Jakiego kierunku studiów szukasz?

Filologia angielska w edukacji

Kierunek Filologia angielska w edukacji przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studenci uczą się planowania innowacyjnych zajęć językowych z uwzględnieniem najnowszych trendów, m.in. zintegrowanego kształcenia językowo-przedmiotowego, wykorzystania technologii komputerowo-informacyjnych i współczesnej literatury krajów angielskiego obszaru językowego w dydaktyce językowej i podejmowania wyzwań wielojęzyczności w edukacji.

Kierunek realizowany jest na poziomie drugiego stopnia.

Dla kogo studia na kierunku filologia angielska w edukacji

Kierunek wybierają osoby, pragnące uzyskać kompetencje do nauczania języka angielskiego.

Studia przewidziane są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku filologia angielska z pedagogiką, filologia angielska lub absolwentów innych kierunków pokrewnych władających językiem angielskim na poziomie B2 i posiadających przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka angielskiego.

Od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Program kształcenia na kierunku filologia angielska w edukacji

Wśród realizowanych przedmiotów znajdą się:

 • Praktyczna nauka języka angielskiego (w skład tego przedmiotu wchodzą następujące komponenty: Mówienie i słuchanie, Język specjalistyczny, Gramatyka, Pisanie i czytanie)
 • Współczesne teorie uczenia się i nauczania języka obcego
 • Metodologia badań nad uczeniem się i nauczaniem języka obcego
 • Język angielski na poziomie akademickim
 • Seminarium magisterskie (do wyboru przez studenta, ale tematyka dotyczy różnych aspektów uczenia się i nauczania języka angielskiego)
 • Seminarium tematyczne (do wyboru przez studenta, ale tematyka oscyluje wokół różnych aspektów uczenia się i nauczania języków obcych, np. nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwijania autonomii i treningu strategicznego, rozwijania kompetencji interkulturowej, wykorzystania literatury w dydaktyce języka angielskiego)
 • Wykorzystanie technologii komputerowo-informacyjnych w edukacji językowej
 • Czytanie i interpretacja tekstów literackich na potrzeby dydaktyki języka angielskiego.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku filologia angielska w edukacji

Rekrutacja odbywa się w oparciu o:

 • wyniki na dyplomie
 • rozmowę kwalifikacyjną w języku angielskim z dziedziny zainteresowań kandydata oraz jego motywacji.

Perspektywy pracy po kierunku filologia angielska w edukacji

Studia przygotowują przede wszystkim do pracy w charakterze nauczyciela języka angielskiego. Absolwenci mogą być zatrudniani przykładowo w:

 • szkołach podstawowych
 • szkołach ponadpodstawowych
 • szkołach wyższych
 • szkołach językowych
 • działach współpracy z zagranicą w różnorodnych firmach i instytucjach.

Opinie o kierunku filologia angielska w edukacji

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku filologia angielska w edukacji

Jakie uczelnie oferują kierunek filologia angielska w edukacji

W których miastach można studiować kierunek filologia angielska w edukacji

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Politechnika Poznańska
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu