Jakiego kierunku studiów szukasz?

Pedagogika w Kielcach

Absolwenci studiów pedagogicznych, zależnie od wybranej specjalności, mogą pracować jako pedagodzy szkolni, terapeuci pedagogiczni, doradcy zawodowi, opiekunowie środowiskowi.
pedagogika w Kielcach

Pedagogika - studia

Pedagogikę wybierają najczęściej osoby, które swoją przyszłość wiążą z pracą z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi lub osobami starszymi. Planują pracować w charakterze pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, terapeuty, trenera. Przyszła praca będzie wymagała dyscypliny, cierpliwości, wyrozumiałości, kreatywności i empatii.

Kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna realizowany jest w formie jednolitych studiów magisterskich.

Pierwszy etap edukacji na kierunku Pedagogika trwa 3 lata, kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata. Wybrane kieleckie uczelnie oferują kontynuację nauki na studiach magisterskich II stopnia.

Pedagogika - przedmioty na studiach

Przykładowe przedmioty w programie studiów: historia wychowania i myśli pedagogicznej, biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, pedagogika społeczna, pedagogika medialna, pedagogika specjalna, logika, pedagogika porównawcza, andragogika, antropologia kulturowa.

Studenci odbywają obowiązkowe praktyki zawodowe.

Pedagogika - specjalizacje

W ramach kierunki wybrać można następujące ścieżki kształcenia:

 • doradztwo zawodowe i personalne
 • gerontologia społeczna
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • psychopedagogika opiekuńczo-terapeutyczna
 • resocjalizacja i profilaktyka społeczna
 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z gimnastyka korekcyjno-kompensacyjną
 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego
 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • resocjalizacja z socjoterapią
 • logopedia
 • architekt czasu wolnego

Pedagogika - rekrutacja

Rekrutacja na UJK odbywa się podstawie wyników z części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz do wyboru biologii, historii, geografii, wos.

Uczelnie niepubliczne przyjmują kandydatów według kolejności zgłoszeń.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Pedagogikę możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia pedagogiczne i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Praca po Pedagogice

Absolwenci pedagogiki, zależnie od wybranej specjalności, mogą pracować jako pedagodzy szkolni, terapeuci pedagogiczni, doradcy zawodowi, opiekunowie środowiskowi.

Najbardziej typowe miejsca pracy pedagoga to:

 • placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • szkoły,
 • przedszkola,
 • żłobki,
 • ośrodki socjalizacyjne,
 • świetlice środowiskowe,
 • placówki terapeutyczne,
 • schroniska młodzieżowe,
 • zakłady poprawce,
 • domy dziecka,
 • zakłady karne,
 • instytucje zajmujące się profilaktyką resocjalizacyjną.

Ile zarabia pedagog?

Mediana zarobków na stanowisku pedagoga szkolnego to niewiele ponad 4000 zł brutto.

Starszy specjalista w poradni psychologiczno-pedagogicznej może liczyć na wynagrodzenie ok.5500 zł brutto.

Czy warto studiować Pedagogikę?

Duża odpowiedzialność, mierzenie się w pracy zawodowej z różnymi problemami wychowawczymi i dostosowawczymi dzieci i młodzieży w zestawieniu z raczej niskimi zarobkami powoduje, że studia te wybierają osoby z misją, powołaniem. Praca pedagoga może dawać dużo satysfakcji, a różnorodne ścieżki kształcenia sprawiają, że przed absolwentami pojawia się wiele możliwości zawodowych.

Pedagogika - opinie

Jedna ze ścieżek zawodowych po ukończeniu pedagogiki to praca z dziećmi w przedszkolu.

Jak wiele satysfakcji może ona dać - opowie Wam nauczycielka przedszkolna:

***

Może zainteresują Cię szczególnie inne kierunki:

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Oligofrenopedagogika z arteterapią

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika nauczycielska

Pedagogika resocjalizacyjna

Pedagogika sportu

Pedagogika wczesnej edukacji

E-pedagogika

Zobacz typy studiów pedagogicznych

Poznaj wykaz kierunków pedagogicznych

Jakie uczelnie w Kielcach oferują kierunek pedagogika

Jakie inne kierunki oferowane są w Kielcach

a
administracja architektura automatyka i elektrotechnika przemysłowa automatyka i robotyka
b
bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne biologia biotechnologia biotechnology budownictwo
c
chemia
d
data engineering design design społeczny dietetyka dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edytorstwo klasyczne i cyfrowe ekonomia elektromobilność elektronika i telekomunikacja elektrotechnika energetyka
f
farmacja filologia angielska filologia germańska filologia polska filologia rosyjska (rusycystyka) finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyka fizyka techniczna
g
geodezja i kartografia geografia geoinformacja z gospodarką przestrzenną geopolityka grafika
h
historia
i
informatyka informatyka przemysłowa inżynieria bezpieczeństwa inżynieria biomedyczna inżynieria danych inżynieria środowiska
k
kierunek lekarski kosmetologia kryminologia stosowana
l
lingwistyka stosowana logistyka logopedia
m
marketing i biznes elektroniczny matematyka mechanika i budowa maszyn mechatronika
o
ochrona środowiska odnawialne źródła energii
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna pielęgniarstwo położnictwo praca socjalna prawo psychologia
r
ratownictwo medyczne rolnictwo
s
scandinavian studies (studia skandynawskie) stosunki międzynarodowe systemy diagnostyczne w medycynie sztuki plastyczne
t
teleinformatyka transport transport i logistyka turystyka i rekreacja turystyka zrównoważona
v
visual arts
w
wychowanie fizyczne wzornictwo przemysłowe
z
zarządzanie zarządzanie biznesowe zarządzanie i coaching zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie w politykach publicznych zdrowie publiczne
 • Akademia Tarnowska
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Piotrkowska
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Zamojska
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie