Jakiego kierunku studiów szukasz?

Gospodarka i ekonomia w dziejach

Kierunek gospodarka i ekonomia w dziejach obejmuje zagadnienia z obszaru nauk humanistycznych i społecznych.

Ideą przewodnią studiów jest refleksja nad procesami gospodarowania w dziejach. Kierunek nawiązuje do anglosaskich wzorów w zakresie Socio-economic studies, realizowanych na wielu uniwersytetach w USA i Wielkiej Brytanii.

Studenci poznają zasady analizy danych gospodarczych i społecznych uwzględniającej uwarunkowania polityczne, prawne, przyrodnicze i kulturowe. Kształcą umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia z wykorzystaniem metod i narzędzi z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Studia na kierunku to możliwość poznania dziejów z perspektywy przemian gospodarczych i ekonomicznych, kolejnych etapów rozwoju cywilizacyjnego świata, historii myśli ekonomicznej oraz współczesnych teorii z zakresu ekonomii i gospodarki, omawianych w kontekście uwarunkowań politycznych, prawnych i społeczno-kulturowych, pozwalają lepiej zrozumieć procesy zmian historycznych w skali globalnej.

Dla kogo studia na kierunku gospodarka i ekonomia w dziejach

Kierunek gospodarka i ekonomia w dziejach dedykowany jest studentom zainteresowanym nowymi, niestandarowymi formami edukacyjnych w zakresie gospodarki i ekonomii.

Przewidziany jest dla kandydatów o umysłach analitycznych, refleksyjnych.

Osób zainteresowanych procesami i mechanizmami gospodarczymi, o predyspozycjach do logicznego myślenia, umiejącymi wyciągać wnioski.

Program kształcenia na kierunku gospodarka i ekonomia w dziejach

Program studiów obejmuje grupy przedmiotów:

 • związanych z kolejnymi etapami rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego świata, historią myśli ekonomicznej i współcześnie stosowanymi teoriami ekonomicznymi,
 • zapoznających studiujących z wiedzę dotyczącą metod analizy jakościowej i ilościowej procesów gospodarczych i społecznych w perspektywie długiego trwania,
 • dotyczących nowoczesnych metod gromadzenia źródeł informacji, opracowywania i interpretowania z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania (Excel z VBA, Statistica, język R),
 • specjalistycznych przedmiotów historycznych, ekonomicznych i prawnych umożliwiających pogłębioną analizę procesów gospodarczych i społecznych,
 • języków nowożytnych.

Do wyboru są dwa bloki przedmiotów:

 • poświęconych historii gospodarczej
 • poświęconych administracji publicznej i samorządności.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku gospodarka i ekonomia w dziejach

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wynik maturalne z:

 • języka polskiego
 • języka obcego
 • dowolnego przedmiotu innego niż dwa powyższe.

Perspektywy pracy po kierunku gospodarka i ekonomia w dziejach

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy przykładowo w:

 • firmach produkcyjnych i usługowych
 • doradztwie finansowym i gospodarczym
 • sektorze bankowym i ubezpieczeniowym
 • mediach i firmach zajmujących się marketingiem
 • instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych.

Opinie o kierunku gospodarka i ekonomia w dziejach

Trudno jest analizować wydarzenia i zjawiska, których jesteśmy uczestnikami lub świadkami bez poszerzonej wiedzy historycznej i uświadomienia studentom znaczenia związków teraźniejszości z historią oraz wpływu tej ostatniej na rzeczywistość polityczną, gospodarczą i społeczną współczesnych społeczeństw.

Rynek pracy poszukuje pracowników kompetentnych w dziedzinie gromadzenia i przetwarzania danych, posiadających jednocześnie umiejętność pogłębionej analizy badanych zjawisk i procesów oraz rozwiązywania problemów, formułowania prognoz i wpływania w ten sposób na kształt współczesnego życia gospodarczego i społecznego.

Odpowiedzią na potrzeby rynku pracy jest powołanie kierunku gospodarka i ekonomia w dziejach.

Kierunki pokrewne do kierunku gospodarka i ekonomia w dziejach

Jakie uczelnie oferują kierunek gospodarka i ekonomia w dziejach

W których miastach można studiować kierunek gospodarka i ekonomia w dziejach

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie