Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

uczelnia publiczna, 08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 35, (+) 26 151 71 00, rektorat@law.mil.pl

Rekrutacja na studia 2022/2023

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Każdego roku tysiące kandydatów biorą udział w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię. Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Niemal wszystkie szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest zatem rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wzniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych (zwanych prywatnymi) fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna. Zalecamy, aby szczegółowe informacje na temat naboru sprawdzić na stronie www wybranej uczelni.

Rekrutacja - Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

Rekrutacja na studia cywilne

Zgłoszenia kandydatów na studia przyjmowane są wyłącznie w trybie rejestracji internetowej, obsługiwanej przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

Zasady przyjęć:

  • założenie konta w IRK na www.law.mil.pl
  • wypełnienie wszystkich wymaganych pól dotyczących danych osobowych
  • dokonanie wyboru kierunku (lub kierunków) studiów
  • wprowadzenie wyników matury na koncie
  • w IRK niezwłocznie po ich otrzymaniu dokonanie opłaty rekrutacyjnej
  • dostarczenie w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów (po otrzymaniu informacji o wstępnym zakwalifikowaniu na wybrany kierunek)

Rekrutacja na studia wojskowe

Etap I - Wnioski

Składanie wniosków o powołanie do służby kandydackiej rozpoczyna się z początkiem roku kalendarzowego.

Zgłoszenia kandydatów na studia przyjmowane są w trybie rejestracji internetowej, obsługiwanej przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).
Kwestionariusz osobowy musi zostać wygenerowany z systemu IRK, wydrukowany i wysłany wraz z wnioskiem do Rektora-Komendanta LAW

Etap II - Badanie Lekarskie

Badania lekarskie składają się z badań psychologicznych oraz specjalistycznych odbywających się w Wojskowej Komisji Lotniczo - Lekarskiej w Warszawie i zakończone są określeniem zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz kategorii zdrowia w wybranej specjalności wojskowej.

Etap III - Szkolenie sprawdzające

Szkolenie sprawdzające predyspozycje do pełnienia służby na stanowisku pilota (tylko na specjalności pilotaż) prowadzone jest na urządzeniu symulacji lotu „Selekcjoner”.

Etap IV - Egzaminy

  • analiza wyników ze świadectwa dojrzałości: matematyka, fizyka, język angielski
  • egzamin sprawności fizycznej: kobiety: zwis na ugiętych ramionach, bieg zygzakiem (koperta), mężczyźni: podciąganie na drążku, bieg wahadłowy 10 x 10 m
  • rozmowa kwalifikacyjna

Studiuj w LAW w DęblinieTypy studiów w Polsce

Najczęściej czytane