Jakiego kierunku studiów szukasz?

Electronic and telecommunication engineering

Studia inżynierskie Electronic and Telecommunication Engineering prowadzone są całkowicie w języku angielskim.

Celem kształcenia na tym kierunku jest wyposażenie absolwenta w wiedzę z zakresu elektroniki, telekomunikacji i teleinformatyki, ze szczególnym zwróceniem uwagi na obecny stan i trendy rozwojowe w tych dziedzinach. Największy nacisk położono tu na przygotowanie w zakresie analizy i projektowania analogowych i cyfrowych układów elektronicznych, techniki mikroprocesorowej (w tym oprogramowania) i optoelektroniki, technologii i konstrukcji sprzętu elektronicznego, wdrażania nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.

Istotnym celem kształcenia jest także zaznajomienie studentów ze specyfiką pracy inżyniera – w tym przygotowanie do pracy zespołowej, na przykład w zespołach projektowych.

Przykładowe przedmioty na kierunku Electronic and Telecommunication Engineering:

 • Electrical Circuits
 • Programming and Data Structures
 • Signals and Systems
 • Semiconductor Devices
 • Wireless Communication
 • Digital Systems
 • Electronic Circuits
 • Signal Processing

Student programu Electronic and Telecommunication Engineering realizuje co najmniej jeden semestr (6 semestr) - „Mobility Semester” w uczelni zagranicznej.

Perspektywy pracy po kierunku Electronic and Telecommunication Engineering

Absolwent tego kierunku ma kwalifikacje pozwalające wykonywać prace inżynierskie w firmach o profilu elektronicznym, telekomunikacyjnym, teleinformatycznym, a także informatycznym.

Może podjąć pracę na stanowiskach przygotowania i obsługi produkcji. Dzięki ukończeniu studiów prowadzonych całkowicie w języku angielskim absolwent Electronic and Telecommunication Engineering nie będzie miał problemu w odnalezieniu się na międzynarodowym rynku pracy.

Dla kogo studia na kierunku electronic and telecommunication engineering

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku electronic and telecommunication engineering

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku electronic and telecommunication engineering

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku electronic and telecommunication engineering

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku electronic and telecommunication engineering

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku electronic and telecommunication engineering

Jakie uczelnie oferują kierunek electronic and telecommunication engineering

W których miastach można studiować kierunek electronic and telecommunication engineering

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański