Jakiego kierunku studiów szukasz?

Politologia w Toruniu

Jeśli chcesz poznać mechanizmy władzy, interesujesz się polityką, sytuacją międzynarodową, pragniesz zajrzeć za kulisy kampanii politycznych, odkryć sposoby skutecznego sprawowania władzy, studia politologiczne będą naturalnym wyborem. Zobacz, jakie są w tym zakresie możliwości w Toruniu, jak wygląda oferta kształcenia, rekrutacja, które uczelnie można wziąć pod uwagę oraz jakie drogi kariery zawodowej czekają na absolwentów.
politologia w Toruniu

Politologia - studia

Politologię wybierają urodzeni społecznicy, chętni zaangażować się w działalność obywatelską, polityczną, działać na rzecz dobra wspólnego, współkształtować rzeczywistość.

Studia obejmują zagadnienia marketingu politycznego, komunikacji medialnej, samorządami, integracją europejską.

W tym ośrodku akademickim dostępne są kierunki:

Politologia, specjalności:

 • bezpieczeństwo narodowe i cyberbezpieczeństwo
 • marketing polityczny
 • polityka międzynarodowa
 • administracja publiczna

Na studiach drugiego stopnia jest możliwość wyboru jednej ze specjalności:

 • bezpieczeństwo państwa i dyplomacja
 • administracja i zarządzanie w instytucjach publicznych
 • doradztwo polityczne i komunikacja medialna

International politics and diplomacy – to studia drugiego stopnia, realizowane w całości w języku angielskim. Kształcenie obejmuje cztery moduły tematyczne: International Relations in European Perspective, International Relations in Security Sphere, Contemporary Political Science, Political Science and Diplomacy in Practice.

Politologia - przedmioty na studiach

Wśród przedmiotów kształcenia w programie studiów znajdą się m.in.: najnowsza historia polityczna świata, komunikacja społeczna, podstawy teorii polityki, podstawy ekonomii i polityki gospodarczej, marketing polityczny, historia polityczna Polski XX i XXI wieku, wstęp do nauki o prawie, historia myśli politycznej, administracja publiczna, nowożytne i współczesne doktryny polityczne, współczesne systemy polityczne, prawo i systemy wyborcze, partie i systemy partyjne, międzynarodowe stosunki gospodarcze.

Politologia w Toruniu – rekrutacja

Podczas rekrutacji na UMK punktowany jest język polski albo język obcy, dodatkowo kandydaci wybierają jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie lub informatyka.

Kandydaci do uczelni niepublicznej przyjmowani są według kolejności zgłoszeń.

Szczegółowe zasady rekrutacji na kierunki politologiczne możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia społeczne i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Politologia w Toruniu – praca po studiach

Absolwenci kierunku są zatrudniani w:

 • jednostkach służby cywilnej i samorządowych
 • instytucjach europejskich
 • ośrodkach badania opinii publicznej
 • instytutach naukowych
 • agencjach public relations
 • mediach
 • doradztwie politycznym.

Politologia - opinie

Politologia jest kierunkiem, którego absolwenci uzyskują całościową wiedzę z zakresu nie tylko nauk społecznych – przede wszystkim socjologii i ekonomii – ale także pokrewnych kierunków nauk humanistycznych to jest historii i filozofii. Dlatego też wśród wykładowców i profesorów WSKSiM przyszli studenci znajdą specjalistów z zakresu politologii oraz dziedzin historii najnowszej, to jest historii Polski i powszechnej, historyków idei i ustroju a także przedstawicieli innych nauk społecznych i humanistycznych m.in. filozofów, prawników, ekonomistów i etnologów. Specyfiką studiów w WSKSiM na kierunku politologia jest również położenie szczególnego nacisku na praktyczne wykorzystanie nabytej w trakcie procesu kształcenia wiedzy, co wynika z pośrednio technicznego charakteru części przedmiotów, między innymi marketingu politycznego, psychologii społecznej czy statystyki i demografii. Dlatego też właściwe przygotowanie absolwentów studiów politycznych wymaga realizacji określonej liczby godzin praktyk zawodowych. Podjęcie studiów na kierunku politologia w WSKSiM pozwoli przyszłym absolwentom nie tylko na zdobycie odpowiedniego dla nauk politycznych kanonu wiedzy, ale da także szansę nabycia praktycznych umiejętności, które w przyszłości pozwolą na podjęcie pracy odpowiadającej specyfice studiów – w administracji państwowej tak na szczeblu regionalnym, centralnym jak i w instytucjach międzynarodowych.

Prof. dr hab. Ryszard Michalski, Wykładowca WSKSiM

***

Może zainteresują Cię inne kierunki powiązane z naukami politycznymi czy dyplomacją. Poznaj studia:

Geopolityka i studia strategiczne

Polityka społeczna

Doradztwo polityczne i publiczne

Międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji

Nauki o polityce

Zarządzanie w politykach publicznych

Dyplomacja

Dyplomacja europejska

Poznaj inne kierunki społeczne

Przeczytaj o studiach społecznych

Jakie uczelnie w Toruniu oferują kierunek politologia

Jakie inne kierunki oferowane są w Toruniu

a
administracja administracyjno-ekonomiczne studia analityka medyczna analiza danych archeologia architektura informacji architektura wnętrz archiwistyka i zarządzanie dokumentacją astronomia audiofonologia automatyka i robotyka
b
bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne biologia biologia sądowa biotechnologia biotechnologia medyczna
c
chemia chemia i technologia żywności chemia kosmetyczna chemia kryminalistyczna chemia medyczna chemistry cognitive science
d
design diagnostyka molekularna dietetyka doradztwo podatkowe dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
economics ekonomia elektroradiologia etnologia i antropologia kulturowa europeistyka
f
farmacja filologia angielska filologia bałkańska (bałkanistyka) filologia germańska filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie filologia polska filologia polska jako obca filologia romańska filologia rosyjska (rusycystyka) filologia włoska filozofia finance and accounting finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyka fizyka techniczna
g
geografia geografia i kształtowanie środowiska geoinformacja środowiskowa global change biology gospodarka cyfrowa gospodarka przestrzenna gospodarka przestrzenna i geozarządzanie grafika
h
historia historia sztuki
i
informatyka informatyka medialna informatyka stosowana informatyka w biznesie international politics and diplomacy
j
japonistyka
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kognitywistyka komunikacja i psychologia w biznesie konserwacja i restauracja dzieł sztuki kosmetologia krytyka artystyczna kulturoznawstwo
l
lingwistyka praktyczna i copywriting lingwistyka stosowana logistyka lotnictwo i kosmonautyka
m
malarstwo management matematyka matematyka i ekonomia matematyka stosowana medioznawstwo międzydziedzinowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne
n
nauki o rodzinie
o
ochrona dóbr kultury optometria (optyka okularowa) optyka okularowa z elementami optometrii
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna physics and astronomy pielęgniarstwo pielęgniarstwo pomostowe politologia położnictwo praca socjalna prawo prawo w biznesie psychologia
r
ratownictwo medyczne
s
socjologia sport i wellness stosunki międzynarodowe studia skandynawsko-bałtyckie sztuka mediów i edukacja wizualna
t
teologia terapia zajęciowa turystyka i rekreacja
w
weterynaria wojskoznawstwo wychowanie fizyczne i sport
z
zarządzanie zarządzanie i przywództwo zdrowie publiczne
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Piotrkowska
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Zamojska
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Politechnika Częstochowska
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie