Jakiego kierunku studiów szukasz?

Diagnostyka ekoprzestępczości

Studia na kierunku Diagnostyka ekoprzestępczości obejmują zagadnienia związane z przestrzeganiem przepisów ochrony środowiska i przeciwdziałaniem ich naruszaniu.

Studenci przyswajają metody diagnostyki nadużyć, poznają sposoby prewencji ekoprzestępczości oraz instytucjonalne formy jej zwalczania.

Studia realizowane są na poziomie pierwszego stopnia.

Dla kogo studia na kierunku diagnostyka ekoprzestępczości

Studia będą odpowiednie dla osób, które swoją przyszłość zawodową planują związać z szeroką pojętą ochroną środowiska, działalnością na rzecz proekologicznych rozwiązań. To kierunek dla osób lubiących nauki przyrodnicze.

Program kształcenia na kierunku diagnostyka ekoprzestępczości

Kształcenie na kierunku Diagnostyka ekoprzestępczości obejmuje m.in. takie przedmioty:

 • przestępstwa przeciwko bioróżnorodności,
 • prewencja ekoprzestępczości,
 • bioindykatory w diagnozowaniu przestępczości środowiskowej,
 • zarządzanie zasobami wód i prawo wodne,
 • prawne formy ochrony przyrody,
 • diagnostyka przestępczości,
 • instytucjonalne formy zwalczania ekoprzestępczości,
 • teledetekcja w działaniach wykrywczych i dowodowych,
 • działania przestępcze w gospodarce przestrzennej,
 • przestępstwa kłusownicze,
 • konflikt zbrojny a środowisko.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku diagnostyka ekoprzestępczości

Kandydaci na kierunek Diagnostyka ekoprzestępczości rekrutowani są na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka obcego oraz jednego przedmiotu wybranego spośród:

 • biologia
 • matematyka
 • chemia
 • fizyka
 • informatyka
 • geografia.

Perspektywy pracy po kierunku diagnostyka ekoprzestępczości

Absolwenci tego kierunku studiów potrafią prowadzić sprawy z zakresu przeciwdziałania i wykrywania przestępstw i wykroczeń, wykonywać kontrole interwencyjne oraz realizować działania prewencyjne zapobiegające i ograniczające działalność przestępczą w zakresie korzystania ze środowiska.

Szerokie możliwości zatrudnienia:

 • jednostki administracji państwowej i samorządowej, w tym w Wydziałach Zwalczania Przestępczości, sądownictwie, jednostkach związanych z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa wewnętrznego, służbach celnych – granica państwa/lotniska, policji oraz jednostkach zajmujących się ochroną przyrody;
 • jednostki zajmujące się ściganiem przestępczości środowiskowej, laboratoria kryminalistyczne, jednostki chemiczno-ekologiczne Państwowej Straży Pożarnej, instytuty ekspertyz sądowych, jednostki/instytuty wojskowe związane z obroną przed bronią masowego rażenia;
 • Państwowa Straż Rybacka, Straż Leśna, Straż Parków Narodowych, laboratoria naukowo-badawcze, parki narodowe, zespoły parków krajobrazowych,
 • biura projektów i ekspertyz przyrodniczych, firmy konsultingowe zajmujące się wykonywaniem ocen oddziaływania na środowisko.

Opinie o kierunku diagnostyka ekoprzestępczości

Studia na kierunku Diagnostyka ekoprzestępczości przygotują do skutecznej walki z naruszeniami przepisów środowiskowych. Według unijnych danych przestępczość związana z wykroczeniami przeciwko środowisku to obecnie czwarta co do wielkości działalność przestępcza na świecie. To pozwala sądzić, że zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu zwalczania przestępczości środowiskowej będzie bardzo duże.

Kierunki pokrewne do kierunku diagnostyka ekoprzestępczości

Jakie uczelnie oferują kierunek diagnostyka ekoprzestępczości

W których miastach można studiować kierunek diagnostyka ekoprzestępczości

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Politechnika Łódzka
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Politechnika Białostocka
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Politechnika Śląska
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Tarnowska
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie