Jakiego kierunku studiów szukasz?

Pedagogika w Lublinie

Od kandydatów na studia pedagogiczne oczekuje się zacięcia niemal misjonarskiego i społecznikowskiego - taką rolę często pełni pedagog. Ważna jest empatia, cierpliwość, wyrozumiałość - te cechy będą bardzo przydatne w przyszłej pracy.
pedagogika w Lublinie

Pedagogika - studia

Kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna realizowany jest w formie jednolitych studiów magisterskich. Pozostałe kierunki pedagogiczne są dwustopniowe. Wszystkie lubelskie uczelnie oferują studia pedagogiczne na każdym ze stopni.

Pedagogikę wybierają osoby myślące przede wszystkim o pracy z dziećmi i młodzieżą, ale też dorosłymi i osobami starszymi. Będą w przyszłości wsparciem przy rozwiązywaniu problemów szkolnych, wychowawczych, wyborze ścieżki kształcenia, rozwoju zawodowego, podtrzymywaniu sprawności umysłowej seniorów.

Studenci kierunku uczą się diagnozować problemy, opracowują programy pracy z osobami młodymi i starszymi.

Czym zajmuje się pedagog?

Rolą pedagoga jest towarzyszenie w procesie edukacji, rozwoju, wychowania na każdym etapie życia. Pedagog wspiera w problemach dzieci, młodzież, osoby dorosłe w domu, w szkole, pracy, instytucjach opiekuńczo-wychowawczych. Zajmuje się profilaktyką oraz terapią, w odniesieniu do osób w różnym wieku, tj. dzieci, młodzieży, osób dorosłych w tym osób będących w trudnej sytuacji życiowej czy pochodzących ze środowisk dysfunkcyjnych.

Pedagogika - przedmioty na studiach

Przykładowe przedmioty w programie studiów: wprowadzenie do pedagogiki, wprowadzenie do psychologii, historia wychowania, techniki uczenia się, kultura języka, emisja głosu, teoria wychowania, dydaktyka, podstawy pedagogiki specjalnej, metodologiczne podstawy badań pedagogicznych, porozumiewanie się w relacjach wychowawczych, pedagogika medialna, wprowadzenie do edukacji międzykulturowej itp.

Pedagogika - specjalizacje

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z doradztwem edukacyjno-zawodowym
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z interwencją kryzysową wobec dzieci
 • pedagogika opiekuńczo-terapeutyczna
 • profilaktyka społeczna i resocjalizacja
 • pedagogika szkolna z profilaktyką
 • pedagogika rodziny, poradnictwo i kuratela rodzinna
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja

Pedagogika - rekrutacja

Rekrutacja na UMCS odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego oraz języka obcego.

Nabór na KUL obejmuje wynik z języka polskiego, języka obcego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: biologia, geografia, historia, filozofia, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Uczelnie niepubliczne przyjmują kandydatów według kolejności zgłoszeń.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Pedagogikę możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia pedagogiczne i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Praca po Pedagogice

Pedagodzy są zatrudniani w:

 • placówkach oświatowych,
 • żłobkach,
 • przedszkolach,
 • szkołach,
 • poradniach pedagogiczno - psychologicznych,
 • placówkach pomocy społecznej,
 • domach dziecka.

Ich kompetencje są niezbędne w placówkach resocjalizacyjnych, socjoterapeutycznych, zakładach karnych.

Ile zarabia pedagog?

Wynagrodzenie w instytucjach oświatowych nie należy do najwyższych. Mediana zarobków pedagoga szkolnego to ok. 4000 zł brutto.

Na nieco wyższą pensję mogą liczyć osoby zatrudnione w innych branżach, działach HR, firmach edukacyjnych.

Czy warto studiować Pedagogikę?

Jedną ze ścieżek zawodowych po ukończeniu pedagogiki jest praca z dziećmi, w przedszkolu. Jak wiele satysfakcji może ona przynieść, opowie Wam nauczycielka przedszkolna.

Posłuchajcie:


Pedagogika - opinie

Studia w rzetelny sposób przygotowują do pracy pedagogicznej, a z uwagi na ich funkcjonalny charakter, większość przedmiotów realizowana jest w formie ćwiczeń i warsztatów, co umożliwia szlifowanie wiedzy i zdobytych umiejętności w praktyce. Kadra wykładowa to praktycy – terapeuci, pedagodzy i nauczyciele pracujący na co dzień z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcjami i zaburzeniami rozwojowymi. Studia to świetne połączenie wiedzy akademickiej z praktyką.

dr Teresa Lewandowska-Kidoń, Uczelnia Korczaka

***

Może zainteresują Cię szczególnie inne kierunki:

Oligofrenopedagogika z arteterapią

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika nauczycielska

Pedagogika resocjalizacyjna

Pedagogika sportu

Pedagogika wczesnej edukacji

E-pedagogika

Zobacz typy studiów pedagogicznych.

Poznaj wykaz kierunków pedagogicznych.

Jakie uczelnie w Lublinie oferują kierunek pedagogika

Jakie inne kierunki oferowane są w Lublinie

a
administracja administracja i zarządzanie publiczne administracja publiczna agrobiznes agroleśnictwo aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana analityka gospodarcza analityka medyczna analityka środowiskowa i przemysłowa analityka weterynaryjna animacja kultury animaloterapia applied anthropology archeologia architektura architektura informacji architektura krajobrazu archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi
b
behawiorystyka zwierząt bezpieczeństwo i certyfikacja żywności bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo radiacyjne bezpieczeństwo wewnętrzne bioanalytical technologies biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe bioinformatyka w biogospodarce bioinżynieria biokosmetologia biologia biomedycyna biotechnologia biotechnology budownictwo business analytics
c
chemia coaching i doradztwo kariery
d
data science diagnostyka ekoprzestępczości dietetyka doradztwo kariery i doradztwo personalne doradztwo ogrodnicze doradztwo w obszarach wiejskich dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
e-edytorstwo i techniki redakcyjne edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edukacja techniczno - informatyczna edytorstwo ekobiznes ekoenergetyka ekologia integralna ekologia miasta ekonomia elektroradiologia elektrotechnika european studies europeistyka
f
farmacja filologia angielska filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia klasyczna filologia niderlandzka filologia polska filologia portugalska filologia romańska filologia rosyjska (rusycystyka) filologia ukraińska filologia włoska filozofia finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyka fizyka techniczna
g
gastronomia i sztuka kulinarna geoarcheologia geodezja i kartografia geografia geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe geoinformatyka geowizualizacja historyczna i archeologiczna gospodarka obiegu zamkniętego gospodarka przestrzenna grafika graphic arts
h
higiena stomatologiczna hipologia i jeździectwo hispanistyka stosowana historia historia sztuki humanistyka cyfrowa
i
informatics informatyka informatyka przemysłowa intercultural communication in education and the workplace international relations inżynieria bezpieczeństwa inżynieria biomedyczna inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria ekologiczna inżynieria i analiza danych inżynieria logistyki inżynieria materiałowa inżynieria multimediów inżynieria nowoczesnych materiałów inżynieria odnawialnych źródeł energii inżynieria pojazdów inżynieria produkcji inżynieria przemysłu spożywczego inżynieria recyklingu inżynieria środowiska inżynieria światłowodowa inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice it cyber security
j
jazz i muzyka estradowa journalism and new media
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kognitywistyka kosmetologia krajoznawstwo i turystyka historyczna kreatywność i projektowanie społeczne kreatywność społeczna kryminalistyka w biogospodarce kryminologia kulturoznawstwo
l
leśnictwo lingwistyka stosowana logistyka logopedia z audiologią
m
malarstwo marketing i komunikacja rynkowa matematyka matematyka w finansach mechanika i budowa maszyn mechatronika media międzynarodowe stosunki gospodarcze międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne migracje i mobilność muzykologia
n
nauczanie fizyki i informatyki nauczanie matematyki i informatyki nauki o rodzinie nowe media
o
ochrona roślin i kontrola fitosanitarna ochrona środowiska ogrodnictwo
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika resocjalizacyjna pedagogika specjalna pielęgnacja zwierząt i animaloterapia pielęgniarstwo politologia położnictwo polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie praca socjalna praca socjalna i ekonomia społeczna prawno-administracyjny kierunek prawno-biznesowy kierunek prawno-menedżerski kierunek prawo prawo kanoniczne prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej prawo Unii Europejskiej w języku angielskim prawo w biznesie produkcja medialna produkty farmaceutyczne i kosmetyczne projektowanie wnętrz psychologia public relations i zarządzanie informacją
r
rachunkowość i controlling ratownictwo medyczne retoryka stosowana robotyzacja procesów wytwórczych rolnictwo rozwój zasobów ludzkich
s
sinologia socjologia społeczeństwo informacyjne stosunki międzynarodowe survival i animacja przyrodnicza sustainability management sztuczna inteligencja sztuczna inteligencja w biznesie sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne
t
technical physics technika rolnicza i agrotronika techniki dentystyczne technologia biosurowców i biomateriałów technologia żywności i żywienie człowieka technologie cyfrowe w animacji kultury teologia terapia zajęciowa terapia zajęciowa z rehabilitacją tourism management transport transport i logistyka turystyka historyczna turystyka i rekreacja turystyka kulturowa
w
weterynaria wychowanie fizyczne
z
zarządzanie zarządzanie bezpieczeństwem i jakością produkcji zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie w biobiznesie zarządzanie w politykach publicznych zdrowie publiczne zielarstwo i fitoprodukty zielona urbanistyka zielone technologie zootechnika
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Kaliski
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych