Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria jakości produktu

Studia na kierunku Inżynieria jakości produktu mają charakter ogólnoakademicki, interdyscyplinarny, łączący wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości z podstawami nauk przyrodniczo-technicznych i ekonomicznych.

Kierunek ten oferuje nowoczesny program nauczania powstały w oparciu o bogate doświadczenie kadry dydaktycznej, rekomendacje absolwentów oraz interesariuszy zewnętrznych. Jest nową odsłoną kierunku Towaroznawstwo, otwierającą się na współczesne wyzwania gospodarki opartej na wiedzy.

Program uwzględnia szereg zajęć o charakterze praktycznym, laboratoryjnym, a także praktyki w przedsiębiorstwach, które pozwolą pozyskać doświadczenie niezbędne w przyszłej pracy zawodowej. Jest ukierunkowany na kształtowanie umiejętności i kompetencji inżynierskich oraz menedżerskich, a także w zakresie badania potrzeb konsumenta w celu ich zaspokojenia, poprzez identyfikowanie kierunków doskonalenia i rozwoju produktów.

Podczas studiów Student zdobywa m.in. wiedzę z zakresu kształtowania i rozwoju jakości produktu od sfery projektowej, poprzez sferę wykonania produktu, dystrybucję, handel, użytkowanie aż do optymalnego i ekonomicznie uzasadnionego zagospodarowania odpadów poużytkowych, kształtowania, analizy i oceny jakości i bezpieczeństwa wyrobów i usług, z uwzględnieniem badania potrzeb i oczekiwań klientów, funkcjonowania rynku i zasad marketingu produktów i usług, zarządzania procesami produkcyjnymi i usługowymi, projektowania i wdrażania systemów zarządzania jakością.

Specjalności w ramach kierunku

 • Menedżer jakości i bezpieczeństwa produktu - kształtuje umiejętności i kompetencje menedżerskie z zakresu zarządzania jakością, zarządzania ryzykiem i zapewnienia bezpieczeństwa produktów zarówno żywnościowych, jak i przemysłowych. Student pozna zasady i narzędzia zarządzania produktem stosowane w zarządzaniu i doskonaleniu w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, pozna wymagania dotyczące bezpieczeństwa produktu, źródła i rodzaje zagrożeń stwarzanych zarówno przez produkt, jak i proces produkcji. Zdobędzie wiedzę z zakresu wdrażania, dokumentowania, certyfikowania i doskonalenia systemów, a także z zakresu analizy, szacowania i zarządzania ryzykiem oraz kosztów związanych z jakością.
  W ramach tej specjalności studenci realizują m.in. takie przedmioty jak: identyfikacja zagrożeń mikrobiologicznych produktu, systemowe zarządzanie bezpieczeństwem produktu, wdrażanie, dokumentowanie i certyfikacja systemu zarządzania jakością, zarządzanie jakością usług, zastosowania metod i narzędzi zarządzania jakością, analiza i zarządzanie ryzykiem, autentyczność produktów żywnościowych.
  Absolwent przygotowany jest do pracy przy systemach zarządzania, a w szczególności w dziale jakości jako kontroler jakości, audytor wewnętrzny, pełnomocnik systemu zarządzania jakością, koordynator w systemach zapewnienia i zarządzania bezpieczeństwem żywności (HACCP, ISO 22000). Absolwent może podjąć też pracę jako specjalista ds. rozwoju produktu.
 • Menedżer zrównoważonego rozwoju produktu - pozwala na zdobycie unikatowych kompetencji wspierających przedsiębiorstwa w zrównoważonej transformacji, w szczególności w procesie tworzenia i rozwoju produktów, od momentu koncepcji, poprzez projekt i produkcję. Celem tej specjalności jest podniesienie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju wśród przyszłych menedżerów organizacji. W trakcie studiów na tej specjalności studenci poznają metody zarządzania zrównoważoną transformacją w kontekście ich przyczyn, przebiegu i konsekwencji, a także uwarunkowań cywilizacyjnych ekonomicznych i etycznych.
  Program studiów tej specjalności obejmuje m.in. takie przedmioty jak: zrównoważony rozwój i gospodarka cyrkularna w zarządzaniu produktem, kompetencje menedżera zrównoważonej transformacji, techniki LCA w rozwoju produktu, ekotrendy w materiałach i surowcach, ekologistyka i zrównoważone opakowanie, pozyskiwanie funduszy dla projektów proekologicznych.
  Absolwent przegotowany będzie do pracy w zakresie takich obszarów jak: uwzględnianie cech ekologicznych wyrobów w sferze projektowania (projektowanie wyrobów i opakowań przyjaznych środowisku); w sferze produkcyjnej i poprodukcyjnej (kształtowanie cech ekologicznych w procesie technologicznym, ocena wpływu eksploatacji nowych wyrobów i procesów wytwarzania na ekosystem; likwidacja zużytych wyrobów, opakowań i innych odpadów poużytkowych, problemy utylizacji, recyclingu i gospodarki odpadami).
 • Menedżer produktu kosmetycznego - przygotowuje Absolwenta do realizacji pracy zawodowej zarówno w podmiotach zajmujących się produkcją jak i wprowadzaniem na rynek i obrotem produktami kosmetycznymi, a także do podjęcia własnej działalności w branży produktów kosmetycznych. Uzyskane kwalifikacje poparte są wiedzą z zakresu surowców, technologii i form produktów kosmetycznych, badań preferencji konsumenckich i oceny stopnia spełnienia przez produkt wymagań konsumenta, a także marketingowych i menedżerskich aspektów obrotu rynkowego produktami kosmetycznymi.
  Program studiów na tej specjalności obejmuje m.in. takie przedmioty jak: produkty i surowce kosmetyczne, bezpieczeństwo produktów, mikrobiologia produktów kosmetycznych, narzędzia zarządzania produktem, ekonomia menedżerska, marketing produktów kosmetycznych, metody analizy sensorycznej kosmetyków, opakowalnictwo kosmetyków, ocena jakości produktów kosmetycznych.
  Absolwent tej specjalności rozumie wymagania związane z zagadnieniami szeroko pojętego bezpieczeństwa produktów kosmetycznych i ekonomicznymi aspektami obrotu towarowego, zna także metody doskonalenia produktów kosmetycznych w celu dostosowania ich do zdiagnozowanych potrzeb/preferencji konsumentów.

Dla kogo studia na kierunku inżynieria jakości produktu

Jeżeli widzisz swoją zawodową przyszłość jako specjalista w przedsiębiorstwach produkcyjnych, działach rozwoju, marketingu, jakości, badań, logistyki - te studia mogą Cię zainteresować.

Program kształcenia na kierunku inżynieria jakości produktu

Program studiów oferuje wieloobszarowe, a zarazem unikatowe kompetencje niezbędne na rynku pracy, uzyskanie kwalifikacji inżynierskich połączonych z wykształceniem ekonomicznym. Umożliwia praktyczne zdobywanie wiedzy poprzez wizyty studyjne, praktyki studenckie w przedsiębiorstwach, zajęcia prowadzone przez praktyków.

Oferta programowa uwzględnia angażujące formy zajęć: projekty, warsztaty, laboratoria, konwersatoria; nowoczesne formy nauczania: cases studies, learning by doing, nauczanie problemowe, gamifikacja, design thinking, a także możliwość zdobycia dodatkowych certyfikatów potwierdzających kompetencje absolwenta (asystent jakości).

Studenci kierunku mogą rozwijać swoje zainteresowania korzystając z bogatej oferty przedmiotów do wyboru, a także angażując się w prace kół naukowych działających przy katedrach Instytutu, w tym m.in.: Koło Naukowe Laboratorium Przyszłości FutureLAB; Koło Naukowe Zarządzania Jakością, Koło Naukowe Opakowalnictwa Towarów KNOT.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria jakości produktu

Szczegółowe warunki naboru na studia należy sprawdzać na stronie www uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku inżynieria jakości produktu

Po ukończeniu studiów absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych różnych branż i sektorów gospodarki,
 • w działach projektowania i rozwoju, marketingu, jakości i logistyki,
 • w firmach handlowych i usługowych,
 • jednostkach certyfikujących produkty i systemy,
 • laboratoriach badawczych i pomiarowych,
 • administracji rządowej i samorządowej.

Opinie o kierunku inżynieria jakości produktu

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria jakości produktu

Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria jakości produktu

W których miastach można studiować kierunek inżynieria jakości produktu

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Politechnika Poznańska
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Akademia Zamojska
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Tarnowska
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach