Jakiego kierunku studiów szukasz?

Język francuski

Studenci kierunku: Filologia, moduł specjalizacyjny: język francuski (od podstaw) z angielskim-profil tłumaczeniowy uzyskują podstawową wiedzę o kulturze, języku i literaturze krajów francuskojęzycznych i anglojęzycznych i umie wykorzystać ją w pracy zawodowej i życiu, z zachowaniem zasad etycznych.

Studia realizowane są na poziome pierwszego stopnia.

Dla kogo studia na kierunku język francuski

Studia przewidziane są dla miłośników języka francuskiego. Osób pragnących bliżej poznać kulturę, historię, literaturę Francji i wykorzystać zdobytą wiedzę - wraz ze znajomością języka francuskiego - w przyszłej pracy zawodowej.

U kandydatów na pewno przydatna będzie dobra pamięć, komunikatywność, łatwość wypowiedzi, zamiłowanie do literatury, słuch fonetyczny.

Program kształcenia na kierunku język francuski

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • praktyczna nauka języka francuskiego
 • wstęp do językoznawstwa
 • morfologia języka francuskiego
 • składnia języka francuskiego
 • wstęp do teorii przekładu
 • podstawy warsztatu tłumacza.
 • semantyka języka francuskiego
 • pragmatyka językowa.
 • zarys literatury francuskiej i frankofońskiej: XIX-XXI w.
 • literatura w przekładzie
 • wstęp do kulturoznawstwa
 • zarys historii Francji
 • kultura Francji
 • kultura frankofonii
 • kultura krajów anglojęzycznych
 • język francuski w sektorze usług
 • język francuski w mediach
 • prawniczy język francuski
 • język francuski w ekonomii
 • komunikacja oficjalna i handlowa w języku francuskim
 • przekład literacki
 • tłumaczenie użytkowe
 • język francuski w dziedzinach sztuki.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku język francuski

Podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z:

 • języka polskiego lub dowolnego języka obcego
 • języka angielskiego,

zdawanych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Perspektywy pracy po kierunku język francuski

Absolwenci specjalności język francuski mogą znaleźć zatrudnienie:

 • w instytucjach kultury, administracji państwowej i samorządowej, oświaty,
 • w wydawnictwach,
 • redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu,
 • turystyce i sektorze usług,
 • w firmach mających kontakty z zagranicą,
 • wszędzie tam gdzie wymagana jest dobra znajomości języków obcych i kultury.

Opinie o kierunku język francuski

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku język francuski

Jakie uczelnie oferują kierunek język francuski

W których miastach można studiować kierunek język francuski

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku