Jakiego kierunku studiów szukasz?

Weterynaria w Toruniu

Weterynaria to sposób na życie. To studia oparte na pasji do zwierząt. To wreszcie elitarna, bo oferowana przez wybrane tylko uczelnie, ścieżka kształcenia zawodowego.
weterynaria w Toruniu

Weterynaria - studia

Studia na weterynarii w Toruniu trwają 5,5 roku, realizowane są tylko w trybie stacjonarnym.

Dla kandydatów na pierwszy rok studiów przewidzianych jest 60 miejsc.

Czym zajmuje się weterynarz?

Kluczowym zadaniem specjalisty w tej dziedzinie jest leczenie zwierząt, wykonywanie zabiegów, wydawanie orzeczeń czy recept na leki, udzielanie porad związanych z pielęgnacją, profilaktyka zdrowotna. Lekarz weterynarz sprawuje też nadzór sanitarno-weterynaryjny oraz przeprowadza badania laboratoryjne.

Weterynaria - rekrutacja

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z biologii i chemii, zdawanych na poziomie rozszerzonym oraz język obcy w części pisemnej. Konkurencja jest niemała, o jeden indeks walczyło ponad 5 kandydatów.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Weterynarię w innych ośrodkach akademickich możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia weterynaryjne i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Weterynaria - przedmioty na studiach

W programie kształcenia przewidziane są wykłady, ćwiczenia, laboratoria.

Wybrane przedmioty obowiązkowe, które zaliczają studenci to: biologia, biochemia, biofizyka, histologia i embriologia, anatomia zwierząt, fizjologia zwierząt, mikrobiologia, epidemiologia weterynaryjna, farmakologia weterynaryjna, toksykologia, ochrona środowiska, weterynaria sądowa, chów i hodowla zwierząt, technologia w produkcji zwierzęcej, dietetyka weterynaryjna, diagnostyka obrazowa, chirurgia ogólna i anestezjologia, choroby zwierząt gospodarskich, choroby psów i kotów, choroby koni i wiele innych, również zajęć fakultatywnych.

Weterynaria - specjalizacje

Studenci odbywają staże kliniczne z zakresu chorób zwierząt gospodarskich, chorób koni, psów, kotów, ptaków, a także praktyki kliniczne, hodowlane oraz organizowane w inspektoracie weterynarii.

Po odbyciu stażu absolwenci są gotowi do podjęcia pracy w zawodzie. Po 2 latach pracy i ukończeniu szkolenia, lekarze weterynarii mogą przystąpić do egzaminu specjalizacyjnego. Dziedziny specjalizacyjne do wyboru:

 • choroby przeżuwaczy
 • choroby koni
 • choroby trzody chlewnej
 • choroby psów i kotów
 • choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych
 • choroby zwierząt futerkowych
 • użytkowanie i patologia zwierząt laboratoryjnych
 • choroby ryb
 • choroby owadów użytkowych
 • choroby zwierząt nieudomowionych
 • rozród zwierząt
 • chirurgia weterynaryjna
 • radiologia weterynaryjna
 • prewencja weterynaryjna i higiena pasz
 • higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego
 • weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna
 • epizootiologia i administracja weterynaryjna.

Praca po weterynarii

Wykształcenie zdobyte w trakcie studiów pozwala na podjęcie pracy klinicznej w:

 • lecznicach weterynaryjnych,
 • organach Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej,
 • rzeźniach,
 • ubojniach,
 • zakładach przemysłu mięsnego,
 • ośrodkach biotechnologii i biotechniki zwierząt,
 • przemyśle farmaceutycznym i bioweterynaryjnym.

Ile zarabia weterynarz?

Mediana zarobków weterynarzy to nieco ponad 4200 zł brutto. 25% przedstawicieli tego zawodu zarabia powyżej 5300 zł brutto. Tyle statystyki.

Weterynarz posiadający własny gabinet może zarobić 10 000 zł brutto.

Czy warto studiować Weterynarię?

Jeśli marzeniem jest wykonywanie w przyszłości zawodu weterynarza - te studia to konieczność. Ich ukończenie jest warunkiem uzyskania uprawnień do zawodu. Z pewnością zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny nie maleje. Większa świadomość społeczeństwa powoduje, że częściej korzystamy z porad i pomocy weterynarzy w odniesieniu do zwierząt domowych.

W trakcie kształcenia na toruńskiej Weterynarii studenci będą mieli możliwość współpracy z hodowcami z regionu, korzystania z nowoczesnego wyposażenia pracowni, prowadzenia badań ważnych dla ochrony zdrowia publicznego.


Weterynaria - opinie

Przyszły weterynarz to osoba, przed którą trudne, długie studia medyczne. Zaliczenie wybranych przedmiotów będzie wymagało przyswojenia ogromnych partii materiału – systematyczność, wytrwałość i pracowitość będą w cenie. O pozytywnym stosunku do zwierząt nie ma potrzeby wspominać. Natomiast tężyzna fizyczna przyda się nie tylko przy pracy ze zwierzętami hodowlanymi – zbadanie owczarka, berneńczyka czy doga to nie to samo, co postawienie diagnozy u królika czy chomika.

***

Zobacz inne kierunki związane z hodowlą zwierząt czy opieką nad nimi.:

Analityka weterynaryjna

Behawiorystyka zwierząt

Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia

Inspekcja weterynaryjna

Zoofizjoterapia

Etologia i psychologia zwierząt

Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

Psychologia i biologia zwierząt

Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

Stosowana psychologia zwierząt

Zootechnika

Szukasz innych studiów biologiczno-przyrodniczych?

Sprawdź opisy kierunków biologiczno-przyrodniczych.

Jakie uczelnie w Toruniu oferują kierunek weterynaria

Jakie inne kierunki oferowane są w Toruniu

a
administracja administracyjno-ekonomiczne studia analityka medyczna analiza danych archeologia architektura informacji architektura wnętrz archiwistyka i zarządzanie dokumentacją astronomia audiofonologia automatyka i robotyka
b
bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne biologia biologia sądowa biotechnologia biotechnologia medyczna
c
chemia chemia i technologia żywności chemia kosmetyczna chemia kryminalistyczna chemia medyczna chemistry cognitive science
d
design diagnostyka molekularna dietetyka doradztwo podatkowe dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
economics ekonomia elektroradiologia etnologia i antropologia kulturowa europeistyka
f
farmacja filologia angielska filologia bałkańska (bałkanistyka) filologia germańska filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie filologia polska filologia polska jako obca filologia romańska filologia rosyjska (rusycystyka) filologia włoska filozofia finance and accounting finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyka fizyka techniczna
g
geografia geografia i kształtowanie środowiska geoinformacja środowiskowa global change biology gospodarka cyfrowa gospodarka przestrzenna gospodarka przestrzenna i geozarządzanie grafika
h
historia historia sztuki
i
informatyka informatyka medialna informatyka stosowana informatyka w biznesie international politics and diplomacy
j
japonistyka
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kognitywistyka komunikacja i psychologia w biznesie konserwacja i restauracja dzieł sztuki kosmetologia krytyka artystyczna kulturoznawstwo
l
lingwistyka praktyczna i copywriting lingwistyka stosowana logistyka lotnictwo i kosmonautyka
m
malarstwo management matematyka matematyka i ekonomia matematyka stosowana medioznawstwo międzydziedzinowe indywidualne studia humanistyczne i społeczne
n
nauki o rodzinie
o
ochrona dóbr kultury optometria (optyka okularowa) optyka okularowa z elementami optometrii
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna physics and astronomy pielęgniarstwo pielęgniarstwo pomostowe politologia położnictwo praca socjalna prawo prawo w biznesie psychologia
r
ratownictwo medyczne
s
socjologia sport i wellness stosunki międzynarodowe studia skandynawsko-bałtyckie sztuka mediów i edukacja wizualna
t
teologia terapia zajęciowa turystyka i rekreacja
w
weterynaria wojskoznawstwo wychowanie fizyczne i sport
z
zarządzanie zarządzanie i przywództwo zdrowie publiczne
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Tarnowska
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Politechnika Białostocka