Jakiego kierunku studiów szukasz?

Muzykoterapia

Muzykoterapii bezwiednie poddajemy się niemal codziennie, słuchając ulubionych utworów lub tego, co proponują stacje radiowe.

Na profesjonalnym podejściu do leczenia muzyką skupiają się studia na kierunku Muzykoterapia.

Studenci uczą się warsztatu muzykoterapeuty, wykorzystywania technik muzykoterapeutycznych, zastosowania muzyki w procesie profilaktyki, wspomagania rozwoju, leczenia i rehabilitacji, a także stosowania improwizacji głosowej, ruchowej i instrumentalnej.

Dla kogo studia na kierunku muzykoterapia

Kandydaci powinni mieć wiedzę muzyczną na poziomie szkoły muzycznej I stopnia.

To studia dla osób związanych z muzyką, o predyspozycjach słuchowo-ruchowych, wrażliwości artystycznej.

Program kształcenia na kierunku muzykoterapia

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • wprowadzenie do muzykoterapii
 • podstawy improwizacji głosowej i ruchowej
 • wprowadzenie do pedagogiki muzycznej XX i XXI wieku
 • kształcenie słuchu
 • pedagogika małego dziecka
 • psychologia ogólna rozwojowa
 • emisja głosu
 • historia muzyki z literaturą muzyczną
 • psychologia i profilaktyka zdrowia
 • historia sztuki
 • techniki muzykoterapii z ćwiczeniami
 • pedagogika zabawy
 • praca z piosenką
 • rytmikoterapia.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku muzykoterapia

Rekrutacja składa się z egzaminu kierunkowego obejmującego badanie predyspozycji i umiejętności słuchowych i ruchowych, wykonanie jednego utworu instrumentalnego i jednego utworu wokalnego oraz pracę pisemną sprawdzającą predyspozycje percepcyjno-analityczne.

Przeprowadzana jest również rozmowa kwalifikacyjna.

Perspektywy pracy po kierunku muzykoterapia

Absolwenci Muzykoterapii mogą pracować w:

 • instytucjach kultury
 • placówkach prowadzących zajęcia terapeutyczne z wykorzystaniem muzyki i ruchu
 • placówkach artystycznych
 • instytucjach zajmujących się upowszechnianiem kultury muzycznej.

Opinie o kierunku muzykoterapia

Kierunki pokrewne do kierunku muzykoterapia

Jakie uczelnie oferują kierunek muzykoterapia

W których miastach można studiować kierunek muzykoterapia

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu