Jakiego kierunku studiów szukasz?

Agroinformatyka

Studiując kierunek Agroinformatyka, zdobędziesz wiedzę i kompetencje społeczne niezbędne do prowadzenia gospodarstwa rolnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju z wykorzystywaniem nowoczesnych technik, zwłaszcza informatycznych.

Program studiów ma charakter praktyczny. Absolwenci kierunku Agroinformatyka będą posiadać podstawową wiedzę z zakresu rolnictwa, biologii, informatyki technicznej oraz zarządzania.

Posiądą umiejętności zarówno z przedmiotów podstawowych związanych z szeroko rozumianym rolnictwem, jak i z zakresu przedmiotów informatycznych.

Kwalifikacje zawodowe zdobyte w czasie studiów pozwolą im na rozwój kariery zawodowej w sektorze rolnictwa oraz w jednostkach samorządu terytorialnego, w gminach jako specjaliści w działach obsługi rolnictwa i ochrony środowiska.

Dla kogo studia na kierunku agroinformatyka

To studia odpowiednie dla osób zainteresowanych działalnością rolniczą i wykorzystaniem rozwiązań informatycznych. Od kandydatów oczekuje się predyspozycji technicznych, otwartości na nowoczesne technologie.

Program kształcenia na kierunku agroinformatyka

W programie studiów znajdują się treści związane m.in. z:

  • biologią
  • metodami, technikami, narzędziami i materiałami stosowanymi w kształtowaniu siedlisk oraz technologii produkcji rolniczej
  • eksploatacją, budową ciągników, maszyn i innych urządzeń stosowanych w rolnictwie
  • automatyką, elektrotechniką i elektroniką wykorzystywaną w rolnictwie
  • wspomaganiem produkcji rolnej i zarządzania gospodarstwem rolnym za pomocą aplikacji informatycznych oraz metod gromadzenia, przetwarzania i przechowywania zasobów danych
  • technikami teledetekcji będącymi źródłem informacji o środowisku przyrodniczym, a w szczególności o obszarach wiejskich i stanie upraw rolniczych
  • hydrologią, klimatologią i meteorologią i gospodarką wodną.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku agroinformatyka

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Perspektywy pracy po kierunku agroinformatyka

Absolwenci kierunku Agroinformatyka będą posiadali wiedzę na temat prowadzenia szeroko rozumianego agrobiznesu. Będą przygotowani do prowadzenia działalności gospodarczej w nowo rozwijającym się sektorze usług doradztwa rolniczego.

Opinie o kierunku agroinformatyka

Studia przygotowują specjalistów o nowoczesnych podejściu do rolnictwa i prowadzeniu działalności rolniczej.

Kierunki pokrewne do kierunku agroinformatyka

Jakie uczelnie oferują kierunek agroinformatyka

W których miastach można studiować kierunek agroinformatyka

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Szczeciński
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie