Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu

uczelnia niepubliczna, 61-538 Poznań, ul. Robocza 4, (+61) 835 15 11, rekrutacja@wszib.com.pl

Rekrutacja - Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu

Zasady naboru na studia

Ze strony https://www.wszib.poznan.pl/rekrutacja pobierz dokumenty rekrutacyjne, zapoznaj się z nimi, wydrukuj i wypełnij.

Przygotuj pozostałe dokumenty:

 • świadectwo dojrzałości (kandydaci na studia I stopnia oraz studia jednolite magisterskie)
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (kandydaci na studia II stopnia lub podyplomowe)
 • 1 aktualna fotografia (zgodne z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • dowód osobisty lub paszport do okazania w Biurze Rekrutacji w celu potwierdzenia danych kandydata podczas składania dokumentów, a w przypadku wysłania dokumentów pocztą - podczas pierwszej wizyty w Uczelni
 • potwierdzenie wpłaty opłaty wpisowej

Dokumenty dostarcz osobiście lub pocztą do Uczelni: ul. Robocza 4, 61-538 Poznań, Biuro Rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja na studia 2024/2025

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Kaliski
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Zamojska
 • Politechnika Łódzka
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Politechnika Śląska
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Tarnowska
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu