Jakiego kierunku studiów szukasz?

Techniki dentystyczne

Techniki dentystyczne to połączenie nauk medycznych z podstawami nauk społecznych i zarządzania.

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii organizmu ludzkiego, wykonywania wszystkich uzupełnień protetycznych, technologii wykonywania protez, szyn, obturatorów, ektoprotez stosowanych do rehabilitacji, leczenia i profilaktyki chorób i wad narządu żucia. Poznają budowę urządzeń do profilaktyki i rehabilitacji układu stomatologicznego.

Uczą się rozpoznawać sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu człowieka, podejmować działania ratunkowe, udzielać pierwszej pomocy przedlekarskiej w sytuacjach nagłych, oceniać stan zdrowia. Dzięki studiom zdobywają również umiejętność organizacji pracy w pracowniach techniczno-protetycznych, stosować zasady bezpieczeństwa pracy na stanowiskach pracy oraz w pracowniach wyposażonych w linie technologiczne.

Specjalności oferowane na kierunku techniki dentystyczne:

  • ortodoncja
  • protetyka
  • higienistka stomatologiczna.

Dla kogo studia na kierunku techniki dentystyczne

Jak każde studia medyczne, Techniki dentystyczne wymagają od kandydatów odpowiedniego nastawienia do drugiego człowieka, cierpliwości i uważności. Konieczne jest zainteresowanie i uzdolnienie w stronę przedmiotów ścisłych, zwłaszcza biologii. Niezbędne są wysokie zdolności manualne oraz wyobraźnia przestrzenna. No i... nie można się bać stomatologa!

Program kształcenia na kierunku techniki dentystyczne

Studenci uczą się wykonywać prace związane ze świadczeniem usług z zakresu technik dentystycznych, takie jak:

  • protezy stałe
  • protezy ruchome
  • aparaty ortodontyczne
  • naprawy uzupełnień protetycznych i aparatów ortodontycznych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku techniki dentystyczne

Aby dostać się na studia na kierunku techniki dentystyczne, na egzaminie maturalnym należy zdobyć jak największą liczbę punktów z rozszerzonej biologii lub chemii. Niektóre uczelnie wymagają także przystąpienia do egzaminu wstępnego m.in. z umiejętności rysunku oraz rzeźby.

Perspektywy pracy po kierunku techniki dentystyczne

Technicy dentystyczni to specjaliści wąskiej dziedziny usilnie poszukiwani na rynku pracy. Absolwenci tego kierunku mogą założyć prywatną pracownię techniczno-dentystyczną lub znaleźć zatrudnienie w centrach stomatologicznych oraz publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Opinie o kierunku techniki dentystyczne


Kierunki pokrewne do kierunku techniki dentystyczne

Jakie uczelnie oferują kierunek techniki dentystyczne

W których miastach można studiować kierunek techniki dentystyczne

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia medyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia medyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia medyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia medyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia medyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia medyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia medyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia medyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia medyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia medyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia medyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia medyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia medyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia medyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia medyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia medyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie