Jakiego kierunku studiów szukasz?

Lingwistyka stosowana w Lublinie

Jeśli rozważasz studia filologiczne, kierunek Lingwistyka stosowana pozwoli poznać dogłębnie jednocześnie więcej języków obcych, uzyskać kompetencje tłumaczeniowe, specjalizować się w języku biznesowym. Poznaj ofertę kształcenia w zakresie lingwistyki w uczelniach Lublina. Sprawdź program nauczania, dowiedz się, jak przebiega rekrutacja na studia, a także gdzie mogą pracować absolwenci kierunku.
lingwistyka stosowana w Lublinie

Lingwistyka - studia

Studia na lingwistyce przewidziane są dla osób, które posiadają predyspozycje językowe i płynnie posługują się przynajmniej jednym językiem obcym. Pozwalają pogłębić znajomość języków obcych, ale też poznać zagadnienia związane z językiem, kulturą języka.

Studenci zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu tłumaczeń ustnych, pisemnych, audiowizualnych oraz analizy specjalistycznej tekstów.

Studia realizowane są na poziomie pierwszego i drugiego stopnia, absolwenci uzyskują odpowiedni tytuł licencjata i magistra.

W Lublinie dostępne są dwa kierunki z obszaru lingwistyki.

Lingwistyka stosowana

Na tym kierunku na UMCS dostępne są różne kombinacje języków:

 • język angielski z językiem niemieckim
 • język angielski z językiem rosyjskim
 • język angielski z językiem francuskim
 • język angielski z językiem hiszpańskim
 • język niemiecki z językiem angielskim
 • Język angielski z językiem portugalskim

Na KUL wybrać można:

 • język angielski i język rosyjski
 • język angielski i język ukraiński

Filologia angielska z lingwistyką stosowaną

Ten kierunek oferuje uczelnia niepubliczna.

Lingwistyka stosowana – przedmioty na studiach

W programie studiów realizowanych na KUL znajdą się m.in.: stylistyka języka polskiego, realioznawstwo Rosji i Ukrainy, praktyczna nauka języka angielskiego (warsztaty komunikacji ustnej, analiza i kompozycja tekstu, komunikacja pisemna i gramatyka), wstęp do współczesnych teorii lingwistycznych, wstęp do translatoryki, funkcjonalna gramatyka kontrastywna angielsko-polska, literatura angielska i amerykańska – konteksty kulturowo- społeczne, rosyjska/ukraińska terminologia ekonomiczna, systemy gospodarcze krajów anglojęzycznych, odmiany przekładu.

Lingwistyka – rekrutacja

Kandydaci na KUL przyjmowani są na podstawie wyników maturalnych z języka polskiego i języka obcego. Nie jest wymagana znajomość języka rosyjskiego czy ukraińskiego.

Na UMCS wymagane są dwa języki obce zdawane na maturze, właściwe dla wybranej kombinacji języka pierwszego i drugiego.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Lingwistykę stosowaną realizowaną w innych ośrodkach możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia na kierunku Sinologia i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Lingwistyka stosowana – specjalizacje

Studenci mają do wyboru m.in. takie ścieżki kształcenia:

 • translatoryczna
 • nauczycielska
 • biznesowo-tranlatorska
 • tłumaczenia audiowizualne i artystyczne (drugi stopień)
 • tłumaczenia specjalistyczne pisemne i ustne (drugi stopień)

Praca po lingwistyce stosowanej

Absolwenci kierunku mogą pracować przykładowo w:

 • biurach tłumaczeń
 • wydawnictwach
 • mediach
 • placówkach dyplomatycznych
 • instytucjach samorządowych
 • organizacjach turystycznych

Czy warto studiować lingwistykę?

Studia pozwalają uzyskać wysokie kompetencje językowe w obszarze kilku języków obcych.

Dają szansę zdobycia specjalistycznej wiedzy, wybrane specjalności przygotowują do wykonywania tłumaczeń na potrzeby spedycji i ruchu transgranicznego.

Studenci mają możliwość odbycia praktyk zawodowych m.in. w biurach tłumaczeń, pod opieką tłumacza przysięgłego, w jednostkach służby celnej na wschodniej granicy Unii Europejskiej, w firmach międzynarodowych, w tym spedycyjnych, przedsiębiorstwach branżowo-usługowych.

Zarobki po Lingwistyce stosowanej

Wysokość wynagrodzenia zależy od branży, w jakiej absolwent podejmie pracę, miejsca zatrudnienia, stanowiska.

Niewątpliwie doskonała znajomość kilku języków obcych stanowi przewagę na rynku pracy.

Lingwistyka stosowana – opinie

„Mój kierunek umożliwia opanowanie znajomości języka na wysokim poziomie. Wykładowcy nie tylko efektywnie przekazują przydatną wiedzę, ale również charakteryzują się profesjonalizmem, wyrozumiałością, komunikatywnością, zaangażowaniem i mają dobre podejście do studentów. Te studia nie są kursem językowym, lecz pozwalają nam poznać język od zupełnie innej strony poprzez jego historię, gramatykę, literaturę, kulturę itp. Dlaczego więc wybrać WSSP? – przede wszystkim za niepowtarzalną atmosferę i zadowalający poziom nauczania”.

Doora O’ Brien, studentka Filologii angielskiej z lingwistyką stosowaną w ANS w Lublinie

***

Tutaj znajdziesz informacje o studiach filologicznych

Przeczytaj opisy kierunków filologicznych

Inne kierunki studiów o podobnym profilu:

Lingwistyka kulturowa

Lingwistyka dla biznesu

Lingwistyka

Business linguistics

Filologia germańska z dodatkowym językiem

Filologia germańska językiem angielskim

Germanistik

Język niemiecki i komunikacja w biznesie

Język niemiecki w obrocie gospodarczym

Angielski język biznesu

Filologia angielska z lingwistyką stosowaną

Amerykanistyka

Język angielski w turystyce

Filologia angielsko-chińska

Filologia angielska z językiem niemieckim

Jakie uczelnie w Lublinie oferują kierunek lingwistyka stosowana

Jakie inne kierunki oferowane są w Lublinie

a
administracja administracja i zarządzanie publiczne administracja publiczna agrobiznes agroleśnictwo aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana analityka gospodarcza analityka medyczna analityka środowiskowa i przemysłowa analityka weterynaryjna animacja kultury animaloterapia applied anthropology archeologia architektura architektura informacji architektura krajobrazu archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi
b
behawiorystyka zwierząt bezpieczeństwo i certyfikacja żywności bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo radiacyjne bezpieczeństwo wewnętrzne bioanalytical technologies biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe bioinformatyka w biogospodarce bioinżynieria biokosmetologia biologia biomedycyna biotechnologia biotechnology budownictwo business analytics
c
chemia coaching i doradztwo kariery
d
data science diagnostyka ekoprzestępczości dietetyka doradztwo kariery i doradztwo personalne doradztwo ogrodnicze doradztwo w obszarach wiejskich dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
e-edytorstwo i techniki redakcyjne edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edukacja techniczno - informatyczna edytorstwo ekobiznes ekoenergetyka ekologia integralna ekologia miasta ekonomia elektroradiologia elektrotechnika european studies europeistyka
f
farmacja filologia angielska filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia klasyczna filologia niderlandzka filologia polska filologia portugalska filologia romańska filologia rosyjska (rusycystyka) filologia ukraińska filologia włoska filozofia finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyka fizyka techniczna
g
gastronomia i sztuka kulinarna geoarcheologia geodezja i kartografia geografia geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe geoinformatyka geowizualizacja historyczna i archeologiczna gospodarka obiegu zamkniętego gospodarka przestrzenna grafika graphic arts
h
higiena stomatologiczna hipologia i jeździectwo hispanistyka stosowana historia historia sztuki humanistyka cyfrowa
i
informatics informatyka informatyka przemysłowa intercultural communication in education and the workplace international relations inżynieria bezpieczeństwa inżynieria biomedyczna inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria ekologiczna inżynieria i analiza danych inżynieria logistyki inżynieria materiałowa inżynieria multimediów inżynieria nowoczesnych materiałów inżynieria odnawialnych źródeł energii inżynieria pojazdów inżynieria produkcji inżynieria przemysłu spożywczego inżynieria recyklingu inżynieria środowiska inżynieria światłowodowa inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice it cyber security
j
jazz i muzyka estradowa journalism and new media
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kognitywistyka kosmetologia krajoznawstwo i turystyka historyczna kreatywność i projektowanie społeczne kreatywność społeczna kryminalistyka w biogospodarce kryminologia kulturoznawstwo
l
leśnictwo lingwistyka stosowana logistyka logopedia z audiologią
m
malarstwo marketing i komunikacja rynkowa matematyka matematyka w finansach mechanika i budowa maszyn mechatronika media międzynarodowe stosunki gospodarcze międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne migracje i mobilność muzykologia
n
nauczanie fizyki i informatyki nauczanie matematyki i informatyki nauki o rodzinie nowe media
o
ochrona roślin i kontrola fitosanitarna ochrona środowiska ogrodnictwo
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika resocjalizacyjna pedagogika specjalna pielęgnacja zwierząt i animaloterapia pielęgniarstwo politologia położnictwo polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie praca socjalna praca socjalna i ekonomia społeczna prawno-administracyjny kierunek prawno-biznesowy kierunek prawno-menedżerski kierunek prawo prawo kanoniczne prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej prawo Unii Europejskiej w języku angielskim prawo w biznesie produkcja medialna produkty farmaceutyczne i kosmetyczne projektowanie wnętrz psychologia public relations i zarządzanie informacją
r
rachunkowość i controlling ratownictwo medyczne retoryka stosowana robotyzacja procesów wytwórczych rolnictwo rozwój zasobów ludzkich
s
sinologia socjologia społeczeństwo informacyjne stosunki międzynarodowe survival i animacja przyrodnicza sustainability management sztuczna inteligencja sztuczna inteligencja w biznesie sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne
t
technical physics technika rolnicza i agrotronika techniki dentystyczne technologia biosurowców i biomateriałów technologia żywności i żywienie człowieka technologie cyfrowe w animacji kultury teologia terapia zajęciowa terapia zajęciowa z rehabilitacją tourism management transport transport i logistyka turystyka historyczna turystyka i rekreacja turystyka kulturowa
w
weterynaria wychowanie fizyczne
z
zarządzanie zarządzanie bezpieczeństwem i jakością produkcji zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie w biobiznesie zarządzanie w politykach publicznych zdrowie publiczne zielarstwo i fitoprodukty zielona urbanistyka zielone technologie zootechnika
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Politechnika Śląska
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Politechnika Częstochowska
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Politechnika Lubelska
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Zamojska
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Tarnowska
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie