Jakiego kierunku studiów szukasz?

Pedagogika w Olsztynie

Pedagogikę wybierają osoby, których powołaniem jest praca z ludźmi potrzebującymi wsparcia i opieki, w szczególności z dziećmi w zakresie ich wychowania.
pedagogika w Olsztynie

Pedagogika - studia

Od kandydatów na studia pedagogiczne, ale przede wszystkim przyszłych pedagogów oczekuje się cierpliwości, wyrozumiałości, umiejętności wzbudzenia zaufania.

Wszystkie uczelnie oferują kształcenie na poziomie licencjackim i magisterskim.

Kierunek Pedagogika przedszkolan i wczesnoszkolna realizowany jest w formie jednolitych studiów magisterskich.

Studenci uzyskują przygotowane merytoryczne i praktyczne niezbędne do profesjonalnego wykonywania działań w sferze wychowania i pracy edukacyjnej, opiekuńczej, animacyjnej i doradczej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Pedagogika - przedmioty na studiach

Program kształcenia na Pedagogice przewiduje m.in.: warsztaty umiejętności interpersonalnych, biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, teoretyczne podstawy kształcenia, podstawy doradztwa zawodowego, psychologia rozwoju i osobowości, podstawy pedagogiki szkoły, metody badań pedagogicznych, edukacja dorosłych, edukacja międzykulturowa, historia wychowania i myśli pedagogicznej.

Pedagogika - specjalizacje

Studenci studiów licencjackich mogą wybrać następujące ścieżki kształcenia:

 • doradztwo zawodowe i personalne
 • pedagogika szkolna z animacją kulturalną
 • pedagogika opiekuńcza
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • pedagogika szkolna i terapia pedagogiczna
 • psychopedagogika

Na studiach drugiego stopnia oferowane są specjalności:

 • terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego
 • pedagogika opiekuńcza z socjoterapią
 • diagnostyka pedagogiczna z edukacją międzykulturową
 • edukacja dorosłych z doradztwem socjalnym
 • diagnoza i terapia pedagogiczna
 • resocjalizacja i socjoterapia
 • doradztwo zawodowe
 • resocjalizacja z elementami kryminologii

Pedagogika - rekrutacja

Rekrutacja do UWM odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z trzech przedmiotów wybranych spośród: filozofia, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Uczelnie niepubliczne przyjmują kandydatów według kolejności zgłoszeń.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Pedagogikę możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia pedagogiczne i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Praca po Pedagogice

Absolwenci kierunku są zatrudniani jako wychowawcy, pedagodzy, doradcy, specjaliści w:

 • szkołach,
 • świetlicach,
 • ośrodkach wychowawczych i socjoterapeutycznych,
 • poradniach rodzinnych,
 • ośrodkach dla uzależnionych,
 • zakładach poprawczych,
 • izbach dziecka,
 • administracji oświatowej,
 • domach kultury,
 • placówkach organizujących czas wolny.

Ile zarabia pedagog?

W tej grupie zawodowej, w szczególnie w odniesieniu do pracy w publicznych placówkach szkolno-oświatowych, czynnik płacowy z pewnością nie jest głównym kryterium wyboru tej drogi zawodowej. Wynagrodzenie w instytucjach oświatowych nie należy do najwyższych. Mediana zarobków pedagoga szkolnego to ok. 4000 zł brutto.

Na nieco wyższą pensję mogą liczyć osoby zatrudnione w innych branżach, działach HR, firmach edukacyjnych.

Czy warto studiować Pedagogikę?

Praca pedagoga przede wszystkim kojarzy się ze wpieraniem dzieci, rozwiązywaniem problemów szkolnych.

O tym, jak wiele satysfakcji daje taka praca, opowie Wam nauczycielka przedszkolna:


Pedagogika - opinie

Warto studiować u Korczaka, ponieważ znaczna część zajęć odbywa się na odległość, a zajęcia prowadzone są przez praktyków, którzy na co dzień zajmują się edukacją. Przyswajana wiedza nie jest tylko wiedzą akademicką, a w dużej mierze opiera się na cennych doświadczeniach praktycznych naszych wykładowców.

Dr Paulina Broża, pedagog, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, nauczyciel akademicki.

***

Może zainteresują Cię szczególnie inne kierunki:

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Oligofrenopedagogika z arteterapią

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika nauczycielska

Pedagogika resocjalizacyjna

Pedagogika sportu

Pedagogika wczesnej edukacji

E-pedagogika

Zobacz typy studiów pedagogicznych

Poznaj wykaz kierunków pedagogicznych

Jakie uczelnie w Olsztynie oferują kierunek pedagogika

Jakie inne kierunki oferowane są w Olsztynie

a
administracja administracja i cyfryzacja analityka i zarządzanie publiczne analiza i kreowanie trendów architektura krajobrazu
b
bezpieczeństwo i certyfikacja żywności bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne biogospodarka rybacka bioinżynieria produkcji żywności biologia biotechnologia budownictwo
c
chemia
d
dietetyka dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ekonomia energetyka
f
filologia filologia angielska filologia angielska w zakresie nauczania języka filologia germańska filologia polska filologia rosyjska (rusycystyka) filozofia fizjoterapia
g
gastronomia i sztuka kulinarna geodezja i kartografia geoinformatyka gospodarka przestrzenna go­spo­daro­wanie su­row­ca­mi od­na­wial­nymi i mi­neral­nymi
h
historia
i
ichtiologia i akwakultura informacja naukowa i bibliotekoznawstwo informatyka interdyscyplinarne studia strategiczne inżynieria kosmiczna i satelitarna inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej inżynieria środowiska inżynieria w logistyce
k
kierunek lekarski kosmetologia kryminologia
l
leśnictwo lingwistyka w biznesie logistyka logopedia
m
matematyka mechanika i budowa maszyn mechatronika mikrobiologia
n
nauki o rodzinie
o
ochrona środowiska odnawialne źródła energii ogrodnictwo
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna pedagogika wczesnej edukacji pielęgniarstwo politologia politologia i stosunki międzynarodowe położnictwo praca socjalna prawo prawo kanoniczne produkcja muzyczna i realizacja dźwięku psychologia
r
ratownictwo medyczne resocjalizacja z penitencjarystyką rolnictwo
s
socjologia stosunki międzynarodowe sztuki wizualne
t
technika rolnicza i leśna technologia drewna technologia żywności i żywienie człowieka teologia towaroznawstwo turystyka i rekreacja
w
weterynaria wojskoznawstwo wychowanie fizyczne
z
zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji zootechnika zwierzęta w re­kreacji, edu­ka­cji i te­rapii
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Politechnika Śląska
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Gdański
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Piotrkowska
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Politechnika Poznańska
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Politechnika Częstochowska
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych