Jakiego kierunku studiów szukasz?

Criminology and criminal justice

Criminology and criminal justice - to stacjonarne studia I stopnia realizowane w języku angielskim.

Studia przygotowują do pracy w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości, sektorze ubezpieczeń, a także w organizacjach pozarządowych.

Studenci kierunku Criminology and criminal justice będą zdobywać wiedzę związaną z zachowaniami dewiacyjnymi, w tym przestępczością, jej uwarunkowaniami oraz organizacją systemu sprawiedliwości karnej. Istotnymi elementami programu są badania przyczyn przestępczości, ich fenomenologii, a także metod zwalczania zjawisk patologicznych.

Czego się nauczysz na kierunku Criminology and criminal justice?

Zajęcia obejmują zagadnienia medycyny sądowej, psychopatologii, pedagogiki resocjalizacyjnej, biologii kryminalnej, filozofii i socjologii kary oraz prewencji kryminalnej. Wykłady kursowe prowadzone są przez polskich i zagranicznych naukowców różnych dziedzin. Studiowanie odbywa się również pod okiem praktyków szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości, m.in. kuratorów, sędziów, adwokatów, prokuratorów, mediatorów, lekarzy oraz psychologów. Uniwersalny charakter studiów pozwala wykorzystać nabytą wiedzę w każdym systemie prawnym.

***

Criminology and Criminal Justice is an ideal choice for people who want to gain broad interdisciplinary knowledge. Students of our degree course deepen knowledge related to deviant behavior, including crime in the first place. As part of the studies, we introduce students to issues related to the determinants of crime and knowledge covering the organization of the criminal justice system.

We recognize criminology as a meta-science covering various research trends. We focus on the causes of crime, their phenomenology, as well as methods of combating pathologies. An important element of the program are classes covering the issues of forensic medicine, psychopathology, resocialization pedagogy, and criminal biology.

Students will be familiarized with the philosophy and sociology of punishment as well as criminal prevention as part of the study program. Lecture involves the presentation of the problems in the comparative context, taking account of existing achievements and ongoing activities of organizations and institutions with an international and pan-European range.

The course lectures as part of the Criminology and Criminal Justice study program are taught by Polish and foreign researchers in various fields. Studying also takes place under the supervision of practitioners of the broadly understood justice system, for example curators, judges, lawyers, prosecutors, mediators, doctors and psychologists.

Dla kogo studia na kierunku criminology and criminal justice

Studia na kierunku Criminology and Criminal Justice są idealne dla każdego, kto uwielbia policyjne dochodzenia i śledztwa. Najważniejsze cechy jakie powinien posiadać kandydat to nieustępliwość, umiejętność zachowania zimnej krwi, analityczny umysł, nieszablonowe myślenie oraz umiejętność wczucia się w psychikę przestępcy.

Program kształcenia na kierunku criminology and criminal justice

W trakcie nauki studenci zmagają się m.in. z takimi przedmiotami:

 • prawo porównawcze (Comparative Law)
 • wstęp do wiedzy o państwie i prawie (Introduction to Jurisprudence)
 • biologia kryminalna (Criminal Biology)
 • prawo karne materialne (Substantive Criminal Law)
 • biologiczne mechanizmy zachowania człowieka (Biological Aspects of Human Behavior)
 • kryminologia (Criminology)
 • metodologia badań kryminalnych (Criminological Research Methods)
 • postawy medycyny sądowej (Basic of Forensic Medicine)
 • penologia (Penology)
 • wiktymologia (Victimology)
 • kryminalistyka (Forensic Science)
 • prawa człowieka (Human Rights).

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku criminology and criminal justice

Kandydaci rekrutowani są na podstawie wyników uzyskanych na maturze z przedmiotów wskazanych przez uczelnię. Najczęściej jest to język obcy nowożytny oraz dwa przedmioty spośród:

 • biologia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • geografia
 • historia
 • język polski
 • matematyka

Wybierając uczelnię zawsze należy wcześniej sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne obowiązujące w danym roku.

Perspektywy pracy po kierunku criminology and criminal justice

Studia na kierunku Criminology and Criminal Justice przygotowują absolwentów do pracy w instytucjach, które zapewniają bezpieczeństwo publiczne. Są to zarówno organy policyjne, zajmujące się ochroną ludzi i mienia, jak i organy wymiaru sprawiedliwości czy instytucje rządowe.

Po ukończeniu opisywanego kierunku absolwenci mogą podjąć pracę także w systemie więziennictwa oraz instytucjach poszukujących specjalistów zajmujących się przestępstwami gospodarczymi.

Potencjalne miejsca pracy:

 • instytucje publiczne, rządowe, wojewódzkie, samorządowe
 • zakłady karne, areszty
 • policja i agencje ochrony
 • firmy zajmujące się bezpieczeństwem publicznym
 • agencje detektywistyczne
 • instytucje bankowe.

Opinie o kierunku criminology and criminal justice

Zobaczcie jak to wygląda za granicą.

Kierunki pokrewne do kierunku criminology and criminal justice

Jakie uczelnie oferują kierunek criminology and criminal justice

W których miastach można studiować kierunek criminology and criminal justice

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia prawnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia prawnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Studia prawnicze w Katowicach, Częstochowie i woj. śląskim
Studia prawnicze w Katowicach, Częstochowie i woj. śląskim
Studia prawnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia prawnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia prawnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia prawnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia prawnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia prawnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia prawnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia prawnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia prawnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia prawnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia prawnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia prawnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia prawnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego