Jakiego kierunku studiów szukasz?

Design społeczny

Kształcenie na kierunku Design społeczny opiera się̨ z jednej strony na pogłębieniu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w obszarze sztuk projektowych, ze szczególnym uwzględnieniem projektowania produktu i komunikacji wizualnej, a z drugiej na zaakcentowaniu istotnego znaczenia projektowania uniwersalnego, ergonomicznego w kontekście zmian jakie nastąpiły w strukturze współczesnego społeczeństwa.

Studia pozwalają na rozwój predyspozycji badawczo-projektowych studenta, istotnych z punktu widzenia kształcenia na profilu ogólnoakademickim, z uwzględnieniem jego wrażliwości, zdolności do empatycznego wglądu w potrzeby drugiego człowieka.

Kierunek realizowany jest na poziomie drugiego stopnia.

Dla kogo studia na kierunku design społeczny

Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków artystycznych i projektowych w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki oraz dla absolwentów innych kierunków posiadających przygotowanie plastyczne.

Program kształcenia na kierunku design społeczny

Wybrane przedmioty, jakie przewidziano w programie studiów:

 • Intermedialne działania przestrzenne
 • Projekty w przestrzeni publicznej i integracja społeczno-kulturalna
 • Wybrane zagadnienia designu społecznego
 • Design management
 • Rysunkowe i komputerowe wspomaganie projektowania
 • Pracownia eksperymentalnych technologii materiałowych i produkcyjnych
 • Pracownia designu inkluzywnego
 • Warsztaty projektowe
 • Pracownia projektowania spekulatywnego
 • UX design
 • Modelowanie i prototypowanie

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku design społeczny

Rekrutacja odbywa się na podstawie rankingu dyplomów.

Absolwenci innych kierunków posiadający przygotowanie plastyczne przystępują dodatkowo do sprawdzianu uzdolnień plastycznych.

Perspektywy pracy po kierunku design społeczny

Absolwenci Designu społecznego mogą pracować wszędzie tam, gdzie konieczne są kompetencje w zakresie projektowania i wdrażania produktów, usług, komunikacji wizualnej z uwzględnieniem zmian zachodzących w społeczeństwie. Mogą wchodzić w skład zespołów opiniujących i przygotowujących miejskie projekty związane z dostępnością, ekologią, integracją społeczną.

Opinie o kierunku design społeczny

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku design społeczny

Jakie uczelnie oferują kierunek design społeczny

W których miastach można studiować kierunek design społeczny

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Zamojska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Politechnika Łódzka
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu