Jakiego artykułu szukasz?

Administracja w Gdańsku

Coraz bardziej zawiły świat biurokracji, przepisów, regulacji wymaga specjalistów z zakresu prawa, finansów, socjologii i zarządzania, których zadaniem jest stanie na straży porządku i poprawności wszelkich procedur i decyzji realizowanych i podejmowanych na poziomie państwa, samorządu, pojedynczych urzędów czy przedsiębiorstw.

Administracja w Gdańsku

Jeśli jesteś osobą dokładną, cierpliwą, systematyczną, potrafisz pracować w zespole i interesujesz się prawem, polityką i gospodarką – studia na administracji będą odpowiednim wyborem. Zobacz, jakie są możliwości kształcenia w tym zakresie w Gdańsku. Które uczelnie realizują takie studia, jakie są dostępne specjalności oraz co musisz zdać na maturze, aby pozytywnie przejść rekrutację.

Administracja to studia dwustopniowe. Pierwszy etap kształcenia kończy się tytułem licencjata. Na wybranych uczelniach można kontynuować naukę na magisterskich studiach drugiego stopnia. Wśród przedmiotów znajdą się m.in. historia administracji, konstytucyjny system organów państwowych, organizacja i zarządzanie w administracji publicznej, instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej, prawo administracyjne, prawo pracy i prawo urzędnicze, postępowanie administracyjne, ustrój samorządu.

W takcie studiów nauczysz się sporządzać poprawnie decyzje administracyjne, odwołania, zażalenia, skargi i inne pisma w postępowaniu administracyjnym, sądowo - administracyjnym i egzekucyjnym, a także zarządzać projektami realizowanymi w urzędach administracji.

Administracja w Gdańsku - studia

W Gdańsku dostępne są następujące kierunki i specjalność:

Administracja, specjalności/moduły:

 • administracja publiczna
 • administracja europejska
 • administrowanie informacją
 • administracja zdrowia publicznego
 • bezpieczeństwo publiczne
 • zarządzanie w administracji
 • administracja celno-skarbowa
 • administrowanie projektami europejskimi.

Prawo w administracji i gospodarce

European business administration

Aktualną ofertę studiów sprawdzaj na https://opinieouczelniach.pl/studia-gdansk/.

Administracja w Gdańsku – uczelnie i zasady rekrutacji

Kierunki administracyjne oferują te gdańskie uczelnie:

Uniwersytet Gdański

Gdańska Szkoła Wyższa

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Rekrutacja na Administrację na Uniwersytecie Gdańskim odbywa się w oparciu o wyniki maturalne z języka polskiego, języka obcego oraz jednego przedmiot do wyboru spośród: historia, język łaciński i kultura antyczna, WOS.

Administracja w Gdańsku – perspektywy pracy

Absolwenci studiów na administracji są zatrudniani w:

 • administracji rządowej
 • w instytucjach niepublicznych.
 • strukturach samorządowych
 • administracji prywatnej
 • placówkach kulturalnych
 • organach partii politycznych
 • instytucjach krajowych
 • przedsiębiorstwach współpracujących ze strukturami UE.

Powiązane treści

Administracja w Białymstoku
Administracja w Białymstoku
Administracja w Kielcach
Administracja w Kielcach
Administracja w Warszawie
Administracja w Warszawie
Administracja w Opolu
Administracja w Opolu
Administracja w Zielonej Górze
Administracja w Zielonej Górze
Administracja w Bydgoszczy
Administracja w Bydgoszczy
Administracja w Olsztynie
Administracja w Olsztynie
Administracja w Szczecinie
Administracja w Szczecinie
Administracja w Rzeszowie
Administracja w Rzeszowie
Administracja w Lublinie
Administracja w Lublinie
Administracja w Katowicach
Administracja w Katowicach
Administracja w Toruniu
Administracja w Toruniu
Administracja w Łodzi
Administracja w Łodzi
Administracja w Krakowie
Administracja w Krakowie
Administracja we Wrocławiu
Administracja we Wrocławiu
Administracja w Poznaniu
Administracja w Poznaniu
Studia prawnicze w Katowicach, Częstochowie i woj. śląskim
Studia prawnicze w Katowicach, Częstochowie i woj. śląskim
Studia prawnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia prawnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia prawnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia prawnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia prawnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia prawnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia prawnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia prawnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia prawnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia prawnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia prawnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia prawnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Studia prawnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia prawnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia prawnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia prawnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Coventry University Wrocław
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Opolski
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Gdański
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Politechnika Częstochowska
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi