Jakiego kierunku studiów szukasz?

Iberoznawstwo

Studia na kierunku Iberoznawstwo dedykowane są tym wszystkim, którzy interesują się historią, kulturą, architekturą, sztuką Hiszpanii, Portugalii i Ameryki Łacińskiej.

Jeżeli zatem chcesz poznać język hiszpański i portugalski wraz z bogatą wiedzą o tym regionie - studia na Iberoznawstwie są dla Ciebie idealną propozycją. Nie jest to kierunek o charakterze językowym, bardziej historyczno-kulturoznawczym, ale jego niewątpliwym atutem jest właśnie nauka wspomnianych dwóch języków obcych.

Na pierwszym stopniu kształcenia na kierunku Iberoznawstwo przewidziana jest praktyka w instytucjach samorządowych, muzealnych, instytucjach nauki, kultury, sztuki, biurach podróży oraz instytutach promujących kulturę hiszpańską i portugalską

W ramach kierunku przewidziano dwie specjalności:

 • kulturoznawstwo
 • turystykę.
Dla kogo studia na kierunku iberoznawstwo

Iberoznawstwo to doskonała propozycja dla miłośników Hiszpanii, Portugalii czy Ameryki Łacińskiej. To studia dla osób otwartych na inne kultury, ciekawych świata, lubiących podróże, literaturę, poznawanie historii czy obyczajów innych krajów.

Przydatna będzie duża komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole.

Program kształcenia na kierunku iberoznawstwo

Grupa treści kierunkowych obejmuje kształcenie z zakresu: warsztatu naukowego iberoznawcy, praktycznej nauki języka hiszpańskiego i portugalskiego oraz historii i kultury krajów Płw. Iberyjskigo i Ameryki Łacińskiej z podziałem na poszczególne epoki w dziejach.

Grupa treści specjalizacyjnych w dziedzinie iberoznawstwa obejmuje: wykłady monograficzne specjalizacyjne, proseminarium licencjackie, seminarium licencjackie oraz przedmiot do wyboru i ma służyć merytorycznemu i metodologicznemu przygotowaniu do napisania pracy licencjackiej oraz zdobycia kwalifikacji pierwszego stopnia.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku iberoznawstwo

Podczas rekrutacji obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości.

Punktowane są przedmioty:

 • język polski,
 • język obcy,
 • jeden z przedmiotów: historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka.
Perspektywy pracy po kierunku iberoznawstwo

Absolwenci Ibezonawstwa są przygotowani do pracy w muzeach, bibliotekach, domach kultury, stowarzyszeniach inicjatyw europejskich, urzędach i przedsiębiorstwach związanych z Hiszpanią/Portugalią i krajami hispanoamerykańskimi/luzofońskimi, wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury hiszpańskiej/portugalskiej i iberoamerykańskiej/luzofońskiej.

Opinie o kierunku iberoznawstwo

Celem studiów na Iberoznawstwie jest m.in. uświadomienie znaczenia ciągłości historycznej w kształtowaniu więzi społecznych, a także uwrażliwienie na rozumienie przemian zachodzących we współczesnym świecie.

Kierunki pokrewne do kierunku iberoznawstwo
Jakie uczelnie oferują kierunek iberoznawstwo
W których miastach można studiować kierunek iberoznawstwo
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu