Uniwersytet Morski w Gdyni

uczelnia publiczna, 81-225 Gdynia, ul. Morska 81 - 87, (+58) 621 70 41, promocja@umg.edu.pl

Rekrutacja - Uniwersytet Morski w Gdyni

Wydziały na Uniwersytecie Morskim w Gdyni

Wydział Elektryczny - http://we.umg.edu.pl/

Wydział Mechaniczny - http://wm.umg.edu.pl/

Wydział Nawigacyjny - https://wn.umg.edu.pl/

Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości - https://wznj.umg.edu.pl/

Instytut Morski - http://im.umg.edu.pl/

Zobacz film o UM w Gdyni


Rekrutacja na studia 2024/2025

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Niemal wszystkie szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Kaliski
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Politechnika Poznańska
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Zamojska
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Morski w Gdyni