Jakiego kierunku studiów szukasz?

Administracja w Toruniu

Jeśli rozważacie studia na Administracji – zbieramy informacje o tym kierunku w Toruniu. Które uczelnie wybrać? Jakie przedmioty najlepiej zdać na maturze? Gdzie można pracować po Administracji? Przeczytajcie poniżej.
administracja w Toruniu

Administracja - studia

Administracja to propozycja dla kandydatów dokładnych, dociekliwych, zaradnych, łatwo poruszających się przepisach prawa.

W trakcie studiów studenci zdobywają wiedzę z zakresu prawa administracyjnego, finansów publicznych, zarządzania. Poznają specyfikę funkcjonowania instytucji w Polsce i UW.

Administracja - przedmioty na studiach

W programie kształcenia znajdą się m.in.: prawo administracyjne, konstytucyjny system organów państwa, prawoznawstwo, podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń, nauka administracji, logika prawnicza, prawo administracyjne materialne, postępowanie administracyjne, ustrój samorządu terytorialnego, techniki negocjacji i mediacji w administracji, administracyjne postępowanie egzekucyjne, prawo pracy i prawo urzędnicze, legislacja administracyjna, prawo ustrojowe UE.

Administracja w Toruniu – specjalności

W tym ośrodku akademickim w zakresie administracji dostępne są kierunki oraz ścieżki kształcenia:

Administracja, specjalności:

 • administracja publiczna
 • zarządzanie małą i średnią firmą
 • ochrona danych osobowych
 • zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Administracyjno-ekonomiczne studia, specjalności:

 • nadzór i kontrola w administracji
 • kadry i płace
 • menadżersko – prawna
 • planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
 • ochrona danych osobowych.

Administracja w Toruniu – rekrutacja

Kandydaci na UMK przyjmowani są na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego, języka obcego oraz do wyboru – historii lub matematyki.

Rekrutacja do niepublicznej uczelni odbywa się według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Warunkiem jest dostarczenie kompletu dokumentów.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Administrację możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia na tym kierunku i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Administracja w Toruniu – praca

Absolwenci Administracji przygotowani są do podjęcia pracy m. in. w:

 • urzędach administracji rządowej i samorządowej
 • instytucjach i agendach UE, służbach dyplomatycznych
 • Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, straży gminnej
 • firmach prywatnych i państwowych jako doradcy finansowi lub eksperci do spraw podatków
 • instytucjach
 • fundacjach
 • stowarzyszeniach
 • biurach nieruchomości
 • firmach ubezpieczeniowych
 • bankach.

Administracja - opinie

Więcej o studiach i pracy po Administracji:


Czy warto studiować Administrację?

Instytucje publiczne, korporacje, małe i średnie przedsiębiorstwa – wszystkie bez wyjątku potrzebują specjalistów w zakresie administrowania, zarządzania zespołami ludzi, znajomości podstawowych przepisów administracyjnych.

Urzędy administracji publicznej niemal w sposób ciągły rekrutują na stanowiska urzędnicze, co stwarza szansę na zdobycie stabilnego zatrudnienia.

Zarobki po Administracji

Absolwenci administracji mogą zajmować stanowiska w różnorodnych instytucjach czy urzędach. Ich wynagrodzenie będzie więc zróżnicowane zależnie od miejsca zatrudnienia, posiadanego doświadczenia. Według analiz statystycznych mediana wynagrodzeń starszego specjalisty to kwota 4650 zł. 25% osób zatrudnionym na tym stanowisku zarabia więcej niż 5600 zł.

***

Może zainteresują Cię także kierunki:

Administracja europejska

Administracja i bezpieczeństwo wewnętrze

Administracja i cyfryzacja

Administracja i polityka publiczna

Administracja i zarządzanie publiczne

Administracja publiczna

Administracyjno-ekonomiczne studia

Administration in international organization

e-Administracja

Prawno-administracyjny kierunek

Poznaj inne kierunki administracyjne

Dowiedz się o studiach prawno-administracyjnych

Jakie uczelnie w Toruniu oferują kierunek administracja

Jakie inne kierunki oferowane są w Toruniu

a
administracja administracyjno-ekonomiczne studia analityka medyczna analiza danych archeologia architektura informacji architektura wnętrz archiwistyka i zarządzanie dokumentacją astronomia audiofonologia automatyka i robotyka
b
bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne biologia biologia sądowa biotechnologia biotechnologia medyczna
c
chemia chemia i technologia żywności chemia kosmetyczna chemia kryminalistyczna chemia medyczna chemistry cognitive science
d
design diagnostyka molekularna dietetyka doradztwo podatkowe dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
economics ekonomia elektroradiologia etnologia i antropologia kulturowa europeistyka
f
farmacja filologia angielska filologia bałkańska (bałkanistyka) filologia germańska filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie filologia polska filologia romańska filologia rosyjska (rusycystyka) filologia włoska filozofia finance and accounting finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyka fizyka techniczna
g
geografia geografia i kształtowanie środowiska geoinformacja środowiskowa global change biology gospodarka cyfrowa gospodarka przestrzenna gospodarka przestrzenna i geozarządzanie grafika
h
historia historia sztuki
i
informatyka informatyka medialna informatyka stosowana informatyka w biznesie international politics and diplomacy
j
japonistyka
k
kierunek lekarski kognitywistyka komunikacja i psychologia w biznesie konserwacja i restauracja dzieł sztuki kosmetologia krytyka artystyczna kulturoznawstwo
l
lingwistyka praktyczna i copywriting lingwistyka stosowana logistyka
m
malarstwo management matematyka matematyka i ekonomia matematyka stosowana medioznawstwo międzydziedzinowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne
n
nauki o rodzinie
o
ochrona dóbr kultury optometria (optyka okularowa) optyka okularowa z elementami optometrii
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna physics and astronomy pielęgniarstwo pielęgniarstwo pomostowe politologia polityka publiczna położnictwo praca socjalna prawo prawo w biznesie psychologia
r
ratownictwo medyczne
s
socjologia sport i wellness stosunki międzykulturowe stosunki międzynarodowe studia skandynawsko-bałtyckie sztuka mediów i edukacja wizualna
t
teologia terapia zajęciowa turystyka i rekreacja
w
weterynaria wojskoznawstwo wychowanie fizyczne i sport
z
zarządzanie zarządzanie i przywództwo zdrowie publiczne
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy