Jakiego kierunku studiów szukasz?

Administracja w Toruniu

Jeśli rozważacie studia na Administracji – zbieramy informacje o tym kierunku w Toruniu. Które uczelnie wybrać? Jakie przedmioty najlepiej zdać na maturze? Gdzie można pracować po Administracji? Przeczytajcie poniżej.
administracja w Toruniu

Administracja - studia

Administracja to propozycja dla kandydatów dokładnych, dociekliwych, zaradnych, łatwo poruszających się przepisach prawa.

W trakcie studiów studenci zdobywają wiedzę z zakresu prawa administracyjnego, finansów publicznych, zarządzania. Poznają specyfikę funkcjonowania instytucji w Polsce i UW.

Administracja - przedmioty na studiach

W programie kształcenia znajdą się m.in.: prawo administracyjne, konstytucyjny system organów państwa, prawoznawstwo, podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń, nauka administracji, logika prawnicza, prawo administracyjne materialne, postępowanie administracyjne, ustrój samorządu terytorialnego, techniki negocjacji i mediacji w administracji, administracyjne postępowanie egzekucyjne, prawo pracy i prawo urzędnicze, legislacja administracyjna, prawo ustrojowe UE.

Administracja w Toruniu – specjalności

W tym ośrodku akademickim w zakresie administracji dostępne są kierunki oraz ścieżki kształcenia:

Administracja, specjalności:

 • administracja publiczna
 • zarządzanie małą i średnią firmą
 • ochrona danych osobowych
 • zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Administracyjno-ekonomiczne studia, specjalności:

 • nadzór i kontrola w administracji
 • kadry i płace
 • menadżersko – prawna
 • planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
 • ochrona danych osobowych.

Administracja w Toruniu – rekrutacja

Kandydaci na UMK przyjmowani są na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego, języka obcego oraz do wyboru – historii lub matematyki.

Rekrutacja do niepublicznej uczelni odbywa się według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Warunkiem jest dostarczenie kompletu dokumentów.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Administrację możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia na tym kierunku i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Administracja w Toruniu – praca

Absolwenci Administracji przygotowani są do podjęcia pracy m. in. w:

 • urzędach administracji rządowej i samorządowej
 • instytucjach i agendach UE, służbach dyplomatycznych
 • Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, straży gminnej
 • firmach prywatnych i państwowych jako doradcy finansowi lub eksperci do spraw podatków
 • instytucjach
 • fundacjach
 • stowarzyszeniach
 • biurach nieruchomości
 • firmach ubezpieczeniowych
 • bankach.

Administracja - opinie

Więcej o studiach i pracy po Administracji:


Czy warto studiować Administrację?

Instytucje publiczne, korporacje, małe i średnie przedsiębiorstwa – wszystkie bez wyjątku potrzebują specjalistów w zakresie administrowania, zarządzania zespołami ludzi, znajomości podstawowych przepisów administracyjnych.

Urzędy administracji publicznej niemal w sposób ciągły rekrutują na stanowiska urzędnicze, co stwarza szansę na zdobycie stabilnego zatrudnienia.

Zarobki po Administracji

Absolwenci administracji mogą zajmować stanowiska w różnorodnych instytucjach czy urzędach. Ich wynagrodzenie będzie więc zróżnicowane zależnie od miejsca zatrudnienia, posiadanego doświadczenia. Według analiz statystycznych mediana wynagrodzeń starszego specjalisty to kwota 4650 zł. 25% osób zatrudnionym na tym stanowisku zarabia więcej niż 5600 zł.

***

Może zainteresują Cię także kierunki:

Administracja europejska

Administracja i bezpieczeństwo wewnętrze

Administracja i cyfryzacja

Administracja i polityka publiczna

Administracja i zarządzanie publiczne

Administracja publiczna

Administracyjno-ekonomiczne studia

Administration in international organization

e-Administracja

Prawno-administracyjny kierunek

Poznaj inne kierunki administracyjne

Dowiedz się o studiach prawno-administracyjnych

Jakie uczelnie w Toruniu oferują kierunek administracja

Jakie inne kierunki oferowane są w Toruniu

a
administracja administracyjno-ekonomiczne studia analityka medyczna analiza danych archeologia architektura informacji architektura wnętrz archiwistyka i zarządzanie dokumentacją astronomia audiofonologia automatyka i robotyka
b
bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne biologia biologia sądowa biotechnologia biotechnologia medyczna
c
chemia chemia i technologia żywności chemia kosmetyczna chemia kryminalistyczna chemia medyczna chemistry cognitive science
d
design diagnostyka molekularna dietetyka doradztwo podatkowe dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
economics ekonomia elektroradiologia etnologia i antropologia kulturowa europeistyka
f
farmacja filologia angielska filologia bałkańska (bałkanistyka) filologia germańska filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie filologia polska filologia polska jako obca filologia romańska filologia rosyjska (rusycystyka) filologia włoska filozofia finance and accounting finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyka fizyka techniczna
g
geografia geografia i kształtowanie środowiska geoinformacja środowiskowa global change biology gospodarka cyfrowa gospodarka przestrzenna gospodarka przestrzenna i geozarządzanie grafika
h
historia historia sztuki
i
informatyka informatyka medialna informatyka stosowana informatyka w biznesie international politics and diplomacy
j
japonistyka
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kognitywistyka komunikacja i psychologia w biznesie konserwacja i restauracja dzieł sztuki kosmetologia krytyka artystyczna kulturoznawstwo
l
lingwistyka praktyczna i copywriting lingwistyka stosowana logistyka lotnictwo i kosmonautyka
m
malarstwo management matematyka matematyka i ekonomia matematyka stosowana medioznawstwo międzydziedzinowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne
n
nauki o rodzinie
o
ochrona dóbr kultury optometria (optyka okularowa) optyka okularowa z elementami optometrii
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna physics and astronomy pielęgniarstwo pielęgniarstwo pomostowe politologia położnictwo praca socjalna prawo prawo w biznesie psychologia
r
ratownictwo medyczne
s
socjologia sport i wellness stosunki międzynarodowe studia skandynawsko-bałtyckie sztuka mediów i edukacja wizualna
t
teologia terapia zajęciowa turystyka i rekreacja
w
weterynaria wojskoznawstwo wychowanie fizyczne i sport
z
zarządzanie zarządzanie i przywództwo zdrowie publiczne
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Piotrkowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Zamojska
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Tarnowska
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu