Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria jakości produktu

Studia na kierunku Inżynieria jakości produktu mają charakter ogólnoakademicki, interdyscyplinarny, łączący wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości z podstawami nauk przyrodniczo-technicznych i ekonomicznych.

Kierunek ten oferuje nowoczesny program nauczania powstały w oparciu o bogate doświadczenie kadry dydaktycznej, rekomendacje absolwentów oraz interesariuszy zewnętrznych. Jest nową odsłoną kierunku Towaroznawstwo, otwierającą się na współczesne wyzwania gospodarki opartej na wiedzy.

Program uwzględnia szereg zajęć o charakterze praktycznym, laboratoryjnym, a także praktyki w przedsiębiorstwach, które pozwolą pozyskać doświadczenie niezbędne w przyszłej pracy zawodowej. Jest ukierunkowany na kształtowanie umiejętności i kompetencji inżynierskich oraz menedżerskich, a także w zakresie badania potrzeb konsumenta w celu ich zaspokojenia, poprzez identyfikowanie kierunków doskonalenia i rozwoju produktów.

Podczas studiów Student zdobywa m.in. wiedzę z zakresu kształtowania i rozwoju jakości produktu od sfery projektowej, poprzez sferę wykonania produktu, dystrybucję, handel, użytkowanie aż do optymalnego i ekonomicznie uzasadnionego zagospodarowania odpadów poużytkowych, kształtowania, analizy i oceny jakości i bezpieczeństwa wyrobów i usług, z uwzględnieniem badania potrzeb i oczekiwań klientów, funkcjonowania rynku i zasad marketingu produktów i usług, zarządzania procesami produkcyjnymi i usługowymi, projektowania i wdrażania systemów zarządzania jakością.

Specjalności w ramach kierunku

 • Menedżer jakości i bezpieczeństwa produktu - kształtuje umiejętności i kompetencje menedżerskie z zakresu zarządzania jakością, zarządzania ryzykiem i zapewnienia bezpieczeństwa produktów zarówno żywnościowych, jak i przemysłowych. Student pozna zasady i narzędzia zarządzania produktem stosowane w zarządzaniu i doskonaleniu w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, pozna wymagania dotyczące bezpieczeństwa produktu, źródła i rodzaje zagrożeń stwarzanych zarówno przez produkt, jak i proces produkcji. Zdobędzie wiedzę z zakresu wdrażania, dokumentowania, certyfikowania i doskonalenia systemów, a także z zakresu analizy, szacowania i zarządzania ryzykiem oraz kosztów związanych z jakością.
  W ramach tej specjalności studenci realizują m.in. takie przedmioty jak: identyfikacja zagrożeń mikrobiologicznych produktu, systemowe zarządzanie bezpieczeństwem produktu, wdrażanie, dokumentowanie i certyfikacja systemu zarządzania jakością, zarządzanie jakością usług, zastosowania metod i narzędzi zarządzania jakością, analiza i zarządzanie ryzykiem, autentyczność produktów żywnościowych.
  Absolwent przygotowany jest do pracy przy systemach zarządzania, a w szczególności w dziale jakości jako kontroler jakości, audytor wewnętrzny, pełnomocnik systemu zarządzania jakością, koordynator w systemach zapewnienia i zarządzania bezpieczeństwem żywności (HACCP, ISO 22000). Absolwent może podjąć też pracę jako specjalista ds. rozwoju produktu.
 • Menedżer zrównoważonego rozwoju produktu - pozwala na zdobycie unikatowych kompetencji wspierających przedsiębiorstwa w zrównoważonej transformacji, w szczególności w procesie tworzenia i rozwoju produktów, od momentu koncepcji, poprzez projekt i produkcję. Celem tej specjalności jest podniesienie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju wśród przyszłych menedżerów organizacji. W trakcie studiów na tej specjalności studenci poznają metody zarządzania zrównoważoną transformacją w kontekście ich przyczyn, przebiegu i konsekwencji, a także uwarunkowań cywilizacyjnych ekonomicznych i etycznych.
  Program studiów tej specjalności obejmuje m.in. takie przedmioty jak: zrównoważony rozwój i gospodarka cyrkularna w zarządzaniu produktem, kompetencje menedżera zrównoważonej transformacji, techniki LCA w rozwoju produktu, ekotrendy w materiałach i surowcach, ekologistyka i zrównoważone opakowanie, pozyskiwanie funduszy dla projektów proekologicznych.
  Absolwent przegotowany będzie do pracy w zakresie takich obszarów jak: uwzględnianie cech ekologicznych wyrobów w sferze projektowania (projektowanie wyrobów i opakowań przyjaznych środowisku); w sferze produkcyjnej i poprodukcyjnej (kształtowanie cech ekologicznych w procesie technologicznym, ocena wpływu eksploatacji nowych wyrobów i procesów wytwarzania na ekosystem; likwidacja zużytych wyrobów, opakowań i innych odpadów poużytkowych, problemy utylizacji, recyclingu i gospodarki odpadami).
 • Menedżer produktu kosmetycznego - przygotowuje Absolwenta do realizacji pracy zawodowej zarówno w podmiotach zajmujących się produkcją jak i wprowadzaniem na rynek i obrotem produktami kosmetycznymi, a także do podjęcia własnej działalności w branży produktów kosmetycznych. Uzyskane kwalifikacje poparte są wiedzą z zakresu surowców, technologii i form produktów kosmetycznych, badań preferencji konsumenckich i oceny stopnia spełnienia przez produkt wymagań konsumenta, a także marketingowych i menedżerskich aspektów obrotu rynkowego produktami kosmetycznymi.
  Program studiów na tej specjalności obejmuje m.in. takie przedmioty jak: produkty i surowce kosmetyczne, bezpieczeństwo produktów, mikrobiologia produktów kosmetycznych, narzędzia zarządzania produktem, ekonomia menedżerska, marketing produktów kosmetycznych, metody analizy sensorycznej kosmetyków, opakowalnictwo kosmetyków, ocena jakości produktów kosmetycznych.
  Absolwent tej specjalności rozumie wymagania związane z zagadnieniami szeroko pojętego bezpieczeństwa produktów kosmetycznych i ekonomicznymi aspektami obrotu towarowego, zna także metody doskonalenia produktów kosmetycznych w celu dostosowania ich do zdiagnozowanych potrzeb/preferencji konsumentów.

Dla kogo studia na kierunku inżynieria jakości produktu

Jeżeli widzisz swoją zawodową przyszłość jako specjalista w przedsiębiorstwach produkcyjnych, działach rozwoju, marketingu, jakości, badań, logistyki - te studia mogą Cię zainteresować.

Program kształcenia na kierunku inżynieria jakości produktu

Program studiów oferuje wieloobszarowe, a zarazem unikatowe kompetencje niezbędne na rynku pracy, uzyskanie kwalifikacji inżynierskich połączonych z wykształceniem ekonomicznym. Umożliwia praktyczne zdobywanie wiedzy poprzez wizyty studyjne, praktyki studenckie w przedsiębiorstwach, zajęcia prowadzone przez praktyków.

Oferta programowa uwzględnia angażujące formy zajęć: projekty, warsztaty, laboratoria, konwersatoria; nowoczesne formy nauczania: cases studies, learning by doing, nauczanie problemowe, gamifikacja, design thinking, a także możliwość zdobycia dodatkowych certyfikatów potwierdzających kompetencje absolwenta (asystent jakości).

Studenci kierunku mogą rozwijać swoje zainteresowania korzystając z bogatej oferty przedmiotów do wyboru, a także angażując się w prace kół naukowych działających przy katedrach Instytutu, w tym m.in.: Koło Naukowe Laboratorium Przyszłości FutureLAB; Koło Naukowe Zarządzania Jakością, Koło Naukowe Opakowalnictwa Towarów KNOT.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria jakości produktu

Szczegółowe warunki naboru na studia należy sprawdzać na stronie www uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku inżynieria jakości produktu

Po ukończeniu studiów absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych różnych branż i sektorów gospodarki,
 • w działach projektowania i rozwoju, marketingu, jakości i logistyki,
 • w firmach handlowych i usługowych,
 • jednostkach certyfikujących produkty i systemy,
 • laboratoriach badawczych i pomiarowych,
 • administracji rządowej i samorządowej.

Opinie o kierunku inżynieria jakości produktu

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria jakości produktu

Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria jakości produktu

W których miastach można studiować kierunek inżynieria jakości produktu

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Politechnika Łódzka
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Tarnowska
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Politechnika Lubelska
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu