Jakiego kierunku studiów szukasz?

Indywidualne studia nauczycielskie

Indywidualne Studia Nauczycielskie, zwane w skrócie ISN, to innowacyjny kierunek studiów kształcenia nauczycieli oferujący możliwość uzyskania równolegle:

  • uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela
  • specjalistycznego przygotowania pedagogicznego w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i terapii pedagogicznej
  • wykształcenia przedmiotowego do nauczania wybranego przedmiotu.

Realizacja programu studiów w zakresie dydaktyki i pedagogiki jest podstawą do uzyskania pierwszego dyplomu w dyscyplinie pedagogika. Ponadto student ISN ma dodatkowo możliwość uzyskania drugiego dyplomu – w ramach wybranego kierunku studiów, który pozwoli mu zdobyć wiedzę i umiejętności merytoryczne w zakresie wybranego przedmiotu szkolnego.

Dla kogo studia na kierunku indywidualne studia nauczycielskie

To studia dla osób z zacięciem pedagogicznym, cechujących się wysokim indywidualizmem i pewnością swoich poczynań.

Program kształcenia na kierunku indywidualne studia nauczycielskie

Studenci ISN w zakresie pedagogiki pracują pod opieką tutora szkolnego, natomiast wiedzę w zakresie dydaktyki przedmiotowej zdobywają pod okiem tutora akademickiego. Indywidualne wsparcie pozwala przede wszystkim rozwinąć własne zainteresowania w obszarze dydaktyki i poszerzać własne horyzonty poznawcze.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku indywidualne studia nauczycielskie

Rekrutacja na ISM obejmuje konkurs wyników z języka polskiego, następnie - do wyboru - z języka obcego lub matematyki, a w trzeciej kolejności z wybranego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym.

Ponadto obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna, mająca sprawdzać predyspozycje do podjęcia tak nietypowego kierunku studiów.

Perspektywy pracy po kierunku indywidualne studia nauczycielskie

Absolwenci ISN posiadają szeroką wiedzę specjalistyczną - pedagogiczną i przedmiotową. To pozwala im odnaleźć się na rynku pracy w zakresie indywidualnie wybranych zagadnień.

Opinie o kierunku indywidualne studia nauczycielskie

Kierunki pokrewne do kierunku indywidualne studia nauczycielskie

Jakie uczelnie oferują kierunek indywidualne studia nauczycielskie

W których miastach można studiować kierunek indywidualne studia nauczycielskie

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia  pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie