Jakiego kierunku studiów szukasz?

Filologia romańska i iberystyka

Filologia romańska i iberystyka to podwójny kierunek drugiego stopnia. Kształcenie przebiega na dwóch osobnych ścieżkach: jednej dla języka francuskiego i drugiej dla języka hiszpańskiego. W obu przypadkach studenci opanowują język kierunkowy na poziomie C2.

Studia mają na celu pogłębienie wiedzy filologicznej, zarówno w dziedzinie językoznawstwa, jak i literaturoznawstwa. Szczególny nacisk kładziony jest na współczesne problemy badawcze dotyczące literatury, kultury i lingwistyki w krajach francusko- i hiszpańskojęzycznych, a także na aspekt antropologiczny badań filologicznych.

Na każdej ze ścieżek studenci mają do wyboru dwie specjalności: translatoryczną, która pozwala rozwijać kompetencje zawodowe w zakresie przekładu literackiego i specjalistycznego, oraz nauczycielską, dzięki której zdobywa się uprawnienia do nauczania języka francuskiego lub hiszpańskiego na wszystkich etapach edukacji.

Dla kogo studia na kierunku filologia romańska i iberystyka

To studia dla poliglotów, którym nie będzie sprawiać problemu nauka dwóch odmiennych języków jednocześnie.

Program kształcenia na kierunku filologia romańska i iberystyka

Przykładowe przedmioty na tym kierunku to:

  • praktyczna nauka języka hiszpańskiego
  • praktyczna nauka języka francuskiego
  • współczesne językoznawstwo w krajach hiszpańskojęzycznych
  • współczesne językoznawstwo w krajach francuskojęzycznych
  • antropologia literatury
  • przekład literacki.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku filologia romańska i iberystyka

Do rekrutacji na ten kierunek mogą przystąpić absolwenci studiów pierwszego stopnia. Niezbędna jest znajomość jednego z języków (hiszpańskiego lub francuskiego) na poziomie co najmniej B2. Obowiązuje także rozmowa kwalifikacyjna.

Perspektywy pracy po kierunku filologia romańska i iberystyka

Absolwenci filologii romańskiej i iberystyki mogą znaleźć zatrudnienie w międzynarodowych firmach, w których niezbędna jest znajomość języka francuskiego lub hiszpańskiego. Absolwenci specjalności translatorycznej mogą podjąć pracę w biurach tłumaczeń, wydawnictwach lub jako samodzielni tłumacze. Po studiach istnieje możliwość zdobycia uprawnień tłumacza przysięgłego. Z kolei absolwenci, którzy wybrali specjalność nauczycielską, dzięki uzyskanym uprawnieniom mogą podjąć pracę w szkołach.

Opinie o kierunku filologia romańska i iberystyka

Kierunki pokrewne do kierunku filologia romańska i iberystyka

Jakie uczelnie oferują kierunek filologia romańska i iberystyka

W których miastach można studiować kierunek filologia romańska i iberystyka

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego