Jakiego kierunku studiów szukasz?

Terapia zajęciowa z rehabilitacją

Studia na kierunku Terapia zajęciowa z rehabilitacją mają wymiar interdyscyplinarny i łączą wymiar terapeutyczny, psychologiczno-pedagogiczny, wychowawczy.

To jeden z nielicznych kierunków w kraju, który akcentuje w programie znaczenie rehabilitacji procesów poznawczych oraz znaczenie adaptacji do warunków życia powstałych z powodu niepełnosprawności (rehabilitacja społeczna).

Studenci będą kształceni zgodnie ze standardami ustalonymi przez Światową Federację Terapeutów Zajęciowych (WFOT) i Europejską Sieć Terapii Zajęciowej w Szkolnictwie Wyższym (ENOTHE). Absolwenci uzyskają kompetencje niezbędne do prowadzenia procesu terapii zajęciowej zgodnie z założeniami terapii skoncentrowanej na osobie (ang. Client Centred Practice).

W ramach studiów realizowane są specjalności:

Terapia zajęciowa dzieci i młodzieży:

Absolwent wskazanej specjalności przygotowany będzie do diagnostyki funkcjonalnej z wykorzystaniem metod dostosowanych do odpowiedniego rozwoju osobniczego (dzieci i młodzieży) oraz programowania terapii zajęciowej zgodnie z aktualna wiedzą oraz postępem technicznym w zakresie ochrony zdrowia.

Absolwent będzie potrafił:

 • Dokonać diagnozy z wykorzystaniem metod diagnostycznych skierowanych dla dzieci i młodzieży;
 • Prowadzić edukację zdrowotną oraz poradnictwo w szkołach specjalnych, ośrodkach warsztatów terapii środowiskowej, zajęciowej;
 • Zaplanować proces terapii zajęciowej adekwatnie do potrzeb, możliwości i oczekiwań oraz ograniczeń dzieci i młodzieży w różnym stopniu niepełnosprawności;
 • Realizować proces terapii zajęciowej adekwatnie do wieku pacjenta, uwzględniając jego ograniczenia;
 • Zaplanować proces integracji sensorycznej.

Absolwent będzie posiadał:

 • Specjalistyczną wiedzę w zakresie metod diagnozy dzieci i młodzieży;
 • Wiedzę w zakresie postępowania w chorobach pediatrycznych;
 • Wiedzę w zakresie integracji sensorycznej;
 • Wiedzę w zakresie konieczności ciągłego doskonalenia zawodowego;
 • Umiejętności z posługiwania się specjalistyczną terminologią w języku obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwania się specjalistyczną terminologią.

Terapia zajęciowa osób starszych

Absolwent wskazanej specjalności przygotowany będzie do diagnostyki funkcjonalnej z wykorzystaniem metod dostosowanych do odpowiedniego rozwoju osobniczego (osób dorosłych oraz pacjentów geriatrycznych) oraz programowania terapii zajęciowej zgodnie z aktualną wiedzą oraz postępem technicznym w zakresie ochrony zdrowia.

Absolwent będzie potrafił:

 • Dokonać diagnozy z wykorzystaniem metod diagnostycznych skierowanych dla osób dorosłych i osób starszych;
 • Prowadzić edukację zdrowotną oraz poradnictwo w Sanatoriach, Oddziałach rehabilitacyjnych, Stowarzyszeniach Uniwersytetu III wieku;
 • Zaplanować proces terapii zajęciowej adekwatnie do potrzeb, możliwości i oczekiwań oraz ograniczeń osób w różnym stopniu niepełnosprawności;
 • Realizować proces terapii zajęciowej adekwatnie do wieku pacjenta, uwzględniając jego ograniczenia;
 • Udzielić wsparcia społecznego osobom wykluczonym społecznie.

Absolwent będzie posiadał:

 • Specjalistyczną wiedzę w zakresie metod stosowanych w diagnozie osób dorosłych oraz starszych;
 • Wiedzę w zakresie postępowania w chorobach geriatrycznych;

Wiedzę dotycząca wspierania profilaktyki w procesach demencyjnych;

 • Wiedzę na temat przyczyn wykluczenia społecznego oraz metody zaradzania wykluczeniu.
 • Umiejętności z posługiwania się specjalistyczną terminologią w języku obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwania się specjalistyczną terminologią

Dla kogo studia na kierunku terapia zajęciowa z rehabilitacją

Po ukończeniu studiów staniesz się przedstawicielem zawodów medycznych, które są coraz częściej poszukiwane na rynku pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą. Będziesz mógł prowadzić różne formy i techniki terapii zajęciowej, polegającej na aktywizowaniu osób wykluczonych (chorych, niepełnosprawnych, starszych i zaniedbanych) w życiu społecznym.

Program kształcenia na kierunku terapia zajęciowa z rehabilitacją

Przedmioty realizowane w czasie studiów są powiązane z wyborem specjalności. Szczegółowy wykaz zagadnień należy sprawdzac na stronie www uczelni.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku terapia zajęciowa z rehabilitacją

W przypadku uczelni publicznych przy wyborze kierunków medycznych i okołomedycznych należy zdawać maturę rozszerzoną z przedmiotów biologiczno-chemicznych.

Na uczelniach niepublicznych wystarczy zazwyczaj zdany pomyślnie egzamin dojrzałości, bez konieczności zaliczenia przedmiotów rozszerzonych.

Szczegóły sprawdzaj każdorazowo w wybranej szkole wyższej.

Perspektywy pracy po kierunku terapia zajęciowa z rehabilitacją

Potencjalne miejsca pracy dla absolwentów kierunku to:

 • Instytucje szkolnictwa specjalnego, przedszkola i szkoły integracyjne
 • Indywidualna praktyka terapeutyczna
 • Podmioty lecznicze
 • szpitale, hospicja
 • Zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze
 • Zakłady podstawowej opieki zdrowotnej
 • Świetlice terapeutyczne, profilaktyczno-terapeutyczne i środowiskowe
 • Placówki resocjalizacyjne i terapeutyczne

Opinie o kierunku terapia zajęciowa z rehabilitacją

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku terapia zajęciowa z rehabilitacją

Jakie uczelnie oferują kierunek terapia zajęciowa z rehabilitacją

W których miastach można studiować kierunek terapia zajęciowa z rehabilitacją

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia medyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia medyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia medyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia medyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia medyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia medyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia medyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia medyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia medyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia medyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia medyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia medyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia medyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia medyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia medyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia medyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia medyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia medyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia medyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia medyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia medyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia medyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia medyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia medyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia medyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia medyczne w Łodzi i woj. łódzkim
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Politechnika Poznańska
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Zamojska
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi