Jakiego kierunku studiów szukasz?

Weterynaria w Olsztynie

Olsztyńska weterynaria jest jednym z najczęściej wybieranych kierunków przez kandydatów na studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.
weterynaria w Olsztynie

Weterynaria - studia

Jeśli lubisz zwierzęta, chcesz w przyszłości opiekować się nimi i je leczyć, jesteś osobą cierpliwą, odpowiedzialną i empatyczną– to zapewne studia dla Ciebie. Od kandydata dodatkowo oczekuje się systematyczności i pracowitości – studia, podobnie jak medycyna – do łatwych nie należą.

Kształcenie weterynarii trwa 11 semestrów (5,5 roku). Studia w Olsztynie realizowane są tylko w trybie stacjonarnym.

Studenci Weterynarii poznają zasady diagnozowania i leczenia chorób, zagadnienia produkcji zwierzęcej, profilaktyki weterynaryjnej, diagnostyki, terapii i zwalczania chorób zwierząt, jak również nadzoru sanitarnego nad procesami produkcyjnymi żywności zwierzęcego pochodzenia oraz ochrony zdrowia publicznego.

Interesuje Cię Weterynaria?

Dowiedzcie się więcej o innym kierunku realizowanym na UWM, związanym z hodowlą i chowem zwierząt – Zootechnice.

Weterynaria - rekrutacja

Kandydaci na weterynarię w Olsztynie będą rekrutowani na podstawie wyników uzyskanych z trzech przedmiotów wybranych spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka, język obcy. Za przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym można uzyskać więcej punktów.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Weterynarię możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia weterynaryjne i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Weterynaria - przedmioty na studiach

Wybrane przedmioty w programie studiów: anatomia zwierząt, biologia komórki, biofizyka, biochemia, genetyka, ochrona środowiska, chów i hodowla zwierząt, mikrobiologia, immunologia, diagnostyka kliniczna i laboratoryjna, chirurgia ogólna i anestezjologia, farmakologia weterynaryjna, toksykologia, weterynaria sądowa, choroby zwierząt, dietetyka.

Przedmioty realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, zajęć klinicznych, sekcyjnych czy terenowych. Studenci odbywają praktyki hodowlane, kliniczne i sanitarne.

Podczas ostatnich dwóch semestrów przeważają zajęcia stażowe z zakresu chorób określonych zwierząt.

Weterynaria - specjalizacje

Absolwenci Weterynarii po dwóch latach wykonywania zawodu mogą rozpocząć kształcenie specjalizacyjne w zakresie:

 • choroby przeżuwaczy
 • choroby koni
 • choroby trzody chlewnej
 • choroby psów i kotów
 • choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych
 • choroby zwierząt futerkowych
 • użytkowanie i patologia zwierząt laboratoryjnych
 • choroby ryb
 • choroby owadów użytkowych
 • choroby zwierząt nieudomowionych
 • rozród zwierząt
 • chirurgia weterynaryjna
 • radiologia weterynaryjna
 • prewencja weterynaryjna i higiena pasz
 • higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego
 • weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna
 • epizootiologia i administracja weterynaryjna

Praca po Weterynarii

Absolwenci kierunku przygotowani są do prowadzenia własnej praktyki weterynaryjnej i pracy jako lekarze, leczący zwierzęta gospodarskie, towarzyszące czy egzotyczne. Zatrudniani są w:

 • placówkach służby weterynaryjnej,
 • zakładach produkcji zwierzęcej,
 • laboratoriach diagnostycznych,
 • firmach produkujących pasze,
 • przemyśle farmaceutycznym,
 • instytucjach naukowo-dydaktycznych.

Ile zarabia weterynarz?

Czy warto studiować Weterynarię?

Zastanawiacie się nad wyborem Weterynarii?

Posłuchajcie, jak studia na tym kierunku wspominają obecni lekarze weterynarii.

Usłyszycie również kilka praktycznych wskazówek przydatnych w pracy z czworonożnymi pacjentami:

Weterynaria - opinie

Konkurencja na weterynarii jest bardzo duża, walkę o punkty rekrutacyjne za świadectwo maturalne warto rozpocząć wcześniej i solidnie przygotować się do egzaminu. Może się okazać, że pojedyncze punkty zadecydują o uzyskaniu indeksu.

Dodatkowo popularność i elitarność kierunku wynika z faktu, że tylko kilka uczelni w Polsce prowadzi studia na weterynarii.

Zobaczcie, na jakich innych uczelniach można studiować weterynarię.

***

Zobacz inne kierunki związane z hodowlą zwierząt czy opieką nad nimi.:

Analityka weterynaryjna

Behawiorystyka zwierząt

Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia

Inspekcja weterynaryjna

Zoofizjoterapia

Etologia i psychologia zwierząt

Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

Psychologia i biologia zwierząt

Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

Stosowana psychologia zwierząt

Zootechnika

Szukasz innych studiów biologiczno-przyrodniczych?

Sprawdź opisy kierunków biologiczno-przyrodniczych.

Jakie uczelnie w Olsztynie oferują kierunek weterynaria

Jakie inne kierunki oferowane są w Olsztynie

a
administracja administracja i cyfryzacja analityka i zarządzanie publiczne analiza i kreowanie trendów architektura krajobrazu
b
bezpieczeństwo i certyfikacja żywności bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne biogospodarka rybacka bioinżynieria produkcji żywności biologia biotechnologia budownictwo
c
chemia
d
dietetyka dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ekonomia energetyka
f
filologia filologia angielska filologia angielska w zakresie nauczania języka filologia germańska filologia polska filologia rosyjska (rusycystyka) filozofia fizjoterapia
g
gastronomia i sztuka kulinarna geodezja i kartografia geoinformatyka gospodarka przestrzenna go­spo­daro­wanie su­row­ca­mi od­na­wial­nymi i mi­neral­nymi
h
historia
i
ichtiologia i akwakultura informacja naukowa i bibliotekoznawstwo informatyka interdyscyplinarne studia strategiczne inżynieria kosmiczna i satelitarna inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej inżynieria środowiska inżynieria w logistyce
k
kierunek lekarski kosmetologia kryminologia
l
leśnictwo lingwistyka w biznesie logistyka logopedia
m
matematyka mechanika i budowa maszyn mechatronika mikrobiologia
n
nauki o rodzinie
o
ochrona środowiska odnawialne źródła energii ogrodnictwo
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna pedagogika wczesnej edukacji pielęgniarstwo politologia politologia i stosunki międzynarodowe położnictwo praca socjalna prawo prawo kanoniczne produkcja muzyczna i realizacja dźwięku psychologia
r
ratownictwo medyczne resocjalizacja z penitencjarystyką rolnictwo
s
socjologia stosunki międzynarodowe sztuki wizualne
t
technika rolnicza i leśna technologia drewna technologia żywności i żywienie człowieka teologia towaroznawstwo turystyka i rekreacja
w
weterynaria wojskoznawstwo wychowanie fizyczne
z
zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji zootechnika zwierzęta w re­kreacji, edu­ka­cji i te­rapii
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Politechnika Białostocka
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Wrocławski
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Śląska
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi