Jakiego kierunku studiów szukasz?

Analityka i zarządzanie publiczne

Liczba organizacji sektora publicznego, społecznego i non-profit znacznie się zwiększa w ostatnich latach. Rozwijają się także obszary, którymi się te organizacje zajmują. Stąd pomysł na stworzenie kierunku Analityka i zarządzanie publiczne - to studia, które mają przygotować absolwenta do sprawnego funkcjonowania w nowoczesnej i dynamicznej strukturze instytucji publicznych.

Dla kogo studia na kierunku analityka i zarządzanie publiczne

To studia dla osób, którą swoją przyszłość widzą w tak zwanym trzecim sektorze oraz posiadają wrodzoną charyzmę i zdolności przywódcze.

Program kształcenia na kierunku analityka i zarządzanie publiczne

Kształcenie na tym kierunku opiera się na wykorzystaniu form kształcenia, które odnoszą się do narzędzi on-line, symultanicznej pracy na dokumentach, opracowywania projektów i analiz case studies.

Studenci:

 • zdobywają wiedzę z zakresu zarządzania publicznego (public governance)
 • poznają najnowsze trendy zarządzania publicznego
 • przygotowują się do funkcjonowania w nowoczesnej i dynamicznej strukturze instytucji publicznych
 • zdobywają umiejętności efektywnego przejmowania ról przywódczych w środowisku międzynarodowym, krajowym, regionalnym oraz lokalnym
 • nabywają kompetencje interpersonalne przydatne do sprawnego działania i kierowania grupami społecznymi
 • poznają język obcy na poziomie biegłości B2.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku analityka i zarządzanie publiczne

Podczas rekrutacji należy wybrać trzy punktowane przedmioty spośród następujących:

 • geografia
 • historia
 • język obcy nowożytny
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie.

Wyniki z poziomu rozszerzonego mnożone są razy 2.

Perspektywy pracy po kierunku analityka i zarządzanie publiczne

Potencjalne miejsca zatrudnienia dla absolwentów analityki i zarządzania publicznego to:

 • urzędy i instytucje publiczne (państwowe, samorządowe)
 • służby państwowe
 • agencje public relations
 • media (prasa, radio, telewizja, Internet)
 • ośrodki badań opinii społecznej i inne ośrodki badawcze
 • instytucje Unii Europejskiej i instytucje międzynarodowe (np. ONZ, UNESCO)
 • partie polityczne i sztaby wyborcze
 • małe, średnie firmy oraz wielkie korporacje.

Opinie o kierunku analityka i zarządzanie publiczne

Kierunki pokrewne do kierunku analityka i zarządzanie publiczne

Jakie uczelnie oferują kierunek analityka i zarządzanie publiczne

W których miastach można studiować kierunek analityka i zarządzanie publiczne

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Politechnika Śląska
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Politechnika Białostocka
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Tarnowska
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Politechnika Poznańska
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Politechnika Częstochowska
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Lublinie