Jakiego kierunku studiów szukasz?

Agroleśnictwo

Kierunek agroleśncictwo realizowany jest na poziomie studiów drugiego stopnia.

Obejmuje poszerzone zagadnienia z zakresu rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, innowacyjnych rozwiązań procesów technologicznych, mechanizacji prac, logistyki, zarządzania i ekonomiki.

Realizowanych jest wiele zajęć praktycznych. Studenci mają możliwość uczestniczenia w badaniach i eksperymentach.

Dla kogo studia na kierunku agroleśnictwo

Studia przewidziane są dla absolwentów rolnictwa, leśnictwa lub kierunków pokrewnych.

Kandydaci oprócz posiadania dyplomu studiów pierwszego stopnia powinni wykazywać zainteresowanie zagadnieniami związanymi z gospodarką leśną, planować zatrudnienie w przedsiębiorstwach branży agroleśnej.

Program kształcenia na kierunku agroleśnictwo

Przykładowe przedmioty w programie studiów na agroleśnictwie:

 • technologie upraw agroleśnych
 • ochrona i kształtowanie ekosystemów
 • entomologia agroleśna
 • diagnostyka agroleśna,
 • sylwopastoralizm
 • obrazowanie przestrzenne
 • programy rolnośrodowiskowe i doradztwo agroleśne
 • surowce leśne
 • zarządzanie i logistyka w agroleśnictwie.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku agroleśnictwo

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu inżyniera kierunku rolnictwo, leśnictwo lub pokrewnego.

Perspektywy pracy po kierunku agroleśnictwo

Absolwenci kierunku są specjalistami przygotowanymi do pracy w:

 • gospodarce rolniczej i leśnej
 • administracji rządowej i samorządowej
 • instytucjach związanych z rolnictwem, gospodarką leśną i ochroną środowiska
 • firmach doradczych
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i dystrybucją surowców pozyskiwanych w gospodarce agroleśnej
 • placówkach naukowo badawczych.

Opinie o kierunku agroleśnictwo

Gospodarka agroleśna jest od dawna stosowana w wielu krajach europejskich, zwłaszcza w Hiszpanii czy Portugalii.

Połączenie rolnictwa, leśnictwa, ogrodnictwa i produkcji zwierzęcej przynosi wiele korzyści w kontekście ekologii, urozmaicenia krajobrazu czy ochrony różnorodności biologicznej.

Stąd potrzeba kształcenia specjalistów, gotowych sprostać wymaganiom nowoczesnej gospodarki agroleśnej.

Kierunki pokrewne do kierunku agroleśnictwo

Jakie uczelnie oferują kierunek agroleśnictwo

W których miastach można studiować kierunek agroleśnictwo

Komentarze (1)

Asia
To studia wg mnie realizowane tylko na tej jednej uczelni w Lublinie.
02.06.2020

Zobacz również

Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie