Jakiego kierunku studiów szukasz?

Technologie komputerowe

Kształcenie na kierunku Technologii Komputerowych pozwala spojrzeć na zagadnienia informatyczne, elektroniczne, technologiczne czy telekomunikacyjne z szerszej perspektywy, co pozwoli na znacznie lepsze zrozumienie ich natury i złożoności oraz szybsze przystosowanie do pojawiających się nowych rozwiązań i ewolucji technologicznej.

Rozwój nauk ścisłych i technicznych, ale także postępująca informatyzacja takich obszarów jak ubezpieczeń, ochrona środowiska, medycyna, administracja i zarządzanie powoduje stałe zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie szeroko rozumianych technologii informatycznych wspartych na wiedzy w zakresie nauk ścisłych.

Absolwenci Technologii Komputerowych mają szansę podjąć pracę jako:

 • inżynierowie systemów ICT (zarządzanie infrastrukturą serwerów, urządzeniami pamięci masowych, eksploatacja i utrzymanie sieci komputerowych i teletransmisyjnych zarówno przewodowych, jak i bezprzewodowych, administrowanie systemami operacyjnymi Windows i rodziny Unix),
 • programiści (języki C++, C#, Java; notacje UML, BPMN),
 • projektanci portali, stron, aplikacji i usług internetowych,
 • informatycy o kompetencjach praktycznych i analitycznych,
 • analitycy i projektanci baz danych (Oracle, DB2, mySQL),
 • projektanci oprogramowania komputerowego,
 • elektronicy projektujący i serwisujący mikroprocesorowe układy sterowania czy pomiarowe,
 • projektanci systemów decyzyjnych i zarządczych,
 • specjaliści od internetowego marketingu i handlu elektronicznego (e-commerce, m-commerce)
 • specjaliści obsługi internetowych rozwiązań aplikacyjnych i usługowych,
 • administratorzy i projektanci sieci transmisyjnych oraz komputerowych systemów typu mainframe, rozproszonych, wirtualizowanych, opartych na przetwarzaniu w „chmurze” czy na klastrach,
 • wdrożeniowcy platform i systemów informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwami (CRM, ERP, BI, SCM itp.),
 • automatycy wykorzystujący rozwiązania elektroniczne do (tele)monitoringu, (tele)sterowania i zarządzania urządzeniami, systemami oraz procesami,
 • projektanci i programiści gier komputerowych wykorzystujących animacje i wizualizacje,
 • audytorzy systemów i sieci komputerowych oceniający wydajność, bezpieczeństwo oraz ergonomię,
 • programiści aplikacji na urządzenia przenośne (Android, Windows CE, Windows Mobile, Symbian),
 • projektanci usług telekomunikacyjnych w szerokopasmowych sieciach stacjonarnych i ruchomych 2G/3G/4G,
 • pracownicy przedsiębiorstw i operatorów telekomunikacyjnych oraz dostawców usług IT,
 • analitycy i projektowani hurtowni danych, np. na potrzeby instytucji bankowych czy ubezpieczeniowych,
 • przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą w dziedzinie technologii komputowych i informatycznych.

Dla kogo studia na kierunku technologie komputerowe

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku technologie komputerowe

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku technologie komputerowe

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku technologie komputerowe

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku technologie komputerowe

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku technologie komputerowe

Jakie uczelnie oferują kierunek technologie komputerowe

W których miastach można studiować kierunek technologie komputerowe

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Gdańska
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Gdański