Jakiego kierunku studiów szukasz?

Nawigacja

Studenci kierunku Nawigacja zdobywają umiejętności z zakresu wykorzystania specjalnych obiektów, środków transportu i komunikacji w zakresie nawigacji. Uczą się wykorzystywania typowych urządzeń nawigacyjnych, interpretacji wyników pomiarów oraz oceny poprawności funkcjonowania i szacowania błędów urządzeń.

Studia kształcą specjalistów posiadających biegłość w dziedzinie określania pozycji oraz wyboru właściwej trajektorii w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w złożonych sytuacjach środowiskowych oraz w przypadku zagrożenia kolizją.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • ratownictwo
 • transport morski
 • połowy morskie
 • morskie systemy informatyczne
 • pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne
 • inżynieria ruchu morskiego
 • żeglarstwo morskie
 • hydrografia i systemy informacji przestrzennej
 • nawigacyjna obsługa sektora offshore
 • eksploatacja jednostek pływających offshore
 • transport morski i śródlądowy
 • górnictwo morskie
 • eksploatacja statku handlowego
 • eksploatacja infrastruktury nawigacyjnej portów lotniczych
 • zarządzanie ruchem lotniczym.

Dla kogo studia na kierunku nawigacja

Przyszły student powinien cechować się odpowiedzialnością, samodzielnym myśleniem, precyzją oraz odwagą intelektualną i umiejętnością podejmowania decyzji w sytuacjach niestandardowych. Dlatego tak ważne są również mocne nerwy.

Program kształcenia na kierunku nawigacja

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • nawigacja
 • łączność morska
 • meteorologia i oceanografia
 • systemy transportowe
 • ochrona informacji niejawnych
 • budowa i stateczność jednostki pływającej
 • podstawy elektrotechniki
 • urządzenia nawigacyjne
 • astronawigacja
 • przewozy morskie
 • historia sztuki wojennej i lotnictwa
 • systemy informacji przestrzennej
 • prawo morskie
 • zarządzanie statkiem
 • siłownie okrętowe
 • manewrowanie w sytuacjach szczególnych
 • system informacji przestrzennej w nawigacji.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku nawigacja

Podczas rekrutacji uwzględnianie są przedmioty:

 • matematyka
 • język obcy nowożytny

Na niektórych uczelniach brane są również pod uwagę:

 • język polski
 • chemia
 • fizyka
 • geografia
 • informatyka

Zawsze należy sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne w serwisach rekrutacyjnych uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku nawigacja

Absolwent Nawigacji jest przygotowany do zarządzania zespołami ludzkimi oraz do realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem ludzi, obiektów i środowiska.

Może pracować w:

 • zespołach badawczych związanych z rozwojem zagadnień nawigacyjnych
 • przedsiębiorstwach projektujących, organizujących, zabezpieczających i wspomagających funkcjonowanie infrastruktury nawigacyjnej
 • w przedsiębiorstwach komunikacyjnych i transportowych, np. na statkach morskich jako nawigator
 • portach morskich
 • ratownictwie morskim.

Opinie o kierunku nawigacja

Z grubsza można podzielić nawigację na morską oraz lotniczą, a co za tym idzie i opinie też należy podzielić. Dlatego zachęcam do zaznajomienia się z poniższym artykułem na temat studiów nawigacyjnych morskich.

https://www.portalmorski.pl/inne/45328-czy-nawigacja-jest-nadal-tak-atrakcyjna-jak-kiedys-rozmowa

Kierunki pokrewne do kierunku nawigacja

Jakie uczelnie oferują kierunek nawigacja

W których miastach można studiować kierunek nawigacja

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Politechnika Częstochowska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Politechnika Łódzka
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Politechnika Białostocka
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu