Jakiego kierunku studiów szukasz?

Lingwistyka stosowana w Poznaniu

Lingwistykę stosowaną wybierają osoby o zamiłowaniu i predyspozycjach do nauki języków obcych. W Poznaniu do wyboru jest kilka specjalności, również o różnym poziomie znajomości języka niemieckiego. Poznaj szczegółową ofertę kształcenia. Sprawdź zasady naboru oraz perspektywy pracy po studiach.
lingwistyka stosowana w Poznaniu

Lingwistyka stosowana - studia

Na poznańskiej lingwistyce studenci uczą się intensywnie dwóch języków – angielskiego i niemieckiego, w mniejszym wymiarze realizowany jest lektorat z trzeciego języka obcego. Konkretne specjalności kładą nacisk na inne aspekty kształcenia językowego, jak choćby lingwistyka komputerowa, związana z przetwarzaniem języków naturalnych.

Studenci uzyskują narzędzia potrzebne do analizy języka, tekstów mówionych, pisanych. Uczą się projektowania systemów dialogowych.

Studia realizowane są na poziomie pierwszego i drugiego stopnia.

Lingwistyka stosowana – przedmioty na studiach

W programie kształcenia znajdą się przykładowo: wstęp do językoznawstwa, wymowa języka niemieckiego i angielskiego, gramatyka opisowa języka niemieckiego – morfologia, praktyczna nauka języka niemieckiego oraz angielskiego, język niemiecki / angielski w biznesie, lingwistyczne podstawy przekładu, podstawy psychologii, kulturoznawstwo niemieckiego obszaru językowego, wczesne nauczanie języków obcych.

Lingwistyka stosowana – specjalizacje

Na kierunku przewidziane są m.in. takie ścieżki kształcenia:

 • język angielski z niemieckim od podstaw
 • język niemiecki z angielskim (w tym specjalność translatoryczna oraz glottodydaktyczna)
 • lingwistyka komputerowa
 • Applied Linguistics and Intercultural Communication
 • Empirical Linguistics and Language Documentation

Lingwistyka stosowana – rekrutacja

Kandydatów na UAM obowiązuje konkurs świadectw. Zależnie od wybranej na etapie rekrutacji specjalności, wymagane są inne przedmioty. Będzie to więc język polski i język obcy, język polski i do wyboru język niemiecki lub inny język obcy albo język obcy i do wyboru: geografia, historia, matematyka lub język mniejszości narodowej.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Lingwistykę stosowaną realizowaną w innych ośrodkach możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia na kierunku Sinologia i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Praca po lingwistyce

Absolwenci kierunku, z doskonałą znajomością języka angielskiego, niemieckiego i trzeciego języka obcego doskonale odnajdą się w środowisku międzynarodowym. Mogą pracować – po uzyskaniu dodatkowych umiejętności – wszędzie tam, gdzie komunikacja odbywa się właśnie w jednym z tych języków.

Ponadto zatrudniani są w:

 • szkołach językowych
 • biurach tłumaczeń
 • mediach
 • agencjach reklamowych
 • public relations
 • korporacjach
 • instytucjach kultury
 • firmach zajmujących się przetwarzaniem informacji
 • firmach sektora łączącego IT ze znajomością języków obcych
 • archiwach i repozytoriach

Czy warto studiować lingwistykę?

To dobry wybór dla osób, które chcą dogłębnie poznać dwa ważne języki europejskie.

Studia pozwalają uzyskać biegłą ich znajomość, a także rozwinąć kompetencje interkulturowe, komunikacyjne, czy przygotować się do roli tłumacza.

Część zajęć realizowana jest z native speakerami.

Specjaliści z zakresu lingwistyki komputerowej stosują zdobyte umiejętności do nowoczesnych zastosowań w badaniach marketingowych, analizie baz wiedzy specjalistycznej, systemach rozpoznawania i syntezy mowy czy systemach rozpoznawania mówców.

Zarobki po Lingwistyce stosowanej

Wysokość wynagrodzenia zależy od branży, w jakiej absolwent podejmie pracę, miejsca zatrudnienia, stanowiska.

Niewątpliwie doskonała znajomość kilku języków obcych stanowi przewagę na rynku pracy.

Lingwistyka stosowana – opinie

To dobry kierunek dla osób, które chcą pracować z językiem, a nie tylko nauczyć się języka obcego – temu lepiej służą kursy językowe.

Dużo specjalistycznej wiedzy znacznie wykracza poza program przewidziany dla kursu językowego.

***

Tutaj znajdziesz informacje o studiach filologicznych

Przeczytaj opisy kierunków filologicznych

Inne kierunki studiów o podobnym profilu:

Lingwistyka kulturowa

Lingwistyka dla biznesu

Lingwistyka

Business linguistics

Filologia germańska z dodatkowym językiem

Filologia germańska językiem angielskim

Germanistik

Język niemiecki i komunikacja w biznesie

Język niemiecki w obrocie gospodarczym

Angielski język biznesu

Filologia angielska z lingwistyką stosowaną

Amerykanistyka

Język angielski w turystyce

Filologia angielsko-chińska

Filologia angielska z językiem niemieckim

Jakie uczelnie w Poznaniu oferują kierunek lingwistyka stosowana

Jakie inne kierunki oferowane są w Poznaniu

a
administracja akustyka analityka danych ekonomicznych analityka kryminalistyczna i sądowa analityka medyczna analityka produktów spożywczych analiza biznesowa i data science analiza i przetwarzanie danych animacja aplikacje internetu rzeczy arabistyka archeologia archeometria architecture architektura architektura krajobrazu architektura wnętrz astronomia automatic control and robotics automatyka i robotyka
b
bachelor in business administration bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne bezpieczeństwo zdrowotne biofizyka bioinformatyka biologia biologia i zdrowie człowieka biologia stosowana biomedical engineering biotechnologia biotechnologia medyczna biotechnology biznes manager budownictwo budownictwo zrównoważone
c
central europe in the international perspective central european and balkan studies chemia chemia aplikacyjna chemia dla inżynierów chemia materiałowa chemia medyczna z projektowaniem leków chemistry civil engineering computer science
d
design i komercjalizacja produktu dialog i doradztwo społeczne dietetyka dyrygentura dziennikarstwo dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
e-commerce edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edukacja techniczno - informatyczna ekoenergetyka ekonomia electrical engineering electronics and telecommunications elektroenergetyka elektromobilność elektronika i telekomunikacja elektroradiologia elektrotechnika energetyka energetyka jądrowa energetyka przemysłowa i odnawialna english linguistics: theories, interfaces, technologies english studies: literature and culture environmental protection etnolingwistyka etnologia european legal studies
f
farmacja film eksperymentalny filmoznawstwo i kultura mediów filologia angielska filologia angielska w edukacji filologia angielska z pedagogiką filologia angielsko-celtycka filologia angielsko-chińska filologia bałkańska (bałkanistyka) filologia duńska filologia fińska filologia francuska filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia klasyczna filologia koreańska filologia nowogrecka filologia polska filologia polska jako obca filologia rosyjska (rusycystyka) filologia rumuńska filologia skandynawska (skandynawistyka) filologia szwedzka filologia ukraińska filologia węgierska filologia włoska filologia wschodniosłowiańska filozofia finance finanse i rachunkowość finanse, audyt, inwestycje fizjoterapia fizjoterapia w języku angielskim fizyka fizyka medyczna fizyka techniczna fotografia
g
game development geodezja i kartografia geografia geohazards and climate change geoinformacja geologia geoslawistyka german studies / studia o Niemczech global communication gospodarka i ekonomia w dziejach gospodarka przestrzenna gospodarka turystyczna governance of organizations grafika groznawstwo
h
hebraistyka historia historia sztuki historyczne praktyki wykonawcze humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie hydrologia, meteorologia i klimatologia
i
indologia informacja naukowa i bibliotekoznawstwo informatyka informatyka i ekonometria informatyka i inżynieria danych informatyka kwantowa innovation management instrumentalistyka intermedia inżynieria bezpieczeństwa i jakości inżynieria biomedyczna inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria cyklu życia produktu inżynieria farmaceutyczna inżynieria hydrotechniczna inżynieria materiałowa inżynieria ochrony klimatu inżynieria rolnicza inżynieria środowiska inżynieria zarządzania
j
jakość i bezpieczeństwo żywności jakość i rozwój produktu japonistyka jazz i muzyka estradowa język niemiecki i komunikacja w biznesie językoznawstwo i zarządzanie informacją
k
kartografia i geomatyka kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kierunek prawno-ekonomiczny kognitywistyka kompozycja i teoria muzyki komunikacja europejska komunikacja wizerunkowo-mediacyjna koreanistyka kosmetologia kreatywna produkcja filmowa kryminologia kultura klasyczna kulturoznawstwo kuratorstwo i teorie sztuki
l
language, mind, technology leśnictwo liberal arts and sciences lingwistyka kulturowa lingwistyka kulturowa regionu azjatyckiego lingwistyka kulturowa regionu europejskiego lingwistyka stosowana literatura powszechna logistics logistyka lotnictwo lotnictwo i kosmonautyka
m
malarstwo management marketing marketing internetowy master of digital entrepreneurship matematyka matematyka nowoczesnych technologii matematyka w technice mechanika i budowa maszyn mechanika i budowa pojazdów mechatronics mechatronika media media interaktywne i widowiska mediaworking międzydziedzinowe studia indywidualne międzynarodowe stosunki gospodarcze muzykologia
n
nadzór i kontrola nauczanie biologii i przyrody nauczanie matematyki i informatyki neurobiologia nowe media w komunikacji
o
ochrona dóbr kultury ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna ochrona środowiska ogrodnictwo optometria (optyka okularowa) optyka okularowa z elementami optometrii
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna pielęgniarstwo polacy i niemcy w europie politologia polityka społeczna polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie położnictwo praca socjalna prawo prawo europejskie prawo w biznesie produkcja audiowizualna projektowanie kultury projektowanie mebli protetyka słuchu przemysł 4.0 psychologia psychologia w biznesie
q
quantitative finance
r
rachunkowość i finanse biznesu ratownictwo medyczne reżyseria dźwięku rolnictwo rzeźba
s
scenografia sinologia socjokryminologia socjologia sport stosunki międzynarodowe studia niderlandystyczne studia o Polsce studia slawistyczne studia śródziemnomorskie sustainable building engineering / budownictwo zrównoważone sztuczna inteligencja sztuka pisania
t
taniec w kulturze fizycznej techniki dentystyczne technologia chemiczna technologia drewna technologia żywności i żywienie człowieka technologie informatyczne technologie komputerowe technologie obiegu zamkniętego teleinformatyka teologia terapia zajęciowa tłumaczenie konferencyjne polsko-angielskie tłumaczenie kreatywne i specjalistyczne tłumaczenie ustne transition, innovation and sustainability environments transport turkologia turystyka i rekreacja
w
weterynaria wiedza o teatrze wokalistyka wschodoznawstwo wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zaawansowane badania socjologiczne zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie i prawo w biznesie zarządzanie państwem zarządzanie środowiskiem zarządzanie w administracji lokalnej zarządzanie w it zdrowie publiczne zielona energia zintegrowane planowanie rozwoju zmiany klimatu ziemi zootechnika
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Kaliski
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Politechnika Łódzka
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Zamojska
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Białostocka
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi