Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie w biobiznesie

Zarządzanie w biobiznesie to studia o charakterze interdyscyplinarnym.

Celem studiów jest uzyskanie przez absolwenta wszechstronnej wiedzy i umiejętności potrzebnych menedżerom i przyszłym właścicielom firm funkcjonujących w biogospodarce.

Zarządzanie w biobiznesie zapewnia szeroki, lecz szczegółowy wgląd w teorię, jak i praktykę przedsiębiorczości i biznesu. Realizując interdyscyplinarny program studiów, studenci poznają ekonomiczny, ekologiczny, technologiczny i społeczny wymiar biogospodarki na poziomie mikro i makro. Absolwenci będą dysponować umiejętnościami zarządczymi niezbędnymi do rozwijania i wykonywania różnorodnych przedsięwzięć w ramach modelu gospodarki opartej na bioprocesach.

Dla kogo studia na kierunku zarządzanie w biobiznesie

Kandydaci powinni wykazywać zainteresowanie zagadnieniami z zakresu biogospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem biotechnologii i branży life science.

Program kształcenia na kierunku zarządzanie w biobiznesie

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • bioekonomia,
 • polityka pieniężna,
 • przedsiębiorczość w biobiznesie,
 • zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • finanse przedsiębiorstwa,
 • konkurencyjność podmiotów biobiznesu,
 • rachunkowość podatkowa,
 • kompetencje interpersonalne menedżera biobiznesu,
 • alianse strategiczne w biobiznesie,
 • ekonomika środowiska i zasobów naturalnych,
 • projektowanie i produkcja biopreparatów

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie w biobiznesie

Kandydaci na kierunek Zarządzanie w biobiznesie rekrutowani są na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka obcego oraz jednego przedmiotu wybranego spośród:
 • biologia
 • matematyka
 • chemia
 • fizyka
 • informatyka
 • geografia

Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie w biobiznesie

Zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu zarządzania w biobiznesie jest obecnie bardzo duże i będzie się zwiększać, zaś podaż wykwalifikowanych kadr ciągle niewspółmiernie mała. Interdyscyplinarne, 4-semestralne studia zarządzanie w biobiznesie oferują unikalne kształcenie w obszarze ekonomii i finansów, zarządzania i biogospodarki.

W szczególności absolwent kierunku zarządzanie w biobiznesie może aplikować na stanowiska:

 • w działach produkcji, marketingu oraz badań i rozwoju firm wytwarzających produkty oparte na biozasobach i procesach biotechnologicznych (np. w przemyśle rolno-spożywczym, sektorze bioenergii, produkcji biomateriałów i biofarmaceutyków i in.),
 • w organizacjach wspierających łańcuchy wartości oparte na bioprocesach, (w tym firmy i organizacje konsultingowe),
 • w ministerstwach, agencjach, instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych wspierających biogospodarkę i biobiznes,
 • w instytucjach z otoczenia sektora rolno-żywnościowego jak: agencje płatnicze, banki, instytucje ubezpieczeniowe i inne.
 • w instytucjach badawczych sektora publicznego i niepublicznego.

Absolwent kierunku zarządzanie w biobiznesie przygotowany jest również do zarządzania przedsiębiorstwem i samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, w tym świadczenia usług doradczych. Może również ukierunkować i poszerzać swoją wiedzę na studiach doktoranckich i podyplomowych.

Opinie o kierunku zarządzanie w biobiznesie

Uwzględniając potrzeby społeczno-gospodarcze, kierunek Zarządzanie w biobiznesie jest odpowiedzią na współczesne wyzwania cywilizacyjne związane ze wzrostem zapotrzebowania na żywność, zanieczyszczeniem środowiska przyrodniczego, wyczerpywaniem się zasobów czy zmianami klimatu.

Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie w biobiznesie

Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie w biobiznesie

W których miastach można studiować kierunek zarządzanie w biobiznesie

Komentarze (1)

Sara
To chyba nowość ten kierunek? Trudno pytać o wrażenia studentów czy absolwentów, bo zapewne ich jeszcze nie ma.
02.06.2020

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Politechnika Łódzka
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Kaliski
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Piotrkowska
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Politechnika Śląska
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium