Jakiego kierunku studiów szukasz?

Electrical engineering

Studia na tym kierunku łączą współczesną elektrotechnikę z zagadnieniami elektroniki, automatyki, techniki mikroprocesorowej oraz informatyki, przy uwzględnieniu wymogów ekonomii i zarządzania. Wyposażają w wiedzę z zakresu elektrotechniki, elektroenergetyki, automatyki, robotyki, elektroniki analogowej i cyfrowej oraz eksploatacji systemów elektrycznych. Studenci zdobywają praktyczne przygotowanie w obszarze projektowania, konstrukcji, budowy i eksploatacji urządzeń, układów i systemów elektroenergetycznych oraz techniki bezpieczeństwa w różnych dziedzinach nowoczesnego przemysłu.

Są to studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym prowadzone w języku angielskim.

Dla kogo studia na kierunku electrical engineering

To kierunek studiów dla osób intersujących się naukami ścisłymi, głównie matematyką i fizyką. Z uwagi na fakt, że studia prowadzone są w języku angielskim jest to propozycja dla kandydatów legitymujących się bardzo dobrą znajomością tego języka.

Program kształcenia na kierunku electrical engineering

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • Algebra
 • Mathematics
 • Mathematical Analysis
 • Engineering Technology
 • Electromagnetic Fields
 • Physics
 • Electrical Materials Technology
 • Geometry and Graphics of Engineering
 • Materials Engineering
 • Automatics and Automatic Control
 • Electrical Machines
 • Power Engineering
 • Fundamentals of Electronics
 • Electric Drive
 • Mechanics and Mechatronics
 • Electrical Equipment
 • Microprocessor Engineering
 • Modelling and Simulation of Dynamic Systems
 • Computer Graphics.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku electrical engineering

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia I stopnia to:

 • matematyka,
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • informatyka
 • język obcy

Kandydaci powinni legitymować się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego potwierdzoną wynikami egzaminu maturalnego lub certyfikatem językowym.

Kwalifikacja na studia II stopnia odbywa się na podstawie weryfikacji złożonych dokumentów - dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia wraz z suplementem do dyplomu. W przypadku, gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu może decydować średnia ocen ze studiów lub rozmowa kwalifikacyjna.

Szczegółowe zasady rekrutacji dostępne są na stronie uczelni prowadzących kierunek.

Perspektywy pracy po kierunku electrical engineering

Absolwent znajdzie zatrudnienie w:

 • instytucjach naukowych,
 • przedsiębiorstwach branży elektrotechniki,
 • biurach konstrukcyjnych i projektowych urządzeń elektrycznych,
 • przedsiębiorstwach dystrybucyjnych i handlowych w zakresie sprzętu i aparatury elektrycznej,
 • sektorze energetyki zawodowej,
 • przedsiębiorstwach projektowych i instalacyjnych.

Jest również przygotowany do samodzielnego prowadzenia prac projektowych, inżynierskich i organizacyjnych, a dzięki realizacji studiów w języku angielskim ma możliwość realizowania ścieżki zawodowej w kraju i zagranicą.

Opinie o kierunku electrical engineering

Kierunki pokrewne do kierunku electrical engineering

Jakie uczelnie oferują kierunek electrical engineering

W których miastach można studiować kierunek electrical engineering

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie