Jakiego kierunku studiów szukasz?

Administracja w Poznaniu

W tym artykule sprawdzamy, jak możecie zdobyć wykształcenie w zakresie administracji – jaka jest oferta edukacyjna w Poznaniu, które uczelnie realizują ten kierunek, jak wygląda rekrutacja oraz możliwości zatrudnienia.
administracja w Poznaniu

Administracja w Poznaniu - studia

Administrację wybierają osoby dokładne, uporządkowane, cierpliwe, mające łatwość przyswajania zmieniających się przepisów prawa.

Studia przybliżają zasady funkcjonowania urzędów i organów administracji. Przygotowują kadry urzędnicze, a także pracowników instytucji pozarządowych czy osoby aktywne w polityce.

Studenci uzyskują umiejętność rozumienia i interpretowania tekstów prawniczych, poznają terminologię oraz przepisy administracyjne.

Kierunek realizowany jest na poziomie pierwszego i drugiego stopnia.

Czym zajmuje się pracownik administracyjny?

Pracownik administracji wykonuje różnorodne zadania związane z zarządzaniem i organizacją biura lub instytucji. Jest odpowiedzialny za przyjmowanie, sortowanie i przechowywanie dokumentów. Może także organizować i zarządzać systemem archiwizacji, zapewniając łatwy dostęp do potrzebnych informacji.

Może być odpowiedzialny za przygotowywanie raportów, dokumentów i prezentacji na potrzeby zarządu lub innych działów w organizacji.

Specyfika pracy pracownika administracyjnego może się różnić w zależności od miejsca zatrudnienia. Ogólnie rzecz biorąc, pracownik administracyjny odpowiada za skuteczną organizację i funkcjonowanie biura lub instytucji, zapewniając sprawną komunikację i działanie systemów administracyjnych.

Administracja - przedmioty na studiach

Wybrane przedmioty w programie kształcenia: doktryny polityczno-prawne, finanse publiczne i prawo finansowe, historia administracji, fundusze strukturalne UE, nauka administracji, negocjacje gospodarcze, organizacja i kierownictwo, podatki i prawo podatkowe, postępowanie egzekucyjne w administracji, prawo administracyjne, prawoznawstwo, zamówienia publiczne, legislacja w administracji, prawo spółek, prawo Unii Europejskiej.

Administracja - specjalności

Studia na Administracji to przede wszystkim wiele różnorodnych specjalności. Oferta Poznania:

 • administracja samorządowa
 • kadry i płace
 • administracja publiczna
 • administracja finansowa i podatkowa
 • bezpieczeństwo publiczne i ochrona danych
 • administracja w biznesie
 • administracja gospodarcza
 • administracja i gospodarka jednostek samorządu terytorialnego
 • administracja w ochronie zdrowia
 • administracja w wymiarze sprawiedliwości
 • zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej.

Administracja w Poznaniu – rekrutacja

Rekrutacja na UAM odbywa się na podstawie konkursu świadectw maturalnych. Punktowany jest język polski, język obcy oraz jeden przedmiot wybrany spośród: historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Kandydaci do uczelni niepublicznych przyjmowani według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Warunkiem jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Administrację możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia na tym kierunku i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Administracja w Poznaniu – praca po studiach

Ukończenie studiów administracyjnych pozwala uzyskać kompetencje umożliwiające zatrudnienie przykładowo w:

 • instytucjach gospodarki budżetowej
 • administracji rządowej i samorządowej
 • kancelariach prawniczych
 • sądach
 • urzędach skarbowych
 • służbie cywilnej
 • służbach mundurowych (policji, straży)
 • instytucjach unijnych
 • agencjach rządowych.

Administracja - opinie

Administracja nieodmiennie kojarzy się z pracą w biurze, stosem dokumentów, ogromną liczbą podpisów i obowiązujących terminów. Nieprzypadkowo kierunek ten realizują na uczelniach publicznych wydziały prawnicze. Niektórzy nawet twierdzą, że Administracja, to takie „małe prawo” – w trakcie studiów nie zabraknie nauki przepisów, poznawania kodeksów postępowań.

Czy warto studiować Administrację?

Więcej o studiach na Administracji:

Zarobki po Administracji

Mediana wynagrodzeń specjalisty administracji publicznej wynosi blisko 3900 zł.

W przypadku starszego specjalisty jest to kwota 4650 zł. Według danych statystycznych 25% osób zatrudnionym na tym stanowisku zarabia więcej niż 5600 zł.

***

Może zainteresują Cię także kierunki:

Administracja europejska

Administracja i bezpieczeństwo wewnętrze

Administracja i cyfryzacja

Administracja i polityka publiczna

Administracja i zarządzanie publiczne

Administracja publiczna

Administracyjno-ekonomiczne studia

Administration in international organization

e-Administracja

Prawno-administracyjny kierunek

Poznaj inne kierunki administracyjne

Dowiedz się o studiach prawno-administracyjnych

Jakie uczelnie w Poznaniu oferują kierunek administracja

Jakie inne kierunki oferowane są w Poznaniu

a
administracja akustyka analityka danych ekonomicznych analityka kryminalistyczna i sądowa analityka medyczna analityka produktów spożywczych analiza biznesowa i data science analiza i przetwarzanie danych animacja aplikacje internetu rzeczy archeologia architecture architektura architektura krajobrazu architektura wnętrz astronomia automatic control and robotics automatyka i robotyka
b
bachelor in business administration bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne bezpieczeństwo zdrowotne biofizyka bioinformatyka biologia biologia i zdrowie człowieka biologia stosowana biotechnologia biotechnologia medyczna biotechnology biznes manager budownictwo budownictwo zrównoważone
c
central european and balkan studies chemia chemia aplikacyjna chemia materiałowa chemia medyczna z projektowaniem leków chemistry civil engineering computer science
d
data science dialog i doradztwo społeczne dietetyka dyrygentura dziennikarstwo dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edukacja techniczno - informatyczna ekoenergetyka ekonomia electronics and telecommunications elektroenergetyka elektromobilność elektronika i telekomunikacja elektroradiologia elektrotechnika energetyka energetyka jądrowa english linguistics: theories, interfaces, technologies english studies: literature and culture environmental protection etnolingwistyka etnologia european legal studies
f
farmacja filmoznawstwo i kultura mediów filologia angielska filologia angielska z pedagogiką filologia angielsko-celtycka filologia angielsko-chińska filologia bałkańska (bałkanistyka) filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia klasyczna filologia koreańska filologia polska filologia polska jako obca filologia portugalska filologia romańska filologia rosyjska (rusycystyka) filologia rumuńska filologia skandynawska (skandynawistyka) filologia szwedzka filologia ukraińska filologia wietnamska filologia włoska filologia wschodniosłowiańska filozofia finance finanse i rachunkowość finanse, audyt, inwestycje fizjoterapia fizjoterapia w języku angielskim fizyka fizyka medyczna fizyka techniczna fotografia
g
game development geodezja i kartografia geografia geoinformacja geologia german studies / studia o Niemczech global communication gospodarka i ekonomia w dziejach gospodarka przestrzenna gospodarka turystyczna gospodarka wodna grafika groznawstwo
h
hebraistyka historia historia sztuki historyczne praktyki wykonawcze humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie
i
indologia informacja naukowa i bibliotekoznawstwo informatyczne techniki zarządzania informatyka informatyka i ekonometria informatyka i inżynieria danych informatyka kwantowa innovation management instrumentalistyka intermedia inżynieria bezpieczeństwa inżynieria biomedyczna inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria cyklu życia produktu inżynieria farmaceutyczna inżynieria hydrotechniczna inżynieria materiałowa inżynieria ochrony klimatu inżynieria rolnicza inżynieria środowiska inżynieria zarządzania it project management
j
jakość i bezpieczeństwo żywności jakość i rozwój produktu japonistyka jazz i muzyka estradowa język niemiecki i komunikacja w biznesie językoznawstwo i zarządzanie informacją
k
kartografia i geomatyka kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kierunek prawno-ekonomiczny kognitywistyka kompozycja i teoria muzyki komunikacja europejska komunikacja wizerunkowo-mediacyjna koreanistyka kosmetologia kryminologia kulturoznawstwo kuratorstwo i teorie sztuki
l
language and communication in healthcare language, mind, technology leśnictwo liberal arts and sciences lingwistyka kulturowa lingwistyka kulturowa regionu azjatyckiego lingwistyka kulturowa regionu europejskiego lingwistyka stosowana literatura powszechna logistyka lotnictwo lotnictwo i kosmonautyka
m
malarstwo management marketing marketing internetowy w CdV master of digital entrepreneurship matematyka matematyka w technice mechanika i budowa maszyn mechanika i budowa pojazdów mechatronika media media i komunikacja w biznesie mediaworking międzynarodowe stosunki gospodarcze międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne muzyka w przestrzeni publicznej muzykologia
n
nadzór i kontrola naturoterapia nauczanie biologii i przyrody nauczanie języków obcych nauczanie matematyki i informatyki nawigacja neurobiologia nowe media i kultura cyfrowa
o
oceanotechnika ochrona dóbr kultury ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna ochrona środowiska ochrona zdrowia roślin ogrodnictwo optometria (optyka okularowa) optyka okularowa z elementami optometrii
p
papiernictwo i poligrafia pedagogika pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna physics and astronomy pielęgniarstwo pojazdy samochodowe polacy i niemcy w europie politologia polityka społeczna polityki miejskie i doradztwo publiczne położnictwo położnictwo pomostowe praca socjalna prawno-menedżerski kierunek prawo prawo Unii Europejskiej w języku angielskim prawo w biznesie product and process management projektowanie kultury projektowanie mebli protetyka słuchu przemysł 4.0 psychokryminalistyka psychologia psychologia w biznesie
q
quantitative finance
r
rachunkowość i finanse biznesu ratownictwo medyczne reżyseria reżyseria dźwięku rolnictwo rzeźba
s
scenografia sieci i instalacje w obiektach mieszkalnych i przemysłowych sinologia socjokryminologia sport stosunki międzynarodowe studia bliskowschodnie studia niderlandystyczne studia skandynawsko-bałtyckie studia środkowo-wschodnioeuropejskie sustainable building engineering / budownictwo zrównoważone sztuczna inteligencja sztuka operatorska sztuka pisania
t
taniec w kulturze fizycznej techniki dentystyczne technologia chemiczna technologia drewna technologia żywności i żywienie człowieka technologie i urządzenia wellness & spa technologie informatyczne w logistyce technologie komputerowe technologie obiegu zamkniętego teleinformatyka telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia teologia terapia zajęciowa tłumaczenia pisemne i multimedialne tłumaczenie konferencyjne polsko-angielskie transition, innovation and sustainability environments transport trener zdrowia i sprawności fizycznej turkologia turystyka i kultura śródziemnomorska turystyka i rekreacja twórcze pisanie i marketing wydawniczy
w
weterynaria wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej wiedza o teatrze wokalistyka wschodoznawstwo wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej zarządzanie i prawo w biznesie zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi zarządzanie państwem zarządzanie środowiskiem zarządzanie w administracji lokalnej zarządzanie zmianą społeczną zdrowie publiczne zielona energia zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna zintegrowane planowanie rozwoju zmiany klimatu – przeciwdziałanie i adaptacja zootechnika
ż
żywienie zwierząt
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Częstochowska
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Politechnika Białostocka
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia WIT w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Tarnowska
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu