Lubelska Akademia WSEI

 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/TEfMHSJ0VEWgujXAtuPr-XlWnba-Hoku.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/r5fiWSEOBz2q4VeE2TKqriqKLmJS66Ec.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/uebKAP0ZOTrFRMHgAT6_VZuQzyRPwjVS.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/GK4DAsXFqSd1Yvrdk5TB7yzC_SINllLm.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/R4P7yV59vwKlq5flVOxS278yMJz50ZD9.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/uFb2Jt63wOvHSEa27xYOdd6Mf1Rsstwm.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/8SDDUniT_ba9P6INN3HOkNVIBVFJLSM2.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/3WpUfow6c14rcPbK0V7wv2z0wxeIoQxo.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/jWnfFaFu8Jiktf6HvBbMUCqWyaA1VPkg.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/9WALGI7CeOIbtRDP_l_P6-ameWFfHFbm.png?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/RWsCkKQ2QBUJoSUIAMr7ko0KH3l3Zq6Y.png?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
Lubelska Akademia WSEI
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin
(+81) 749 17 77
kancelaria@wsei.lublin.pl
www.wsei.lublin.pl
7.77
-0.20%
502
głosów

Lubelska Akademia WSEI to największa niepubliczna Uczelnia Wyższa w województwie lubelskim. Do 2022 roku działała pod nazwą Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Od 1 września 2022 roku rozpoczęła działalność Filia Lubelskiej Akademii WSEI w Warszawie z kształceniem w języku polskim i angielskim.

Od momentu powstania, Akademia WSEI dostosowuje swoją ofertę edukacyjną do wymagań i potrzeb rynku pracy. Kształci studentów, którzy nie mają problemów z osiągnięciem wymarzonych celów zawodowych. W tegorocznej ofercie edukacyjnej Akademii pojawiły się nowe specjalności przygotowanych specjalnie na rok akademicki 2023/2024.

Lubelska Akademia WSEI prowadzi studia na 14 kierunkach, po których można uzyskać dyplom licencjata, inżyniera lub magistra. Rekrutacja na rok akademicki 2023/24 potrwa od 4 maja do 31 sierpnia. Zapraszamy również do zapisów na prestiżowe studia podyplomowe. W ofercie jest aż 80 specjalistycznych programów doskonalenia zawodowego. Lubelska Akademia WSEI posiada również uprawnienia do prowadzenia szkoły doktorskiej oraz nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinach Informatyka techniczna i telekomunikacja oraz Ekonomia i Finanse. Akademia WSEI umożliwia kształcenie i przygotowanie rozprawy doktorskiej w ramach studiów dziennych III stopnia, jak i seminariów doktorskich dla osób pracujących zawodowo. W ofercie znajduje się również możliwość przygotowania doktoratu wdrożeniowego, który pozwala połączyć pracę badawczą i zawodową. Proces kształcenia polega na przekazywaniu doktorantom wszechstronnej wiedzy, rozwijaniu ich umiejętności i kompetencji niezbędnych do przeprowadzenia badań realizowanych w ramach Indywidualnego Planu Badawczego i przygotowania rozprawy doktorskiej.

https://www.wsei.lublin.pl/studia-doktorskie/

Dlaczego studia w Akademii WSEI?

Pasja, potencjał i przyszłość to trzy słowa, które najlepiej charakteryzują działalność Lubelskiej Akademii WSEI. To w nich kryje się prawie 40 tys. Absolwentów, ponad 8 tys. Studentów i 23 lata istnienia Uczelni.

Od pasji do kształcenia ludzi na wysokim poziomie zrodziła się idea założenia nowoczesnej, wyznaczającej trendy Uczelni Wyższej, która z czasem stała się wiodącym w regionie źródłem zdobywania praktycznego wykształcenia. Współpraca z otoczeniem biznesu oraz wdrażanie do programów studiów uwag i potrzeb pracodawców sprawiły, że studenci kończący naukę w murach Akademii WSEI nie mają problemów z zaplanowaniem swojej ścieżki zawodowej. Oprócz konkretnej wiedzy, absolwenci są wyposażeni w niezbędne umiejętności dostosowywania się do zmian, bycia przedsiębiorczymi i odważnymi w działaniu. To cechy, które są niezbędne do rozwijania swoich talentów i osiągania sukcesów.

Potencjał ośrodków naukowych jest mierzony zasobami możliwości, jakie Uczelnia może zaoferować swoim studentom w rozwijaniu ich zdolności i spełnianiu zawodowych marzeń. Dzięki najnowocześniejszej bazie dydaktycznej, kilkudziesięciu laboratoriom i pracowniom badawczym, ale przede wszystkim profesjonalnej, uczącej praktycznie kadrze naukowo-dydaktycznej, studiowanie i doświadczanie przyszłego zawodu stają się przyjemnością. Laboratorium Cyberbezpieczeństwa, Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, Laboratorium Psychologii Eksperymentalnej czy Laboratorium Transportu to tylko kilka wybranych miejsc, w których nasi wykładowcy z aktywnym udziałem studentów, prowadzą badania naukowe, doświadczenia i analizy. Ich efektem są zakładane przez studentów działalności gospodarcze, startupy czy organizowane wspólnie komercyjne inicjatywy.

Przyszłość to zmiany we wszystkich obszarach naszego życia, dlatego tak ważne jest żeby już dziś zauważać tendencje tych zmian. Solidna i nowoczesna edukacja, odważne, biznesowe działanie i myślenie perspektywiczne – wszystko to oferuje Lubelska Akademia WSEI.

Szczegółowe informacje i pełna oferta edukacyjna Uczelni znajdują się na stronie https://rekrutacja.wsei.lublin.pl/

Artykuły dotyczące uczelni

Lokalizacja

 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Politechnika Opolska
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Coventry University Wrocław
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Politechnika Lubelska
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie