Jakiego kierunku studiów szukasz?

Ekobiznes

Studia na kierunku Ekobiznes należą do obszaru kształcenia w dziedzinie nauk przyrodniczych i ścisłych oraz nauk społecznych.

Oferują zatem szeroką wiedzę interdyscyplinarną, umożliwiającą absolwentowi podjęcie pracy w administracji państwowej i samorządowej, jak i zakładanie oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej w oparciu o wykorzystanie potencjału przyrodniczego oraz innowacyjnych technologii środowiskowych.

Studenci uzyskują podstawy wiedzy biologicznej i ekonomicznej. Zostają przygotowani do prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o założenia „zielonej gospodarki” lub podjęcia pracy w podmiotach i organizacjach funkcjonujących w szeroko rozumianym środowisku biznesowym. Nabywają umiejętności łączenia zagadnień związanych z gospodarką i środowiskiem przyrodniczym.

Absolwenci posiadają wiedzę niezbędną do sprostania wymaganiom stawianym przez politykę ekologiczną i strategię rozwoju zrównoważonego Unii Europejskiej. Ppoznają teorie i metodologie badań ekonomicznych, w tym marketingowych oraz metodologię nauk przyrodniczych i ścisłych.


Dla kogo studia na kierunku ekobiznes

Kształcenie na kierunku Ekobiznes wymaga znajomości podstaw matematyki, biologii, chemii, geografii, wiedzy o społeczeństwie na poziomie określonym w podstawie programowej dla szkół średnich. To zatem studia dla osób wykazujących szczególne zainteresowanie tymi obszarami, otwartych na nowoczesną, proekologiczną aktywność biznesową.

Program kształcenia na kierunku ekobiznes

W programie studiów oprócz przedmiotów ogólnouczelnianych i podstawowych znajdują się przedmioty kierunkowe, dające możliwość zapoznania się z zaawansowanymi technikami monitoringu i analizy stanu środowiska, metodyką sporządzania map tematycznych, wizualizacją i analizą treści przestrzennych.

W grupie przedmiotów kierunkowych przedstawione zostaną także zagadnienia edukacji ekologicznej i ochrony przyrody, żywności ekologicznej, biologicznej rekultywacji terenów zdegradowanych, inwazji biologicznych i biotechnologii, a także strategie marketingu, problematyka zakładania działalności gospodarczej i metody finansowania inwestycji środowiskowych. Ponadto przedstawione zostaną zagadnienia prezentujące potencjał ekoturystyczny Polski ze szczególnym uwzględnieniem województwa podlaskiego oraz oddziaływanie człowieka na środowisko i efekty takiego działania (np. produkcja odpadów, ścieków, zagospodarowanie przestrzenne).

Studiując przedmioty wybieralne student będzie miał możliwość zapoznania się m. in. z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi organizmów genetycznie modyfikowanych, gospodarowaniem na obszarach Natura 2000, zagadnieniami ekotoksykologii i ekogenetyki, roślinami i zwierzętami użytkowymi, wpływem środowiska na zdrowie człowieka oraz z istotą i rozwojem koncepcji agrobiznesu, ekomartetingu, ekonomii behawioralnej czy też ekologistyki.


Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku ekobiznes

W rekrutacji na studia uwzględniane są przedmioty:

  • biologia,
  • chemia,
  • fizyka/fizyka i astronomia,
  • geografia,
  • matematyka,
  • wiedza o społeczeństwie.

Student wybiera jeden z nich.

Perspektywy pracy po kierunku ekobiznes

Studia na kierunku Ekobiznes przygotowują do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji żywności, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, gospodarowania odpadami i ekoturystyki.

Absolwent może również prowadzić działalność konsultingową w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, monitoringu środowiska, czy też analizy ryzyka ekonomiczno-ekologicznego.

Będzie też przygotowany do pracy w urzędach administracji państwowej i samorządowej m.in. jako lider zespołów wdrażających strategie ekoinnowacyjne.

Opinie o kierunku ekobiznes

Kierunki pokrewne do kierunku ekobiznes

Jakie uczelnie oferują kierunek ekobiznes

W których miastach można studiować kierunek ekobiznes

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu