Jakiego kierunku studiów szukasz?

Diagnostyka ekoprzestępczości

Studia na kierunku Diagnostyka ekoprzestępczości obejmują zagadnienia związane z przestrzeganiem przepisów ochrony środowiska i przeciwdziałaniem ich naruszaniu.

Studenci przyswajają metody diagnostyki nadużyć, poznają sposoby prewencji ekoprzestępczości oraz instytucjonalne formy jej zwalczania.

Studia realizowane są na poziomie pierwszego stopnia.

Dla kogo studia na kierunku diagnostyka ekoprzestępczości

Studia będą odpowiednie dla osób, które swoją przyszłość zawodową planują związać z szeroką pojętą ochroną środowiska, działalnością na rzecz proekologicznych rozwiązań. To kierunek dla osób lubiących nauki przyrodnicze.

Program kształcenia na kierunku diagnostyka ekoprzestępczości

Kształcenie na kierunku Diagnostyka ekoprzestępczości obejmuje m.in. takie przedmioty:

 • przestępstwa przeciwko bioróżnorodności,
 • prewencja ekoprzestępczości,
 • bioindykatory w diagnozowaniu przestępczości środowiskowej,
 • zarządzanie zasobami wód i prawo wodne,
 • prawne formy ochrony przyrody,
 • diagnostyka przestępczości,
 • instytucjonalne formy zwalczania ekoprzestępczości,
 • teledetekcja w działaniach wykrywczych i dowodowych,
 • działania przestępcze w gospodarce przestrzennej,
 • przestępstwa kłusownicze,
 • konflikt zbrojny a środowisko.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku diagnostyka ekoprzestępczości

Kandydaci na kierunek Diagnostyka ekoprzestępczości rekrutowani są na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka obcego oraz jednego przedmiotu wybranego spośród:

 • biologia
 • matematyka
 • chemia
 • fizyka
 • informatyka
 • geografia.

Perspektywy pracy po kierunku diagnostyka ekoprzestępczości

Absolwenci tego kierunku studiów potrafią prowadzić sprawy z zakresu przeciwdziałania i wykrywania przestępstw i wykroczeń, wykonywać kontrole interwencyjne oraz realizować działania prewencyjne zapobiegające i ograniczające działalność przestępczą w zakresie korzystania ze środowiska.

Szerokie możliwości zatrudnienia:

 • jednostki administracji państwowej i samorządowej, w tym w Wydziałach Zwalczania Przestępczości, sądownictwie, jednostkach związanych z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa wewnętrznego, służbach celnych – granica państwa/lotniska, policji oraz jednostkach zajmujących się ochroną przyrody;
 • jednostki zajmujące się ściganiem przestępczości środowiskowej, laboratoria kryminalistyczne, jednostki chemiczno-ekologiczne Państwowej Straży Pożarnej, instytuty ekspertyz sądowych, jednostki/instytuty wojskowe związane z obroną przed bronią masowego rażenia;
 • Państwowa Straż Rybacka, Straż Leśna, Straż Parków Narodowych, laboratoria naukowo-badawcze, parki narodowe, zespoły parków krajobrazowych,
 • biura projektów i ekspertyz przyrodniczych, firmy konsultingowe zajmujące się wykonywaniem ocen oddziaływania na środowisko.

Opinie o kierunku diagnostyka ekoprzestępczości

Studia na kierunku Diagnostyka ekoprzestępczości przygotują do skutecznej walki z naruszeniami przepisów środowiskowych. Według unijnych danych przestępczość związana z wykroczeniami przeciwko środowisku to obecnie czwarta co do wielkości działalność przestępcza na świecie. To pozwala sądzić, że zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu zwalczania przestępczości środowiskowej będzie bardzo duże.

Kierunki pokrewne do kierunku diagnostyka ekoprzestępczości

Jakie uczelnie oferują kierunek diagnostyka ekoprzestępczości

W których miastach można studiować kierunek diagnostyka ekoprzestępczości

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Gdański
 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Akademia Piotrkowska
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wrocławski