Jakiego kierunku studiów szukasz?

Filologia obca nauczycielska

Filologia obca nauczycielska to kierunek drugiego stopnia, kształcący profesjonalnych nauczycieli języków obcych. Przyszli nauczyciele mogą wybrać, czy chcą studiować filologię angielską, czy filologię rosyjską.

Dla kogo studia na kierunku filologia obca nauczycielska

To studia dla osób już władających danym językiem (angielskim lub rosyjskim), a chcących pogłębić swoje umiejętności językowe i zdobyć kwalifikacje pedagogiczne.

Program kształcenia na kierunku filologia obca nauczycielska

Studenci filologii obcej nauczycielskiej zdobywają wiedzę i umiejętności konieczne do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego lub nauczyciela języka rosyjskiego w różnych typach szkół. W programie studiów dominują przedmioty z zakresu językoznawstwa, językoznawstwa stosowanego, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa. Studenci otrzymują też odpowiednie przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne, wiedzę z zakresu nowoczesnej dydaktyki, emisji głosu, technologii informacyjnej czy ochrony własności intelektualnej.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku filologia obca nauczycielska

Do rekrutacji na studia drugiego stopnia niezbędne jest posiadanie tytułu co najmniej licencjata.

Perspektywy pracy po kierunku filologia obca nauczycielska

Absolwenci filologii obcej nauczycielskiej mogą znaleźć pracę w:

  • szkołach i innych instytucjach zajmujących się kształceniem dzieci i dorosłych
  • instytucjach kultury
  • wydawnictwach i redakcjach czasopism
  • środkach masowego przekazu
  • turystyce i sektorze usług
  • agencjach reklamowych i public relations.

Opinie o kierunku filologia obca nauczycielska

„Zdecydowaliśmy się uruchomić osobne kierunki nauczycielskie, ponieważ obserwujemy zwiększone zapotrzebowanie na nauczycieli filologii w szkołach. Jeszcze kilka lat temu słychać było głosy, że dla nauczycieli nie ma pracy i niewielu studentów interesowało się zdobyciem uprawnień nauczycielskich. Teraz ten trend się odwrócił. Część przedmiotów studenci filologii i filologii nauczycielskiej będą realizować w ramach wspólnych ćwiczeń czy wykładów. Natomiast zajęcia specjalizacyjne – osobno. Dzięki temu będziemy mogli efektywniej organizować kształcenie”.

prof. Jarosław Ławski, dziekan Wydziału Filologicznego UwB

„Jeszcze kilka lat temu studenci, którzy chcieli zdobyć uprawnienia nauczycielskie, musieli poza programem swoich studiów zrealizować dodatkowy blok przedmiotów, oferowany przez specjalnie do tego powołaną jednostkę ogólnouczelnianą. Teraz stopniowo na kolejnych wydziałach wprowadzamy moduły specjalizacyjne lub ścieżki kształcenia w ramach istniejących kierunków lub osobne kierunki dedykowane tym, którzy planują pracę w zawodzie nauczyciela. Taką możliwość mają już m.in. studenci biologii (kierunek biologia z przygotowaniem pedagogicznym), chemii (moduł dydaktyczny) czy matematyki (ścieżka kształcenia). Możliwość zdobycia uprawnień nauczycielskich na macierzystym wydziale jest dla studentów wygodna, a same zajęcia metodyczne – lepiej dopasowane do specyfiki danego kierunku”.

dr hab. Krzysztof Korotkich, prorektor ds. kształcenia UWB

źródło: https://uwb.edu.pl/nowosci/aktualnosci/filologia-polska-i-filologia-obca-dla-przyszlych-nauczycieli-dwie-kolejne-nowosci-w-ofercie-uwb/8c4dfa7e

Kierunki pokrewne do kierunku filologia obca nauczycielska

filologia angielskafilologia angielska w zakresie nauczania językafilologia angielska z językiem niemieckimfilologia angielska z lingwistyką stosowanąfilologia angielska z pedagogikąfilologia angielsko-celtyckafilologia angielsko-chińskafilologia bałkańska (bałkanistyka)filologia bałtyckafilologia białoruska z językiem angielskimfilologia chorwacka z językiem serbskimfilologia czeskafilologia dalekowschodniafilologia duńskafilologia fińskafi­lologia fran­cu­ska z drugim językiem ro­mańskimfilologia germańskafilologia germańska z dodatkowym językiemfilologia germańska z językiem angielskimfilologia hiszpańska (iberystyka)filologia hiszpańska z amerykanistyką filologicznąfilologia hiszpańska z językiem angielskimfilologia klasycznafilologia klasyczna i studia śródziemnomorskiefilologia koreańskafilologia litewska i łotewska (bałtologia)filologia niderlandzkafilologia norweskafilologia nowogreckafilologia polskafilologia polska i kulturoznawstwo (makrokierunek)filologia polska jako obcafilologia polska nauczycielskafilologia polska z językiem angielskimfilologia południowsłowiańskafilologia portugalskafilologia romańskafilologia romańska i iberystykafilologia romańska z językiem obcymfilologia rosyjska (rusycystyka)filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcymfilologia rosyjsko-ukraińskafilologia rumuńskafilologia skandynawska (skandynawistyka)filologia słowiańskafilologia szwedzkafilologia ukraińskafilologia ukraińska z językiem rosyjskimfilologia węgierskafilologia wietnamskafilologia włoskafilologia wschodniosłowiańska

Jakie uczelnie oferują kierunek filologia obca nauczycielska

W których miastach można studiować kierunek filologia obca nauczycielska

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Szczeciński
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji