Jakiego kierunku studiów szukasz?

Nawigacja

Studenci kierunku Nawigacja zdobywają umiejętności z zakresu wykorzystania specjalnych obiektów, środków transportu i komunikacji w zakresie nawigacji. Uczą się wykorzystywania typowych urządzeń nawigacyjnych, interpretacji wyników pomiarów oraz oceny poprawności funkcjonowania i szacowania błędów urządzeń.

Studia kształcą specjalistów posiadających biegłość w dziedzinie określania pozycji oraz wyboru właściwej trajektorii w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w złożonych sytuacjach środowiskowych oraz w przypadku zagrożenia kolizją.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • ratownictwo
 • transport morski
 • połowy morskie
 • morskie systemy informatyczne
 • pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne
 • inżynieria ruchu morskiego
 • żeglarstwo morskie
 • hydrografia i systemy informacji przestrzennej
 • nawigacyjna obsługa sektora offshore
 • eksploatacja jednostek pływających offshore
 • transport morski i śródlądowy
 • górnictwo morskie
 • eksploatacja statku handlowego
 • eksploatacja infrastruktury nawigacyjnej portów lotniczych
 • zarządzanie ruchem lotniczym.

Dla kogo studia na kierunku nawigacja

Przyszły student powinien cechować się odpowiedzialnością, samodzielnym myśleniem, precyzją oraz odwagą intelektualną i umiejętnością podejmowania decyzji w sytuacjach niestandardowych. Dlatego tak ważne są również mocne nerwy.

Program kształcenia na kierunku nawigacja

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • nawigacja
 • łączność morska
 • meteorologia i oceanografia
 • systemy transportowe
 • ochrona informacji niejawnych
 • budowa i stateczność jednostki pływającej
 • podstawy elektrotechniki
 • urządzenia nawigacyjne
 • astronawigacja
 • przewozy morskie
 • historia sztuki wojennej i lotnictwa
 • systemy informacji przestrzennej
 • prawo morskie
 • zarządzanie statkiem
 • siłownie okrętowe
 • manewrowanie w sytuacjach szczególnych
 • system informacji przestrzennej w nawigacji.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku nawigacja

Podczas rekrutacji uwzględnianie są przedmioty:

 • matematyka
 • język obcy nowożytny

Na niektórych uczelniach brane są również pod uwagę:

 • język polski
 • chemia
 • fizyka
 • geografia
 • informatyka

Zawsze należy sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne w serwisach rekrutacyjnych uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku nawigacja

Absolwent Nawigacji jest przygotowany do zarządzania zespołami ludzkimi oraz do realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem ludzi, obiektów i środowiska.

Może pracować w:

 • zespołach badawczych związanych z rozwojem zagadnień nawigacyjnych
 • przedsiębiorstwach projektujących, organizujących, zabezpieczających i wspomagających funkcjonowanie infrastruktury nawigacyjnej
 • w przedsiębiorstwach komunikacyjnych i transportowych, np. na statkach morskich jako nawigator
 • portach morskich
 • ratownictwie morskim.

Opinie o kierunku nawigacja

Z grubsza można podzielić nawigację na morską oraz lotniczą, a co za tym idzie i opinie też należy podzielić. Dlatego zachęcam do zaznajomienia się z poniższym artykułem na temat studiów nawigacyjnych morskich.

https://www.portalmorski.pl/inne/45328-czy-nawigacja-jest-nadal-tak-atrakcyjna-jak-kiedys-rozmowa

Kierunki pokrewne do kierunku nawigacja

Jakie uczelnie oferują kierunek nawigacja

W których miastach można studiować kierunek nawigacja

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim