Jakiego kierunku studiów szukasz?

Filologia germańska w Olsztynie

Filologia germańska to jeden z wielu kierunków humanistycznych dostępnych w Olsztynie. Dowiedz się więcej o kształceniu w tym zakresie, poznaj ofertę studiów. Sprawdź, co najlepiej zdawać na maturze, aby dostać się na studia, gdzie pracują absolwenci filologii germańskiej oraz na jakie mogą liczyć zarobki.
filologia germańska w Olsztynie

Filologia germańska w Olsztynie - studia

Podczas studiów filologicznych poznasz język niemiecki, literaturę oraz kulturę i historię krajów niemieckojęzycznych. Zdobędziesz umiejętności translatorskie, które udoskonalisz podczas praktycznych zajęć. Rozwiniesz również swoje kompetencje społeczne i komunikacyjne, które skutecznie wykorzystasz w późniejszej pracy.

Filologia germańska realizowana jest na poziomie pierwszego i drugiego stopnia.

Filologia germańska – przedmioty na studiach

W programie kształcenia znajdą się: wstęp do literaturoznawstwa, wstęp do językoznawstwa, praktyczna nauka języka niemieckiego, historia literatury niemieckiej, analiza tekstu literackiego, gramatyka opisowa języka niemieckiego, leksykologia, wybrane aspekty fonologii języka niemieckiego, historia języka niemieckiego.

Filologia germańska w Olsztynie – rekrutacja

Podczas naboru punktowany jest język polski oraz język obcy nowożytny. Dodatkowo należy wskazać jeden dodatkowy przedmiot zdawany na maturze, wybrany spośród: geografia, historia, matematyka, język łaciński i kultura antyczna.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Filologię germańską możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia filologiczne i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Filologia germańska – praca po studiach

Absolwenci kierunku mogą pracować m.in. w:

 • turystyce i hotelarstwie,
 • biurach tłumaczeniowych,
 • urzędach państwowych,
 • krajowych i międzynarodowych instytucjach kultury,
 • redakcjach mediów wszystkich rodzajów,
 • wydawnictwach,
 • w sektorze usług,
 • instytucjach krajowych i międzynarodowych,
 • jako tłumacz (po zdaniu państwowego egzaminu na tłumacza przysięgłego)

Czy warto studiować germanistykę?

Na to pytanie odpowiada autor krótkiego filmu:


Germanistyka – opinie

Studia na germanistyce to dobry wybór dla osób zafascynowanych językiem niemieckim, literaturą niemieckojęzyczną, kulturą krajów niemieckojęzycznych (Niemiec, Austrii, Szwajcarii). Na studiach dobrze sprawdzą się kandydaci kontaktowi, mający łatwość nauki języków obcych, o dobrym słuchu fonetycznym.

Studia na germanistyce mogą przygotować do pracy w wielu różnorodnych dziedzinach.

Zarobki po germanistyce

Zarobki zależą od zajmowanego stanowiska i specyfiki branży w jakiej absolwent będzie zatrudniony. Przykładowo mediana zarobków tłumacza to 6000 zł brutto. Przeciętne wynagrodzenie lektora to ok. 4000 zł brutto.

***

Tutaj znajdziesz informacje o studiach filologicznych.

Przeczytaj opisy kierunków filologicznych.

Inne kierunki studiów o podobnym profilu:

Filologia germańska z dodatkowym językiem

Filologia germańska językiem angielskim

Germanistik

Język niemiecki i komunikacja w biznesie

Język niemiecki w obrocie gospodarczym

Jakie uczelnie w Olsztynie oferują kierunek filologia germańska

Jakie inne kierunki oferowane są w Olsztynie

a
administracja administracja i cyfryzacja analityka i zarządzanie publiczne analiza i kreowanie trendów architektura krajobrazu
b
bezpieczeństwo i certyfikacja żywności bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne biogospodarka rybacka bioinżynieria produkcji żywności biologia biotechnologia budownictwo
c
chemia
d
dietetyka dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ekonomia energetyka
f
filologia filologia angielska filologia angielska w zakresie nauczania języka filologia germańska filologia polska filologia rosyjska (rusycystyka) filozofia fizjoterapia
g
gastronomia i sztuka kulinarna geodezja i kartografia geoinformatyka gospodarka przestrzenna go­spo­daro­wanie su­row­ca­mi od­na­wial­nymi i mi­neral­nymi
h
historia
i
ichtiologia i akwakultura informacja naukowa i bibliotekoznawstwo informatyka interdyscyplinarne studia strategiczne inżynieria kosmiczna i satelitarna inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej inżynieria środowiska inżynieria w logistyce
k
kierunek lekarski kosmetologia kryminologia
l
leśnictwo lingwistyka w biznesie logistyka logopedia
m
matematyka mechanika i budowa maszyn mechatronika mikrobiologia
n
nauki o rodzinie
o
ochrona środowiska odnawialne źródła energii ogrodnictwo
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna pedagogika wczesnej edukacji pielęgniarstwo politologia politologia i stosunki międzynarodowe położnictwo praca socjalna prawo prawo kanoniczne produkcja muzyczna i realizacja dźwięku psychologia
r
ratownictwo medyczne resocjalizacja z penitencjarystyką rolnictwo
s
socjologia stosunki międzynarodowe sztuki wizualne
t
technika rolnicza i leśna technologia drewna technologia żywności i żywienie człowieka teologia towaroznawstwo turystyka i rekreacja
w
weterynaria wojskoznawstwo wychowanie fizyczne
z
zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji zootechnika zwierzęta w re­kreacji, edu­ka­cji i te­rapii
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Tarnowska
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Zamojska
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie