Jakiego artykułu szukasz?

Ekoenergetyka w Poznaniu

Biopaliwa, źródła geotermalne, farmy wiatrowe czy ogniwa fotowoltaiczne – to energia jutra. Zdobądź kwalifikacje do pracy w rozwojowej, przyszłościowej dziedzinie jaką są odnawialne źródła energii. Poznaj studia na kierunku Ekoenergetyka w Poznaniu. Sprawdź program kształcenia, zasady naboru oraz perspektywy pracy absolwentów.

Ekoenergetyka w Poznaniu

Ekoenergetyka – studia

Ekoenergetyka obejmuje zagadnienia z obszaru nauk matematyczno-przyrodniczych oraz technicznych, rolniczych i ochrony środowiska.

Studenci Ekoenergetyki uzyskują wiedzę z zakresu technologii wykorzystania biomasy do produkcji energii elektrycznej i ciepła, poznają sposoby jej konwersji na biopaliwa, pozyskiwania biogazu oraz projektowania, budowy i eksploatacji biogazowni. Uczą się na czym polegają technologie pozyskiwania energii ze źródeł geotermalnych, farm wiatrowych, paneli słonecznych czy ogniw fotowoltaicznych.

Studia realizowane są na poziomie pierwszego i drugiego stopnia.

Absolwenci otrzymują tytuł inżyniera, a następnie magistra.

Ekoenergetyka – przedmioty na studiach

W programie studiów na kierunku znajdą się: energia biomasy, mikrobiologia z elementami biologii roślin, roślinne surowce energetyczne, pomiary w ekoenergetyce, technika cieplna, biochemia, inżynieria materiałowa, metrologia techniczna, silniki i siłownie kogeneracyjne, ekologia i ochrona biosfery, energetyka wodna, energia wiatru i siłownie wiatrowe, obsługa maszyn w odnawialnych źródłach energii, fotowoltaika i kolektory słoneczne, programy użytkowe w ekoenergetyce, technika pozyskiwania biomasy odzwierzęcej, technika i technologia produkcji biopaliw.

Ekoenergetyka w Poznaniu

Kierunek realizuje Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Studia prowadzone są na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej.

Ekoenergetyka – rekrutacja

Kandydaci przyjmowani są na podstawie wyników maturalnych uzyskanych z języka polskiego oraz jednego przedmiotu wybranego spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka z astronomią, geografia, matematyka.

Szczegółowe zasady rekrutacji na kierunki związane z ekoenergetyką możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia inżynierskie i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Praca po Ekoenergetyce

Absolwenci kierunku zatrudniani są tam, gdzie mogą wykorzystać swoje kompetencje w zakresie:

 • projektowania instalacji OZE
 • zarządzania instalacjami wykorzystującymi odnawialne źródła energii
 • doradztwa ekoenergetycznego
 • uprawy roślin energetycznych
 • produkcji paliw z biomasy

Prowadzą działalność gospodarczą związaną z usługami, handlem i produkcją energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii.

Pracują również w administracji państwowej i samorządowej w obszarze ochrony środowiska.

Czy warto studiować Ekoenergetykę w Poznaniu?

Odnawialne źródła energii to jeden ze sposobów zmniejszania negatywnego wpływu człowieka na środowisko. Ekoenergetyka wpisuje się w metody innowacyjnego pozyskiwania energii. To kierunek przyszłościowy, istotny dla dynamicznie rozwijającego się sektora branży energetycznej.

Ekoenergetyka - opinie

Studia odpowiednie są dla osób otwartych na nowoczesne rozwiązania technologiczne, którym bliskie są kwestie związane z ochroną środowiska, poszukiwanie ekologicznych źródeł energii. Zdobycie wykształcenia inżynierskiego wymagać będzie predyspozycji do nauki przedmiotów ścisłych.

***

Kierunki z obszaru energii odnawialnej, które warto wziąć pod uwagę to m.in.:

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Ekologiczne źródła energii

Technologie energetyki odnawialnej

Energetyka

Inżynieria odnawialnych źródeł energii

Energetyka odnawialna i zarządzanie energią

Poznaj inne kierunki studiów technicznych

Przeczytaj więcej o studiach technicznych

Powiązane treści

Energetyka w Zielonej Górze
Energetyka w Zielonej Górze
Energetyka w Olsztynie
Energetyka w Olsztynie
Energetyka w Kielcach
Energetyka w Kielcach
Energetyka w Katowicach i na Śląsku
Energetyka w Katowicach i na Śląsku
Energetyka w Opolu
Energetyka w Opolu
Energetyka w Rzeszowie
Energetyka w Rzeszowie
Energetyka w Lublinie
Energetyka w Lublinie
Energetyka w Bydgoszczy
Energetyka w Bydgoszczy
Energetyka w Gdańsku i Trójmieście
Energetyka w Gdańsku i Trójmieście
Energetyka w Białymstoku
Energetyka w Białymstoku
Energetyka w Warszawie
Energetyka w Warszawie
Energetyka w Szczecinie
Energetyka w Szczecinie
Energetyka w Łodzi
Energetyka w Łodzi
Energetyka w Krakowie
Energetyka w Krakowie
Energetyka we Wrocławiu
Energetyka we Wrocławiu
Energetyka w Poznaniu
Energetyka w Poznaniu
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Zamojska
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Warszawska Akademia Medyczna
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Coventry University Wrocław
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Politechnika Łódzka
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Politechnika Częstochowska
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie