Lubelska Akademia WSEI

 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/TEfMHSJ0VEWgujXAtuPr-XlWnba-Hoku.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/uebKAP0ZOTrFRMHgAT6_VZuQzyRPwjVS.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/r5fiWSEOBz2q4VeE2TKqriqKLmJS66Ec.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/GK4DAsXFqSd1Yvrdk5TB7yzC_SINllLm.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/R4P7yV59vwKlq5flVOxS278yMJz50ZD9.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/uFb2Jt63wOvHSEa27xYOdd6Mf1Rsstwm.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/3WpUfow6c14rcPbK0V7wv2z0wxeIoQxo.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/jWnfFaFu8Jiktf6HvBbMUCqWyaA1VPkg.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/8SDDUniT_ba9P6INN3HOkNVIBVFJLSM2.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/9WALGI7CeOIbtRDP_l_P6-ameWFfHFbm.png?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/RWsCkKQ2QBUJoSUIAMr7ko0KH3l3Zq6Y.png?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
Lubelska Akademia WSEI
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin
(+81) 749 17 77
kancelaria@wsei.lublin.pl
www.wsei.lublin.pl
7.52
-0.17%
531
głosów

Lubelska Akademia WSEI to największa niepubliczna Uczelnia Wyższa w województwie lubelskim. Do 2022 roku działała pod nazwą Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Od 1 września 2022 roku rozpoczęła działalność Filia Lubelskiej Akademii WSEI w Warszawie z kształceniem w języku polskim i angielskim.

Od momentu powstania, Akademia WSEI dostosowuje swoją ofertę edukacyjną do wymagań i potrzeb rynku pracy. Kształci studentów, którzy nie mają problemów z osiągnięciem wymarzonych celów zawodowych. W tegorocznej ofercie edukacyjnej Akademii pojawiły się nowe specjalności przygotowanych specjalnie na rok akademicki 2023/2024.

Lubelska Akademia WSEI prowadzi studia na 14 kierunkach, po których można uzyskać dyplom licencjata, inżyniera lub magistra. Rekrutacja na rok akademicki 2023/24 potrwa od 4 maja do 31 sierpnia. Zapraszamy również do zapisów na prestiżowe studia podyplomowe. W ofercie jest aż 80 specjalistycznych programów doskonalenia zawodowego. Lubelska Akademia WSEI posiada również uprawnienia do prowadzenia szkoły doktorskiej oraz nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinach Informatyka techniczna i telekomunikacja oraz Ekonomia i Finanse. Akademia WSEI umożliwia kształcenie i przygotowanie rozprawy doktorskiej w ramach studiów dziennych III stopnia, jak i seminariów doktorskich dla osób pracujących zawodowo. W ofercie znajduje się również możliwość przygotowania doktoratu wdrożeniowego, który pozwala połączyć pracę badawczą i zawodową. Proces kształcenia polega na przekazywaniu doktorantom wszechstronnej wiedzy, rozwijaniu ich umiejętności i kompetencji niezbędnych do przeprowadzenia badań realizowanych w ramach Indywidualnego Planu Badawczego i przygotowania rozprawy doktorskiej.

https://www.wsei.lublin.pl/studia-doktorskie/

Dlaczego studia w Akademii WSEI?

Pasja, potencjał i przyszłość to trzy słowa, które najlepiej charakteryzują działalność Lubelskiej Akademii WSEI. To w nich kryje się prawie 40 tys. Absolwentów, ponad 8 tys. Studentów i 23 lata istnienia Uczelni.

Od pasji do kształcenia ludzi na wysokim poziomie zrodziła się idea założenia nowoczesnej, wyznaczającej trendy Uczelni Wyższej, która z czasem stała się wiodącym w regionie źródłem zdobywania praktycznego wykształcenia. Współpraca z otoczeniem biznesu oraz wdrażanie do programów studiów uwag i potrzeb pracodawców sprawiły, że studenci kończący naukę w murach Akademii WSEI nie mają problemów z zaplanowaniem swojej ścieżki zawodowej. Oprócz konkretnej wiedzy, absolwenci są wyposażeni w niezbędne umiejętności dostosowywania się do zmian, bycia przedsiębiorczymi i odważnymi w działaniu. To cechy, które są niezbędne do rozwijania swoich talentów i osiągania sukcesów.

Potencjał ośrodków naukowych jest mierzony zasobami możliwości, jakie Uczelnia może zaoferować swoim studentom w rozwijaniu ich zdolności i spełnianiu zawodowych marzeń. Dzięki najnowocześniejszej bazie dydaktycznej, kilkudziesięciu laboratoriom i pracowniom badawczym, ale przede wszystkim profesjonalnej, uczącej praktycznie kadrze naukowo-dydaktycznej, studiowanie i doświadczanie przyszłego zawodu stają się przyjemnością. Laboratorium Cyberbezpieczeństwa, Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, Laboratorium Psychologii Eksperymentalnej czy Laboratorium Transportu to tylko kilka wybranych miejsc, w których nasi wykładowcy z aktywnym udziałem studentów, prowadzą badania naukowe, doświadczenia i analizy. Ich efektem są zakładane przez studentów działalności gospodarcze, startupy czy organizowane wspólnie komercyjne inicjatywy.

Przyszłość to zmiany we wszystkich obszarach naszego życia, dlatego tak ważne jest żeby już dziś zauważać tendencje tych zmian. Solidna i nowoczesna edukacja, odważne, biznesowe działanie i myślenie perspektywiczne – wszystko to oferuje Lubelska Akademia WSEI.

Szczegółowe informacje i pełna oferta edukacyjna Uczelni znajdują się na stronie https://rekrutacja.wsei.lublin.pl/

Artykuły dotyczące uczelni

Lokalizacja

 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Politechnika Śląska
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Politechnika Lubelska
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Zamojska
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Coventry University Wrocław
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie