Jakiego kierunku studiów szukasz?

Design i komercjalizacja produktu

Studia magisterskie na kierunku Design i komercjalizacja produktu zapewniają solidne podstawy do rozwoju kreatywności i umiejętności skutecznej implementacji wypracowanych pomysłów.

W trakcie zajęć studenci nabywają kompetencje umożliwiające efektywną i twórczą pracę oraz rozwijanie idei nowych produktów żywnościowych oraz nieżywnościowych w oparciu o niezbędną wiedzę technologiczną, rynkową i organizacyjną. Studia są uzupełnieniem wcześniejszego etapu kształcenia w zakresie nauk o jakości, ale także interesującą ofertą dydaktyczną poszerzającą kompetencje absolwentów innych kierunków studiów.

Studenci mają możliwość opanowania umiejętności kreowania wartości użytkowej, estetycznej i marketingowej nowych produktów, budowania i implementacji strategii produktu/marki, rozwoju innowacji i efektywnego wykorzystywania dostępnych zasobów. Program studiów odnosi się również do kwestii zarządzania i oceny jakości produktów, opanowania standardowych i innowacyjnych metod badań, które pozwolą ocenić zarówno produkty żywnościowe, jak i nieżywnościowe.

Na kierunku Design i komercjalizacja produktu nie są oferowane specjalności.

Dla kogo studia na kierunku design i komercjalizacja produktu

To propozycja dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych, zainteresowanych tematyką komercjalizacji produktów.

Program kształcenia na kierunku design i komercjalizacja produktu

Szczegółowe programy studiów dostępne są na stronie systemu Sylabus UEP.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku design i komercjalizacja produktu

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać absolwenci publicznych i niepublicznych szkół wyższych, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.

Przyjęcie kandydatów na kierunek design i komercjalizacja produktu odbywa się w kolejności według najwyższej średniej ocen z ukończonych studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.

Rekomendujemy sprawdzanie zasad naboru na studia bezpośrednio na stronie Uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku design i komercjalizacja produktu

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku design i komercjalizacja produktu

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku design i komercjalizacja produktu

Jakie uczelnie oferują kierunek design i komercjalizacja produktu

W których miastach można studiować kierunek design i komercjalizacja produktu

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Kaliski
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Politechnika Poznańska
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Tarnowska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu