Jakiego kierunku studiów szukasz?

Criminology and criminal justice

Criminology and criminal justice - to stacjonarne studia I stopnia realizowane w języku angielskim.

Studia przygotowują do pracy w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości, sektorze ubezpieczeń, a także w organizacjach pozarządowych.

Studenci kierunku Criminology and criminal justice będą zdobywać wiedzę związaną z zachowaniami dewiacyjnymi, w tym przestępczością, jej uwarunkowaniami oraz organizacją systemu sprawiedliwości karnej. Istotnymi elementami programu są badania przyczyn przestępczości, ich fenomenologii, a także metod zwalczania zjawisk patologicznych.

Czego się nauczysz na kierunku Criminology and criminal justice?

Zajęcia obejmują zagadnienia medycyny sądowej, psychopatologii, pedagogiki resocjalizacyjnej, biologii kryminalnej, filozofii i socjologii kary oraz prewencji kryminalnej. Wykłady kursowe prowadzone są przez polskich i zagranicznych naukowców różnych dziedzin. Studiowanie odbywa się również pod okiem praktyków szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości, m.in. kuratorów, sędziów, adwokatów, prokuratorów, mediatorów, lekarzy oraz psychologów. Uniwersalny charakter studiów pozwala wykorzystać nabytą wiedzę w każdym systemie prawnym.

***

Criminology and Criminal Justice is an ideal choice for people who want to gain broad interdisciplinary knowledge. Students of our degree course deepen knowledge related to deviant behavior, including crime in the first place. As part of the studies, we introduce students to issues related to the determinants of crime and knowledge covering the organization of the criminal justice system.

We recognize criminology as a meta-science covering various research trends. We focus on the causes of crime, their phenomenology, as well as methods of combating pathologies. An important element of the program are classes covering the issues of forensic medicine, psychopathology, resocialization pedagogy, and criminal biology.

Students will be familiarized with the philosophy and sociology of punishment as well as criminal prevention as part of the study program. Lecture involves the presentation of the problems in the comparative context, taking account of existing achievements and ongoing activities of organizations and institutions with an international and pan-European range.

The course lectures as part of the Criminology and Criminal Justice study program are taught by Polish and foreign researchers in various fields. Studying also takes place under the supervision of practitioners of the broadly understood justice system, for example curators, judges, lawyers, prosecutors, mediators, doctors and psychologists.

Dla kogo studia na kierunku criminology and criminal justice

Studia na kierunku Criminology and Criminal Justice są idealne dla każdego, kto uwielbia policyjne dochodzenia i śledztwa. Najważniejsze cechy jakie powinien posiadać kandydat to nieustępliwość, umiejętność zachowania zimnej krwi, analityczny umysł, nieszablonowe myślenie oraz umiejętność wczucia się w psychikę przestępcy.

Program kształcenia na kierunku criminology and criminal justice

W trakcie nauki studenci zmagają się m.in. z takimi przedmiotami:

 • prawo porównawcze (Comparative Law)
 • wstęp do wiedzy o państwie i prawie (Introduction to Jurisprudence)
 • biologia kryminalna (Criminal Biology)
 • prawo karne materialne (Substantive Criminal Law)
 • biologiczne mechanizmy zachowania człowieka (Biological Aspects of Human Behavior)
 • kryminologia (Criminology)
 • metodologia badań kryminalnych (Criminological Research Methods)
 • postawy medycyny sądowej (Basic of Forensic Medicine)
 • penologia (Penology)
 • wiktymologia (Victimology)
 • kryminalistyka (Forensic Science)
 • prawa człowieka (Human Rights).

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku criminology and criminal justice

Kandydaci rekrutowani są na podstawie wyników uzyskanych na maturze z przedmiotów wskazanych przez uczelnię. Najczęściej jest to język obcy nowożytny oraz dwa przedmioty spośród:

 • biologia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • geografia
 • historia
 • język polski
 • matematyka

Wybierając uczelnię zawsze należy wcześniej sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne obowiązujące w danym roku.

Perspektywy pracy po kierunku criminology and criminal justice

Studia na kierunku Criminology and Criminal Justice przygotowują absolwentów do pracy w instytucjach, które zapewniają bezpieczeństwo publiczne. Są to zarówno organy policyjne, zajmujące się ochroną ludzi i mienia, jak i organy wymiaru sprawiedliwości czy instytucje rządowe.

Po ukończeniu opisywanego kierunku absolwenci mogą podjąć pracę także w systemie więziennictwa oraz instytucjach poszukujących specjalistów zajmujących się przestępstwami gospodarczymi.

Potencjalne miejsca pracy:

 • instytucje publiczne, rządowe, wojewódzkie, samorządowe
 • zakłady karne, areszty
 • policja i agencje ochrony
 • firmy zajmujące się bezpieczeństwem publicznym
 • agencje detektywistyczne
 • instytucje bankowe.

Opinie o kierunku criminology and criminal justice

Zobaczcie jak to wygląda za granicą.

Kierunki pokrewne do kierunku criminology and criminal justice

Jakie uczelnie oferują kierunek criminology and criminal justice

W których miastach można studiować kierunek criminology and criminal justice

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia prawnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia prawnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Studia prawnicze w Katowicach, Częstochowie i woj. śląskim
Studia prawnicze w Katowicach, Częstochowie i woj. śląskim
Studia prawnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia prawnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia prawnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia prawnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia prawnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia prawnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia prawnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia prawnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia prawnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia prawnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia prawnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia prawnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Tarnowska
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Politechnika Łódzka
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Politechnika Lubelska
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie