Jakiego kierunku studiów szukasz?

Elektrotechnika

Studenci kierunku elektrotechnika zdobywają umiejętności komputerowego wspomagania projektowania w dziedzinie sieci i instalacji elektrycznych, zabezpieczania i ochrony urządzeń elektrycznych, a także eksploatacji urządzeń technologicznych, łączeniowych, zabezpieczających, sterujących i pomiarowych zasilanych energią elektryczną.

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy w zakresie: projektowania, konstrukcji, budowy i eksploatacji urządzeń, układów i systemów elektroenergetycznych.

Przyszła praca w branży elektrotechniczne oznacza możliwości kontaktu ze szkodliwymi czynnikami (promieniowanie jonizujące), prądem elektrycznym i wymaga dużej dyscypliny pracy i samokontroli.

Wybrane specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • automatyka i metrologia
 • elektroenergetyka
 • przetworniki elektromechaniczne
 • odnawialne źródła energii
 • systemy automatyki i elektroniki
 • automatyka przemysłowa i technika mikroprocesorowa
 • elektroenergetyka i technika świetlna
 • inżynieria elektryczna
 • elektroautomatyka okrętowa
 • komputerowe systemy sterowania
 • elektrotechnika przemysłowa
 • systemy elektroenergetyczne
 • urządzenia i instalacje elektryczne.

Dla kogo studia na kierunku elektrotechnika

Inżynierskie studia na tym kierunku wymagają od kandydatów predyspozycji do nauki przedmiotów ścisłych. Fizyka i matematyka potrafią dać w kość.

Elektrotechnikę wybierają osoby ciekawe świata, posiadające umiejętność logicznego myślenia, zdolności matematyczne, chęć stałego doskonalenia się, precyzyjne.

Program kształcenia na kierunku elektrotechnika

Przykładowe przedmioty w programie kształcenia:

 • analiza matematyczna
 • teoria obwodów elektrycznych i teoria pola
 • fizyka i inżynieria materiałów
 • rysunek techniczny
 • metrologia
 • ergonomia
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • elektronika
 • mechatronika
 • informatyka
 • prawo inżynierskie
 • maszyny elektryczne
 • podstawy automatyki
 • energoelektronika
 • napęd elektryczny.

Program studiów przewiduje wiele zajęć praktycznych, laboratoriów. Studenci wykonują własne projekty.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku elektrotechnika

Uczelnie publiczne przewidują rekrutację w oparciu o wyniki maturalne.

Najczęściej pod uwagę brane są takie przedmioty jak:

 • matematyka
 • fizyka
 • informatyka
 • język obcy
 • chemia.

Sprawdzajcie szczegółowe wymogi kwalifikacyjne oraz przeliczniki punktów obowiązujące na konkretnych uczelniach.

Perspektywy pracy po kierunku elektrotechnika

Absolwenci elektrotechniki znajdują zatrudnienie w:

 • biurach projektowych
 • zakładach produkcyjnych
 • firmach montażowych o profilu elektrotechnicznym
 • elektrowniach i elektrociepłowniach
 • zakładach energetycznych
 • zakładach związanych z elektroenergetycznymi sieciami przesyłowymi
 • zakładach świadczących usługi diagnostyczne dla elektroenergetyki
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych
 • zakładach przemysłu samochodowego
 • hutnictwie
 • górnictwie
 • elektroenergetyce
 • przemyśle elektrotechnicznych.

Opinie o kierunku elektrotechnika

Zapotrzebowanie na specjalistów związanych z przemysłem elektrycznym jest ogromne.

Elektrotechnicy mogą pracować we wszystkich gałęziach gospodarki przy: projektowaniu, konstruowaniu, testowaniu, eksploatowaniu urządzeń, sieci instalacji i systemów elektrycznych, również z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych.

Wysokie umiejętności praktyczne absolwentów kierunku elektrotechnika, stają się podstawą szybkiej kariery zawodowej.

Posłuchajcie, co o swoich studiach na elektronice opowiada Piotr:


Kierunki pokrewne do kierunku elektrotechnika

Jakie uczelnie oferują kierunek elektrotechnika

W których miastach można studiować kierunek elektrotechnika

Komentarze (1)

Maciej
To dosyć trudne, 100% ścisłe, jednak ciekawe, perspektywiczne studia.
01.04.2020
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Tarnowska
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Białostocka
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Politechnika Częstochowska
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Kaliski
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Gdański
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska