Jakiego kierunku studiów szukasz?

Administracja w Poznaniu

W tym artykule sprawdzamy, jak możecie zdobyć wykształcenie w zakresie administracji – jaka jest oferta edukacyjna w Poznaniu, które uczelnie realizują ten kierunek, jak wygląda rekrutacja oraz możliwości zatrudnienia.
administracja w Poznaniu

Administracja w Poznaniu - studia

Administrację wybierają osoby dokładne, uporządkowane, cierpliwe, mające łatwość przyswajania zmieniających się przepisów prawa.

Studia przybliżają zasady funkcjonowania urzędów i organów administracji. Przygotowują kadry urzędnicze, a także pracowników instytucji pozarządowych czy osoby aktywne w polityce.

Studenci uzyskują umiejętność rozumienia i interpretowania tekstów prawniczych, poznają terminologię oraz przepisy administracyjne.

Kierunek realizowany jest na poziomie pierwszego i drugiego stopnia.

Czym zajmuje się pracownik administracyjny?

Pracownik administracji wykonuje różnorodne zadania związane z zarządzaniem i organizacją biura lub instytucji. Jest odpowiedzialny za przyjmowanie, sortowanie i przechowywanie dokumentów. Może także organizować i zarządzać systemem archiwizacji, zapewniając łatwy dostęp do potrzebnych informacji.

Może być odpowiedzialny za przygotowywanie raportów, dokumentów i prezentacji na potrzeby zarządu lub innych działów w organizacji.

Specyfika pracy pracownika administracyjnego może się różnić w zależności od miejsca zatrudnienia. Ogólnie rzecz biorąc, pracownik administracyjny odpowiada za skuteczną organizację i funkcjonowanie biura lub instytucji, zapewniając sprawną komunikację i działanie systemów administracyjnych.

Administracja - przedmioty na studiach

Wybrane przedmioty w programie kształcenia: doktryny polityczno-prawne, finanse publiczne i prawo finansowe, historia administracji, fundusze strukturalne UE, nauka administracji, negocjacje gospodarcze, organizacja i kierownictwo, podatki i prawo podatkowe, postępowanie egzekucyjne w administracji, prawo administracyjne, prawoznawstwo, zamówienia publiczne, legislacja w administracji, prawo spółek, prawo Unii Europejskiej.

Administracja - specjalności

Studia na Administracji to przede wszystkim wiele różnorodnych specjalności. Oferta Poznania:

 • administracja samorządowa
 • kadry i płace
 • administracja publiczna
 • administracja finansowa i podatkowa
 • bezpieczeństwo publiczne i ochrona danych
 • administracja w biznesie
 • administracja gospodarcza
 • administracja i gospodarka jednostek samorządu terytorialnego
 • administracja w ochronie zdrowia
 • administracja w wymiarze sprawiedliwości
 • zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej.

Administracja w Poznaniu – rekrutacja

Rekrutacja na UAM odbywa się na podstawie konkursu świadectw maturalnych. Punktowany jest język polski, język obcy oraz jeden przedmiot wybrany spośród: historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Kandydaci do uczelni niepublicznych przyjmowani według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Warunkiem jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Administrację możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia na tym kierunku i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Administracja w Poznaniu – praca po studiach

Ukończenie studiów administracyjnych pozwala uzyskać kompetencje umożliwiające zatrudnienie przykładowo w:

 • instytucjach gospodarki budżetowej
 • administracji rządowej i samorządowej
 • kancelariach prawniczych
 • sądach
 • urzędach skarbowych
 • służbie cywilnej
 • służbach mundurowych (policji, straży)
 • instytucjach unijnych
 • agencjach rządowych.

Administracja - opinie

Administracja nieodmiennie kojarzy się z pracą w biurze, stosem dokumentów, ogromną liczbą podpisów i obowiązujących terminów. Nieprzypadkowo kierunek ten realizują na uczelniach publicznych wydziały prawnicze. Niektórzy nawet twierdzą, że Administracja, to takie „małe prawo” – w trakcie studiów nie zabraknie nauki przepisów, poznawania kodeksów postępowań.

Czy warto studiować Administrację?

Więcej o studiach na Administracji:

Zarobki po Administracji

Mediana wynagrodzeń specjalisty administracji publicznej wynosi blisko 3900 zł.

W przypadku starszego specjalisty jest to kwota 4650 zł. Według danych statystycznych 25% osób zatrudnionym na tym stanowisku zarabia więcej niż 5600 zł.

***

Może zainteresują Cię także kierunki:

Administracja europejska

Administracja i bezpieczeństwo wewnętrze

Administracja i cyfryzacja

Administracja i polityka publiczna

Administracja i zarządzanie publiczne

Administracja publiczna

Administracyjno-ekonomiczne studia

Administration in international organization

e-Administracja

Prawno-administracyjny kierunek

Poznaj inne kierunki administracyjne

Dowiedz się o studiach prawno-administracyjnych

Jakie uczelnie w Poznaniu oferują kierunek administracja

Jakie inne kierunki oferowane są w Poznaniu

a
administracja akustyka analityka danych ekonomicznych analityka kryminalistyczna i sądowa analityka medyczna analityka produktów spożywczych analiza biznesowa i data science analiza i przetwarzanie danych animacja aplikacje internetu rzeczy arabistyka archeologia archeometria architecture architektura architektura krajobrazu architektura wnętrz astronomia automatic control and robotics automatyka i robotyka
b
bachelor in business administration bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne bezpieczeństwo zdrowotne biofizyka bioinformatyka biologia biologia i zdrowie człowieka biologia stosowana biomedical engineering biotechnologia biotechnologia medyczna biotechnology biznes manager budownictwo budownictwo zrównoważone
c
central europe in the international perspective central european and balkan studies chemia chemia aplikacyjna chemia dla inżynierów chemia materiałowa chemia medyczna z projektowaniem leków chemistry civil engineering computer science
d
design i komercjalizacja produktu dialog i doradztwo społeczne dietetyka dyrygentura dziennikarstwo dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
e-commerce edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edukacja techniczno - informatyczna ekoenergetyka ekonomia electrical engineering electronics and telecommunications elektroenergetyka elektromobilność elektronika i telekomunikacja elektroradiologia elektrotechnika energetyka energetyka jądrowa energetyka przemysłowa i odnawialna english linguistics: theories, interfaces, technologies english studies: literature and culture environmental protection etnolingwistyka etnologia european legal studies
f
farmacja film eksperymentalny filmoznawstwo i kultura mediów filologia angielska filologia angielska w edukacji filologia angielska z pedagogiką filologia angielsko-celtycka filologia angielsko-chińska filologia bałkańska (bałkanistyka) filologia duńska filologia fińska filologia francuska filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia klasyczna filologia koreańska filologia nowogrecka filologia polska filologia polska jako obca filologia rosyjska (rusycystyka) filologia rumuńska filologia skandynawska (skandynawistyka) filologia szwedzka filologia ukraińska filologia węgierska filologia włoska filologia wschodniosłowiańska filozofia finance finanse i rachunkowość finanse, audyt, inwestycje fizjoterapia fizjoterapia w języku angielskim fizyka fizyka medyczna fizyka techniczna fotografia
g
game development geodezja i kartografia geografia geohazards and climate change geoinformacja geologia geoslawistyka german studies / studia o Niemczech global communication gospodarka i ekonomia w dziejach gospodarka przestrzenna gospodarka turystyczna governance of organizations grafika groznawstwo
h
hebraistyka historia historia sztuki historyczne praktyki wykonawcze humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie hydrologia, meteorologia i klimatologia
i
indologia informacja naukowa i bibliotekoznawstwo informatyka informatyka i ekonometria informatyka i inżynieria danych informatyka kwantowa innovation management instrumentalistyka intermedia inżynieria bezpieczeństwa i jakości inżynieria biomedyczna inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria cyklu życia produktu inżynieria farmaceutyczna inżynieria hydrotechniczna inżynieria materiałowa inżynieria ochrony klimatu inżynieria rolnicza inżynieria środowiska inżynieria zarządzania
j
jakość i bezpieczeństwo żywności jakość i rozwój produktu japonistyka jazz i muzyka estradowa język niemiecki i komunikacja w biznesie językoznawstwo i zarządzanie informacją
k
kartografia i geomatyka kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kierunek prawno-ekonomiczny kognitywistyka kompozycja i teoria muzyki komunikacja europejska komunikacja wizerunkowo-mediacyjna koreanistyka kosmetologia kreatywna produkcja filmowa kryminologia kultura klasyczna kulturoznawstwo kuratorstwo i teorie sztuki
l
language, mind, technology leśnictwo liberal arts and sciences lingwistyka kulturowa lingwistyka kulturowa regionu azjatyckiego lingwistyka kulturowa regionu europejskiego lingwistyka stosowana literatura powszechna logistics logistyka lotnictwo lotnictwo i kosmonautyka
m
malarstwo management marketing marketing internetowy master of digital entrepreneurship matematyka matematyka nowoczesnych technologii matematyka w technice mechanika i budowa maszyn mechanika i budowa pojazdów mechatronics mechatronika media media interaktywne i widowiska mediaworking międzydziedzinowe studia indywidualne międzynarodowe stosunki gospodarcze muzykologia
n
nadzór i kontrola nauczanie biologii i przyrody nauczanie matematyki i informatyki neurobiologia nowe media w komunikacji
o
ochrona dóbr kultury ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna ochrona środowiska ogrodnictwo optometria (optyka okularowa) optyka okularowa z elementami optometrii
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna pielęgniarstwo polacy i niemcy w europie politologia polityka społeczna polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie położnictwo praca socjalna prawo prawo europejskie prawo w biznesie produkcja audiowizualna projektowanie kultury projektowanie mebli protetyka słuchu przemysł 4.0 psychologia psychologia w biznesie
q
quantitative finance
r
rachunkowość i finanse biznesu ratownictwo medyczne reżyseria dźwięku rolnictwo rzeźba
s
scenografia sinologia socjokryminologia socjologia sport stosunki międzynarodowe studia niderlandystyczne studia o Polsce studia slawistyczne studia śródziemnomorskie sustainable building engineering / budownictwo zrównoważone sztuczna inteligencja sztuka pisania
t
taniec w kulturze fizycznej techniki dentystyczne technologia chemiczna technologia drewna technologia żywności i żywienie człowieka technologie informatyczne technologie komputerowe technologie obiegu zamkniętego teleinformatyka teologia terapia zajęciowa tłumaczenie konferencyjne polsko-angielskie tłumaczenie kreatywne i specjalistyczne tłumaczenie ustne transition, innovation and sustainability environments transport turkologia turystyka i rekreacja
w
weterynaria wiedza o teatrze wokalistyka wschodoznawstwo wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zaawansowane badania socjologiczne zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie i prawo w biznesie zarządzanie państwem zarządzanie środowiskiem zarządzanie w administracji lokalnej zarządzanie w it zdrowie publiczne zielona energia zintegrowane planowanie rozwoju zmiany klimatu ziemi zootechnika
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych