Jakiego kierunku studiów szukasz?

Elektrotechnika

Studenci kierunku elektrotechnika zdobywają umiejętności komputerowego wspomagania projektowania w dziedzinie sieci i instalacji elektrycznych, zabezpieczania i ochrony urządzeń elektrycznych, a także eksploatacji urządzeń technologicznych, łączeniowych, zabezpieczających, sterujących i pomiarowych zasilanych energią elektryczną.

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy w zakresie: projektowania, konstrukcji, budowy i eksploatacji urządzeń, układów i systemów elektroenergetycznych.

Przyszła praca w branży elektrotechniczne oznacza możliwości kontaktu ze szkodliwymi czynnikami (promieniowanie jonizujące), prądem elektrycznym i wymaga dużej dyscypliny pracy i samokontroli.

Wybrane specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • automatyka i metrologia
 • elektroenergetyka
 • przetworniki elektromechaniczne
 • odnawialne źródła energii
 • systemy automatyki i elektroniki
 • automatyka przemysłowa i technika mikroprocesorowa
 • elektroenergetyka i technika świetlna
 • inżynieria elektryczna
 • elektroautomatyka okrętowa
 • komputerowe systemy sterowania
 • elektrotechnika przemysłowa
 • systemy elektroenergetyczne
 • urządzenia i instalacje elektryczne.

Dla kogo studia na kierunku elektrotechnika

Inżynierskie studia na tym kierunku wymagają od kandydatów predyspozycji do nauki przedmiotów ścisłych. Fizyka i matematyka potrafią dać w kość.

Elektrotechnikę wybierają osoby ciekawe świata, posiadające umiejętność logicznego myślenia, zdolności matematyczne, chęć stałego doskonalenia się, precyzyjne.

Program kształcenia na kierunku elektrotechnika

Przykładowe przedmioty w programie kształcenia:

 • analiza matematyczna
 • teoria obwodów elektrycznych i teoria pola
 • fizyka i inżynieria materiałów
 • rysunek techniczny
 • metrologia
 • ergonomia
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • elektronika
 • mechatronika
 • informatyka
 • prawo inżynierskie
 • maszyny elektryczne
 • podstawy automatyki
 • energoelektronika
 • napęd elektryczny.

Program studiów przewiduje wiele zajęć praktycznych, laboratoriów. Studenci wykonują własne projekty.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku elektrotechnika

Uczelnie publiczne przewidują rekrutację w oparciu o wyniki maturalne.

Najczęściej pod uwagę brane są takie przedmioty jak:

 • matematyka
 • fizyka
 • informatyka
 • język obcy
 • chemia.

Sprawdzajcie szczegółowe wymogi kwalifikacyjne oraz przeliczniki punktów obowiązujące na konkretnych uczelniach.

Perspektywy pracy po kierunku elektrotechnika

Absolwenci elektrotechniki znajdują zatrudnienie w:

 • biurach projektowych
 • zakładach produkcyjnych
 • firmach montażowych o profilu elektrotechnicznym
 • elektrowniach i elektrociepłowniach
 • zakładach energetycznych
 • zakładach związanych z elektroenergetycznymi sieciami przesyłowymi
 • zakładach świadczących usługi diagnostyczne dla elektroenergetyki
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych
 • zakładach przemysłu samochodowego
 • hutnictwie
 • górnictwie
 • elektroenergetyce
 • przemyśle elektrotechnicznych.

Opinie o kierunku elektrotechnika

Zapotrzebowanie na specjalistów związanych z przemysłem elektrycznym jest ogromne.

Elektrotechnicy mogą pracować we wszystkich gałęziach gospodarki przy: projektowaniu, konstruowaniu, testowaniu, eksploatowaniu urządzeń, sieci instalacji i systemów elektrycznych, również z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych.

Wysokie umiejętności praktyczne absolwentów kierunku elektrotechnika, stają się podstawą szybkiej kariery zawodowej.

Posłuchajcie, co o swoich studiach na elektronice opowiada Piotr:


Kierunki pokrewne do kierunku elektrotechnika

Jakie uczelnie oferują kierunek elektrotechnika

W których miastach można studiować kierunek elektrotechnika

Komentarze (1)

Maciej
To dosyć trudne, 100% ścisłe, jednak ciekawe, perspektywiczne studia.
01.04.2020

Zobacz również

WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uniwersytet Szczeciński
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie