Jakiego kierunku studiów szukasz?

Criminology and criminal justice

Criminology and criminal justice - to stacjonarne studia I stopnia realizowane w języku angielskim.

Studia przygotowują do pracy w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości, sektorze ubezpieczeń, a także w organizacjach pozarządowych.

Studenci kierunku Criminology and criminal justice będą zdobywać wiedzę związaną z zachowaniami dewiacyjnymi, w tym przestępczością, jej uwarunkowaniami oraz organizacją systemu sprawiedliwości karnej. Istotnymi elementami programu są badania przyczyn przestępczości, ich fenomenologii, a także metod zwalczania zjawisk patologicznych.

Czego się nauczysz na kierunku Criminology and criminal justice?

Zajęcia obejmują zagadnienia medycyny sądowej, psychopatologii, pedagogiki resocjalizacyjnej, biologii kryminalnej, filozofii i socjologii kary oraz prewencji kryminalnej. Wykłady kursowe prowadzone są przez polskich i zagranicznych naukowców różnych dziedzin. Studiowanie odbywa się również pod okiem praktyków szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości, m.in. kuratorów, sędziów, adwokatów, prokuratorów, mediatorów, lekarzy oraz psychologów. Uniwersalny charakter studiów pozwala wykorzystać nabytą wiedzę w każdym systemie prawnym.

***

Criminology and Criminal Justice is an ideal choice for people who want to gain broad interdisciplinary knowledge. Students of our degree course deepen knowledge related to deviant behavior, including crime in the first place. As part of the studies, we introduce students to issues related to the determinants of crime and knowledge covering the organization of the criminal justice system.

We recognize criminology as a meta-science covering various research trends. We focus on the causes of crime, their phenomenology, as well as methods of combating pathologies. An important element of the program are classes covering the issues of forensic medicine, psychopathology, resocialization pedagogy, and criminal biology.

Students will be familiarized with the philosophy and sociology of punishment as well as criminal prevention as part of the study program. Lecture involves the presentation of the problems in the comparative context, taking account of existing achievements and ongoing activities of organizations and institutions with an international and pan-European range.

The course lectures as part of the Criminology and Criminal Justice study program are taught by Polish and foreign researchers in various fields. Studying also takes place under the supervision of practitioners of the broadly understood justice system, for example curators, judges, lawyers, prosecutors, mediators, doctors and psychologists.

Dla kogo studia na kierunku criminology and criminal justice

Studia na kierunku Criminology and Criminal Justice są idealne dla każdego, kto uwielbia policyjne dochodzenia i śledztwa. Najważniejsze cechy jakie powinien posiadać kandydat to nieustępliwość, umiejętność zachowania zimnej krwi, analityczny umysł, nieszablonowe myślenie oraz umiejętność wczucia się w psychikę przestępcy.

Program kształcenia na kierunku criminology and criminal justice

W trakcie nauki studenci zmagają się m.in. z takimi przedmiotami:

 • prawo porównawcze (Comparative Law)
 • wstęp do wiedzy o państwie i prawie (Introduction to Jurisprudence)
 • biologia kryminalna (Criminal Biology)
 • prawo karne materialne (Substantive Criminal Law)
 • biologiczne mechanizmy zachowania człowieka (Biological Aspects of Human Behavior)
 • kryminologia (Criminology)
 • metodologia badań kryminalnych (Criminological Research Methods)
 • postawy medycyny sądowej (Basic of Forensic Medicine)
 • penologia (Penology)
 • wiktymologia (Victimology)
 • kryminalistyka (Forensic Science)
 • prawa człowieka (Human Rights).

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku criminology and criminal justice

Kandydaci rekrutowani są na podstawie wyników uzyskanych na maturze z przedmiotów wskazanych przez uczelnię. Najczęściej jest to język obcy nowożytny oraz dwa przedmioty spośród:

 • biologia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • geografia
 • historia
 • język polski
 • matematyka

Wybierając uczelnię zawsze należy wcześniej sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne obowiązujące w danym roku.

Perspektywy pracy po kierunku criminology and criminal justice

Studia na kierunku Criminology and Criminal Justice przygotowują absolwentów do pracy w instytucjach, które zapewniają bezpieczeństwo publiczne. Są to zarówno organy policyjne, zajmujące się ochroną ludzi i mienia, jak i organy wymiaru sprawiedliwości czy instytucje rządowe.

Po ukończeniu opisywanego kierunku absolwenci mogą podjąć pracę także w systemie więziennictwa oraz instytucjach poszukujących specjalistów zajmujących się przestępstwami gospodarczymi.

Potencjalne miejsca pracy:

 • instytucje publiczne, rządowe, wojewódzkie, samorządowe
 • zakłady karne, areszty
 • policja i agencje ochrony
 • firmy zajmujące się bezpieczeństwem publicznym
 • agencje detektywistyczne
 • instytucje bankowe.

Opinie o kierunku criminology and criminal justice

Zobaczcie jak to wygląda za granicą.

Kierunki pokrewne do kierunku criminology and criminal justice

Jakie uczelnie oferują kierunek criminology and criminal justice

W których miastach można studiować kierunek criminology and criminal justice

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia prawnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia prawnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Studia prawnicze w Katowicach, Częstochowie i woj. śląskim
Studia prawnicze w Katowicach, Częstochowie i woj. śląskim
Studia prawnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia prawnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia prawnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia prawnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia prawnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia prawnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia prawnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia prawnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia prawnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia prawnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia prawnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia prawnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Politechnika Lubelska
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Zamojska
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Politechnika Śląska
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie