Perspektywy pracy po kierunku inżynieria lotnicza i kosmiczna

Absolwent tego kierunku będzie mógł znaleźć pracę w branży lotniczej, począwszy od projektowania, poprzez obsługę, po modernizację statków powietrznych. Czekają na niego także supernowoczesne miejsca pracy związane z podbojem kosmosu.

Opinie o kierunku inżynieria lotnicza i kosmiczna

Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria lotnicza i kosmiczna

Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria lotnicza i kosmiczna

W których miastach można studiować kierunek inżynieria lotnicza i kosmiczna

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu