Jakiego kierunku studiów szukasz?

Geopolityka i studia strategiczne

Geopolityka i studia strategiczne to kierunek interdyscyplinarny.

Studia realizowane są na poziomie pierwszego i drugiego stopnia.

Studenci uczą się diagnozowania i prognozowania zagrożeń oraz strategicznego podejścia do wyzwań związanych z bezpieczeństwem państwa. Poznają zasady przeprowadzania symulacji i analiz strategicznych w zakresie geopolityki.

Zdobywają wiedzę z zakresu położenia geopolitycznego Polski i jej bezpieczeństwa, polistrategii Polski i innych państw europejskich, stosunków polityczno-militarnych Polski z państwami sąsiednimi, geopolityki i geostrategii w Europie oraz w innych regionach świata.

Dla kogo studia na kierunku geopolityka i studia strategiczne

Studia są dobrym wyborem dla osób zainteresowanych polityką, współczesną sytuacją państwową i międzynarodową.

Program kształcenia na kierunku geopolityka i studia strategiczne

Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu geografii politycznej i geografii regionów, współczesnych modelów bezpieczeństwa, metodyki analiz geopolitycznych i międzynarodowych stosunków społeczno-kulturowych.

Oferowane są dwa moduły kształcenia.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku geopolityka i studia strategiczne

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są dwa przedmioty maturalne wybrane spośród:

 • język obcy,
 • język polski,
 • geografia,
 • historia,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

Perspektywy pracy po kierunku geopolityka i studia strategiczne

Absolwenci mogą pracować w:

 • organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego,
 • organach doradczych oraz w strukturach administracji publicznej,
 • organizacjach międzynarodowych i Unii Europejskiej, na wszystkich stanowiskach wymagających kontaktów międzynarodowych,
 • organizacjach pozarządowych.

Opinie o kierunku geopolityka i studia strategiczne

Studia na tym kierunku to dobry wybór dla osób, dla których środowisko międzynarodowe jest środowiskiem naturalnym - osób otwartych, szukających nowych wyzwań, interesujących się polityką.


Kierunki pokrewne do kierunku geopolityka i studia strategiczne

Jakie uczelnie oferują kierunek geopolityka i studia strategiczne

W których miastach można studiować kierunek geopolityka i studia strategiczne

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie