Jakiego artykułu szukasz?

Bezpieczeństwo w Katowicach

Jesteś osobą, które lubi stawiać czoła nowym wyzwaniom? Lubisz sytuacje nieprzewidywalne? Umiesz niestandardowo rozwiązywać problemy? Posiadasz cechy przywódcze, zachowujesz zimną krew? To predyspozycje, które będą przydatne w przyszłej pracy w obszarze bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo w Katowicach

Rosnąca liczba nieznanych wcześniej zagrożeń, konieczność ich przewidywania i likwidowania skutków to wyzwania, przed którymi stają specjaliści z zakresu bezpieczeństwa. Jeśli chcesz zdobyć kwalifikacje w tej dziedzinie, sprawdzamy, które uczelnie oferują takie kierunki studiów, jak wygląda rekrutacja, gdzie można pracować po uzyskaniu dyplomu

Bezpieczeństwo w Katowicach - studia

W tym mieście wybrać możecie kierunki:

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

Bezpieczeństwo wewnętrzne, specjalności:

 • resocjalizacja penitencjarna
 • psychokryminalistyka
 • kryminologia i kryminalistyka
 • bezpieczeństwo i porządek publiczny
 • bezpieczeństwo informacji
 • detektywistyka
 • policyjna
 • ochrona osób i mienia
 • administracja systemami bezpieczeństwa
 • poszukiwania osób zaginionych
 • policja w systemie bezpieczeństwa publicznego
 • zarządzanie kryzysowe.

Aktualną ofertę studiów sprawdzaj na https://opinieouczelniach.pl/studia-katowice/.

Studia realizowane są na poziomie pierwszego i drugiego stopnia. Przykładowe przedmioty, z jakimi można się zetknąć w trakcie nauki, to podstawy prawa karnego, podstawy prawa karnego procesowego, kryminologia, kryminalistyka, współczesne zagrożenia terroryzmem, psychologia kryminalistyczna, psychologia wyjaśnień i zeznań, taktyka przesłuchań, badania kryminalistyczne, służby specjalne, metody i strategie zapobiegania przestępczości, bezpieczeństwo informacji.

Bezpieczeństwo w Katowicach – uczelnie i rekrutacja

Gdzie w Katowicach można studiować kierunki związane z bezpieczeństwem? Do wyboru macie następujące szkoły wyższe:

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron, Wydział Katowice

Rekrutacja do niepublicznych uczelni odbywa się według kolejności zgłoszeń, na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Kandydaci na AWF przyjmowani są w oparciu o wyniki maturalne z przedmiotów zdawanych w części pisemnej. Dodatkowo przystępują do egzaminu sprawdzającego sprawność fizyczną. Wymagane jest także zaświadczenie o stanie zdrowia.

Na Uniwersytecie Śląskim obowiązuje konkurs świadectw maturalnych z przedmiotów: język polski, język obcy, matematyka, dodatkowy przedmiot.

Bezpieczeństwo w Katowicach – praca

Absolwenci wybranych kierunków i różnorodnych specjalności mogą pracować przykładowo w:

 • zespołach reagowania kryzysowego
 • organizacjach rządowych i pozarządowych, których działalność obejmuje sferę bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
 • biurach detektywistycznych
 • agencjach ochrony osób i mienia
 • służbach mundurowych (takich jak: policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Straż Graniczna czy Wojsko Polskie)
 • administracji publicznej różnego szczebla (lokalnego, wojewódzkiego, państwowego), w komórkach zajmujących się bezpieczeństwem narodowym
 • środkach masowego przekazu, w zakresie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
 • ośrodkach badawczych zajmujących się problematyką szeroko rozumianego bezpieczeństwa (politycznego, militarnego, gospodarczego, kulturowego, informacyjnego, w tym teleinformatycznego).

Więcej o studiach:

Powiązane treści

Bezpieczeństwo w Kielcach
Bezpieczeństwo w Kielcach
Bezpieczeństwo w Zielonej Górze
Bezpieczeństwo w Zielonej Górze
Bezpieczeństwo w Olsztynie
Bezpieczeństwo w Olsztynie
Bezpieczeństwo w Opolu
Bezpieczeństwo w Opolu
Bezpieczeństwo w Rzeszowie
Bezpieczeństwo w Rzeszowie
Bezpieczeństwo w Lublinie
Bezpieczeństwo w Lublinie
Bezpieczeństwo w Bydgoszczy
Bezpieczeństwo w Bydgoszczy
Bezpieczeństwo w Białymstoku
Bezpieczeństwo w Białymstoku
Bezpieczeństwo w Gdańsku i Trójmieście
Bezpieczeństwo w Gdańsku i Trójmieście
Bezpieczeństwo w Toruniu
Bezpieczeństwo w Toruniu
Bezpieczeństwo w Łodzi
Bezpieczeństwo w Łodzi
Bezpieczeństwo w Warszawie
Bezpieczeństwo w Warszawie
Bezpieczeństwo w Szczecinie
Bezpieczeństwo w Szczecinie
Bezpieczeństwo w Krakowie
Bezpieczeństwo w Krakowie
Bezpieczeństwo we Wrocławiu
Bezpieczeństwo we Wrocławiu
Bezpieczeństwo w Poznaniu
Bezpieczeństwo w Poznaniu
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
​Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe we Wrocławiu
​Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe we Wrocławiu

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Politechnika Łódzka
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Coventry University Wrocław
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Politechnika Częstochowska
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Akademia Ignatianum w Krakowie