Jakiego kierunku studiów szukasz?

Diagnostyka molekularna

Diagnostyka molekularna wykorzystuje nowoczesne metody i narzędzia pomiarowe stosowane w analizie diagnostycznej.

Studenci kierunku zdobywają wiedzę, umiejętności i doświadczenia w zakresie metod biochemicznych, analitycznych, bioinformatycznych i instrumentalnych, a także technik biologii molekularnej.

Studenci uczą się obsługi specjalistycznej aparatury badawczo-pomiarowej, wykonywania analiz i ekspertyz oraz przeprowadzania eksperymentów badawczych z wykorzystaniem materiału biologicznego.

Dla kogo studia na kierunku diagnostyka molekularna

Kandydaci na ten kierunek to osoby o predyspozycjach analitycznych, zacięciu laboratoryjnym, cierpliwe, dokładne.

Warunkiem rozpoczęcia kształcenia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Program kształcenia na kierunku diagnostyka molekularna

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • biologia molekularna
 • metody fizykochemiczne w diagnostyce molekularnej
 • metody analizy wysoko cząsteczkowych kwasów nukleinowych
 • bioinformatyka
 • diagnostyka molekularna w biologii rozwoju
 • metody analizy białek
 • metody analiz mikroskopowych
 • metody analizy biologicznego materiału kopalnego
 • bioetyka
 • metody inżynierii genetycznej
 • regulacje i normy prawne w diagnostyce
 • diagnostyka molekularna środowiska.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku diagnostyka molekularna

Rekrutacja na studia drugiego stopnia obejmuje:

 • średnią arytmetyczną wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów
 • ocenę z egzaminu dyplomowego
 • ocenę z pracy dyplomowej.

Perspektywy pracy po kierunku diagnostyka molekularna

Absolwenci Diagnostyki molekularnej mogą pracować w charakterze specjalistów i konsultantów w:

 • laboratoriach badawczych,
 • laboratoriach kontrolnych,
 • laboratoriach analitycznych,
 • laboratoriach diagnostycznych,
 • laboratoriach kryminalistycznych,
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych związanych z obrotem materiałem biologicznym,
 • branży spożywczej, kosmetycznej i farmaceutycznej.

Opinie o kierunku diagnostyka molekularna

Kierunek Diagnostyka molekularna jest wspierany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki Programowi Operacyjnemu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), którego celem jest stworzenie unikalnych kierunków studiów będących odpowiedzią na potrzeby społeczno-gospodarcze, studenci będą mogli uczestniczyć w warsztatach specjalistycznych, wziąć udział w projektach badawczych i nawiązać współpracę z potencjalnymi pracodawcami.

Kierunki pokrewne do kierunku diagnostyka molekularna

Jakie uczelnie oferują kierunek diagnostyka molekularna

W których miastach można studiować kierunek diagnostyka molekularna

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia chemiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia chemiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia chemiczne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia chemiczne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia chemiczne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia chemiczne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia chemiczne w Katowicach i na Śląsku
Studia chemiczne w Katowicach i na Śląsku
Studia chemiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia chemiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia chemiczne w Krakowie woj. małopolskim
Studia chemiczne w Krakowie woj. małopolskim
Studia chemiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia chemiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia chemiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia chemiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia chemiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia chemiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia chemiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia chemiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia chemiczne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia chemiczne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia chemiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia chemiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia chemiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia chemiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia chemiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia chemiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia chemiczne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia chemiczne w Warszawie i woj. mazowieckim
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Gdańska
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu